DSF OG DL: REFORMER BRUGEN AF FISKETEGNSMIDLERNE

DSF OG DL: REFORMER BRUGEN AF FISKETEGNSMIDLERNE

Til konferencen foreslog Torben Kaas blandt andet konkurrenceudsætning af forskningen under fiskeplejen - hvilket kun kan fremme at vi som lystfiskere for mest muligt, hvad vi betaler for. På Fisk & Fri har vi over årene anskueliggjort de potentielle ulemper ved...

KYSTUDSÆTNINGER AF MUNDINGSPRÆGEDE HAVØRRED PÅ KYSTEN

KYSTUDSÆTNINGER AF MUNDINGSPRÆGEDE HAVØRRED PÅ KYSTEN

Jens Bursell med en af de havørreder, som vi alle gerne så nogle flere af på kysten. Prædation fra bl.a. skarv er et kæmpe problem – ikke mindst, når vi skal udsætte fisk. Men hvad nu, hvis man kunne udsætte fx ørred, så man undgik en stor del af prædationen uden brug...

FLOPUNDERSØGELSE OM SJÆLLANDSK SØFISKERI – NU AFBLÆST

FLOPUNDERSØGELSE OM SJÆLLANDSK SØFISKERI – NU AFBLÆST

Der er gennem mange, mange år ikke brugt så meget som en eneste krone af Fisketegnsmidlerne til projekter af reel relevans for de danske søfiskere. Tværtimod er Fisketegnsmidlerne brugt til at rådgivning, der på mange områder skader søfiskeriet – fx biomanipulation og...

LYSTFISKERI I FLORIDA – EN SUCCESHISTORIE

LYSTFISKERI I FLORIDA – EN SUCCESHISTORIE

Floridas bonefish hører til blandt verdens største og er en eftertragtet sportsfisk. Vestatlanten og det Caribiske Hav byder i dag på et fantastisk fiskeri. Men sådan har det ikke altid været. Her får du den fascinerende historie om, hvordan en marinebiolog var med...

FYN & ØER: MÆRKNING AF ALLE UDSATTE HAVØRREDER FRA 2023

FYN & ØER: MÆRKNING AF ALLE UDSATTE HAVØRREDER FRA 2023

Nu starter Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og DTU-Aqua historiens største mærkningsforsøg af ørreder i Danmark. Fra foråret 2023 vil alle udsatte ørred-smolt på Fyn og Øerne være mærket. De mærkede fisk skal i fremtiden fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling,...

HVOR MANGE TIMER KOSTER EN HAVØRRED PÅ KYSTEN? – DEL 1

HVOR MANGE TIMER KOSTER EN HAVØRRED PÅ KYSTEN? – DEL 1

Ifølge DTU Aquas Fangstjournalen er det - baseret på forårsdata - lettest at fange en kysthavørred på Sjælland - og sværest i Jylland. Siden 2016 har DTU Aqua fulgt danske lystfiskerfangster via app´en Fangstjournalen. Her får du deres bud på, hvor mange timers...

20.000 HAVØRRED TIL KØBENHAVNERNE

20.000 HAVØRRED TIL KØBENHAVNERNE

To ihærdige og fremsynede lystfiskere fra Hvidovre Sport og Lystfiskerforening har på relativt kort tid fået stablet en serie af udsætninger på benene i København – og i dag starter man med de første 20.000 havørreder sponsoreret af blandt andet Westin og Kinetic...

ERHVERVSFISKERI PÅ ARRESØ?

ERHVERVSFISKERI PÅ ARRESØ?

Lokale kræfter ønsker erhvervsfiskeriet på Arresø genoptaget, hvilket på lang sigt potentielt set kan blive til skade for både sandartbestanden, vandets kvalitet, de lokale erhvervsdrivende og de mange lystfiskere, der kunne have haft glæde af et godt fiskeri i...

HAVØRRED: NÅR ARBEJDET ER FRITID & OMVENDT

HAVØRRED: NÅR ARBEJDET ER FRITID & OMVENDT

Linda fisker selv meget på kysten - bl.a. efter de havørreder, som hun selv har været med til at producere. Linda Bollerup er biolog, medlem af bestyrelsen i DSF, suppleant i bestyrelsen for Dansk Lystfiskeri - samt har arbejdet med produktion af laksefisk de sidste...

KAN PFOS LUKKE ERHVERVSFISKERIET PÅ SØERNE?

KAN PFOS LUKKE ERHVERVSFISKERIET PÅ SØERNE?

Hvis det viser sig, at rovfiskene i vores søer inderholder for høje PFAS/PFOS værdier, vil det betyde, at erhvervsfiskeriet på disse arter må lukke øjeblikkeligt, da det selvfølgelig  ikke er tilladt at markedsføre/sælge fisk, der har et indhold af gift, som er over...

KAN ÅERNES POTENTIALE UDNYTTES BEDRE?

KAN ÅERNES POTENTIALE UDNYTTES BEDRE?

Spørger man Stefan Meldgård, kan man med meget få midler udnytte vandløbenes potentiale meget bedre. Her giver han sit bud, hvordan produktionspotentialet i vore bække og åer kan øges, samt påpeger et par andre faktorer, der kan øge den økonomiske gevinst.  AF STEFAN...

HUMBÆKMETODEN – EN GENIAL IDÉ

HUMBÆKMETODEN – EN GENIAL IDÉ

Sådan så den kedelige kanal Humbækken på Als ud efter blot otte års pleje med Humbæk Metoden. Nedenfor ser du samme stræk 1 år efter projektets start. Man behøver ikke at være biolog for at få en god idé, der kan gøre en kæmpe forskel for ørrederne i vores vandløb. Og...

DTU AQUA: 458 TUN SENERE

DTU AQUA: 458 TUN SENERE

DTU Aqua har sammen med over otte hundrede danske lystfiskere mærket 458 tun siden 2017, og er på vej til at få oparbejdet mange spændende data, der kan bidrage til at sikre en bedre forvaltning af tunbestandene fremover. Siden DTU Aqua startede sit...

ROSKILDE FISKELAND: HASARD MED DE VILDE KARPEBESTANDE

ROSKILDE FISKELAND: HASARD MED DE VILDE KARPEBESTANDE

Disse to svenske fiskere bekræfter overfor Fisk & Fri, at de ikke blev informeret om sygdommen inden fiskeriet, at de ikke blev tilbudt lånegrej, og at de ikke blev bedt om at desinficere det på deres tur til Roskilde Fiskeland i august - på et tidspunkt, hvor den...

GØR DSF NOK FOR VORES SØFISKERI?

GØR DSF NOK FOR VORES SØFISKERI?

Tirsdag den 14. september - mødtes DSF med de sjællandske lystfiskerforeninger på Scandic i Ringsted. På dagsordenen er blandt andet regulering af redskabsfiskeri på søerne samt stop for salg af ferskvandsfisk. AF JENS BURSELL Der er ingen tvivl om, at den nuværende...

ARRESØ: INGEN GARANTI FOR STOP AF ERHVERVSFISKERI EFTER SANDART

ARRESØ: INGEN GARANTI FOR STOP AF ERHVERVSFISKERI EFTER SANDART

Ulrik Hansen med en flot sandart Kontrakten på erhvervsfiskeri i Arresø udløb sidste år, men blev forlænget til og med 2021, fordi NST ønsker at have afklaret den evt. fortsatte brug af bygningerne ved Ågabet. Fisk & Fri har talt med NST, som nu sender et klart...

ØRESUND: NYT STENREV UD FOR TAARBÆK

ØRESUND: NYT STENREV UD FOR TAARBÆK

For at skabe mere liv under havoverfladen har miljøminister Lea Wermelin og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet besluttet, at der skal etableres et stort stenrev i Øresund ud for Taarbæk. PRESSEMEDDELSE: Gemmesteder for småfisk og krebsdyr. Bedre...

HVORDAN FÅR VI FLERE HAVØRRED PÅ KYSTERNE – del2

HVORDAN FÅR VI FLERE HAVØRRED PÅ KYSTERNE – del2

DSFs formand Torben Kaas lægger en ny linje, hvor blandt andet arbejdet for at øge lystfiskerturismen nedtones. I del 2 af vores artikelserie om, hvordan vi kan få flere havørred på kysterne, har vi taget en snak med DSF´s formand Torben Kaas om forbundets holdninger...

HVORDAN FÅR VI FLERE FISK PÅ KYSTERNE? – del 1

HVORDAN FÅR VI FLERE FISK PÅ KYSTERNE? – del 1

Lystfiskeriet er boomet i popularitet, og i kølvandet på det, er presset på vores fiskebestande vokset betragteligt. Spørgsmålet er – er der fisk nok? – og er det bæredygtigt med yderligere vækst i lystfiskeriet, hvis ikke der først kommer flere fisk? Vi har taget en...

DTU AQUA: EN LILLE MILLION FOR 15 DAGES ARBEJDE?

DTU AQUA: EN LILLE MILLION FOR 15 DAGES ARBEJDE?

Fisk & Fri & har stillet kritiske spørgsmål til DTU Aquas regnskaber og faglighed – bl.a. i forbindelse med ”Søhåndbogen”, hvor Fisk & Fri har dokumenteret et sandsynligt overforbrug på omkring 700 % for et groft fejlbehæftet stykke arbejde. Nu vil DTU...

RUGEKASSER – FOR ELLER IMOD?

RUGEKASSER – FOR ELLER IMOD?

Siden Lars Michaelsen begyndte at eksperimentere med rugekasser, for at supplere de skrantende ørredbestande med yngel, har der været diskussioner om deres berettigelse. DTU Aqua er imod generel anvendelse – og DSF har synkront den samme holdning. Spørgsmålet er – ved...

GUDENÅEN – SØSLAGET I DET MIDTJYSKE (del 2)

GUDENÅEN – SØSLAGET I DET MIDTJYSKE (del 2)

Tange Sø har så afgjort en landskabelig værdi, som dog på ingen måde opvejer den kæmpestore  naturværdi et frit og naturligt løb af Gudenåen vil have for hele Danmark - både rekreativt og socioøkonomisk. Miljøminister Lea Wermelin (S) søger lige nu at løse den...

GUDENÅEN – SØSLAGET I DET MIDTJYSKE (del 1)

GUDENÅEN – SØSLAGET I DET MIDTJYSKE (del 1)

Tangeværket har siden 1920 blokeret for passage af vandrende laksefisk Gudenåen er med sine 150 km fra udspringet i Tinnet Krat på den jyske højderyg til udløbet i Kattegat nord for Djursland, Danmarks længste vandløb. Her får du et overblik over vandløbets turbulente...

HVAD LAVER FISKERI KONTROLLEN – OG HVOR MEGET KOSTER DET?

HVAD LAVER FISKERI KONTROLLEN – OG HVOR MEGET KOSTER DET?

I kølvandet på Fisk & Fris nyhed om, hvordan kontrollen af de rekreative fiskeri tilsyneladende bliver nedprioriteret, har vi fået aktindsigt i regnskaberne samt stillet Fiskeristyrelsen en række spørgsmål om prioriteringen af midler i driften. AF JENS BURSELL...

HVAD KOMMER FØRST? ØRREDEN ELLER ÆGGET?

HVAD KOMMER FØRST? ØRREDEN ELLER ÆGGET?

Den unge ørred har en meget speciel og flot farvetegning. Blandt lystfiskere diskuteres det ofte, hvor og hvornår det er bedst at beskytte vore ørredbestande: - Skal man eksempelvis frede nedfaldsfiskene, friholde grønlændere fra fiskeri, hæve mindstemålet, forlænge...

BÆKØRREDEN I TILBAGEGANG

BÆKØRREDEN I TILBAGEGANG

Jens Bursell genudsætter en smuk bækørred taget på spin. Danske lystfiskere har i en årrække advaret om faldende fangster af bækørreder over mindstemålet i danske vandløb. Det bekræftes nu af en ny rapport fra DTU Aqua med udgangspunkt i en undersøgelse fra Øvre...

LARS MICHAELSEN: MANDEN MED ÆGGENE

LARS MICHAELSEN: MANDEN MED ÆGGENE

Lasse i Lystfiskerforeningen for Skive og Omegns klubhus ved Karup Å. I baggrunden ses en udstoppet kæmpe fundet død i åen på 16,4 kilo og 104,5 cm. En simpel rugekasse ankret op i åen kan være et godt alternativ til traditionel fiskepleje og udsætning af yngel. Læs...

VIL NATURA 2000 PÅVIRKE DANSK LYSTFISKERI?

VIL NATURA 2000 PÅVIRKE DANSK LYSTFISKERI?

Såfremt det blev forbudt at fiske i strengt beskyttede Natura 2000 områder, kunne det få store konsekvenser for dansk kystfiskeri - blandt andet på Møn.   Der har den seneste tid været stor uro om frygten for et eventuelt totalforbud mod lystfiskeri i mange af...

DSF & SANDARTEN – DEL 2

DSF & SANDARTEN – DEL 2

I december 2020 gav DSFs formand Torben Kaas sit bud på forbundets overordnede holdninger til sandarten på fiskogfri.dk, som er positive. Men – for at få de nødvendige ændringer i forvaltningen af vores sandartbestande, der reelt set skal til for at forbedre...

FORBUD MOD LYSTFISKERI I NATURA 2000 OMRÅDERNE – HVAD ER STATUS?

FORBUD MOD LYSTFISKERI I NATURA 2000 OMRÅDERNE – HVAD ER STATUS?

Her kan du se de danske Natura 2000 områder, hvor et forbud mod lystfiskeri måske kan blive aktuelt, hvis man får forhandlet en løsning igennem. I oktober fremlagde EU-kommissionen et forslag om forbud mod lystfiskeri i de såkaldte Natura 2000 områder, hvilket...

SANDART – HVAD ER DSF´s HOLDNING? – DEL 1

SANDART – HVAD ER DSF´s HOLDNING? – DEL 1

Over det sidste halve år har Fisk & Fri sat et knivskarpt fokus på den fagligt kritisable forvaltning af sandarten i Danmark – samt hvad man kan gøre for fremover at skabe bedre forhold for denne fantastiske sportsfisk. Vi har hørt hvad Danmarks...

GEDDER: CATCH & RELEASE PÅ GODT OG ONDT

GEDDER: CATCH & RELEASE PÅ GODT OG ONDT

Jens Bursell genudsætter en flot 15 kilo+ skærgårdsgedde. De store gedder har bedre kvalitet æg end de mindre - samt producerer mange flere æg. Det er derfor vigtigt, at de bliver behandlet og genudsat så skånsomt som overhovedet muligt. Ønsker man at spise en gedde...

SANDARTMASSAKREN PÅ ARRESØ

SANDARTMASSAKREN PÅ ARRESØ

Bestanden af sandart i landets største sø, Arresø, er i stor fare for at blive fisket ned - til stor skade for både bestanden og miljøet. Illustration: Jesper Fohrmann.   Meget tyder på, at der kan være nogle gode sandartårgange på vej på Arresø. Desværre har...

Hvad viste den store lakseundersøgelse?

Hvad viste den store lakseundersøgelse?

I sidste uge afholdt Dansk Center for Vildlaks en virtuel konference, hvor resultaterne fra Den Store Lakseundersøgelse blev præsenteret – resultater der skal danne afsæt for de kommende års forvaltning af laksebestandene. Her får du de vigtigste resultater. AF JENS...

ÅBENT BREV TIL §7-UDVALGET: FÅR VI NOK FOR VORES FISKETEGNSMIDLER?

ÅBENT BREV TIL §7-UDVALGET: FÅR VI NOK FOR VORES FISKETEGNSMIDLER?

§7-Udvalget har i årtier rådgivet om brugen af de penge, som vi betaler ved indløsning af vores fisketegn – nemlig Fisketegnsmidlerne. Officielt set er det Miljø og Fødevareministeriet, der med afsæt i Fiskerilovens § 62 bestemmer, hvad pengene skal bruges til, men i...

Nye undersøgelser af ørredbestandende i 2021

Nye undersøgelser af ørredbestandende i 2021

Til efteråret 2021 planlægger DTU Aqua at lave undersøgelser af ørredbestandene i syv udvalgte vandløbssystemer i Danmark.   - Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger for at kunne lave en plan for fiskepleje, der...

HVORDAN FÅR VI FLERE SANDART?

HVORDAN FÅR VI FLERE SANDART?

Sandarten har i mange år været slet ikke været tænkt ind i fiskeplejen, fordi den fejlagtigt har været stemplet som ”ikke-hjemmehørende og invasiv”. Efter Fisk & Fri den seneste tid har bragt emnet op til debat, må vi må vi håbe på, at både DSF, forskere og...

REFORMÉR §7 – STOP DTU AQUAS MAGTMONOPOL

REFORMÉR §7 – STOP DTU AQUAS MAGTMONOPOL

Gennem det sidste år har Fisk & Fri bragt adskillige artikler, hvor vi har belyst skyggesiden af DTU Aquas rådgivningsmæssige magtmonopol, samt hvad det kan have haft af negative økonomiske og biologiske konsekvenser – både for fiskebestande og vandmiljø. Men hvad...

SKARV, ABORRER OG SANDART på TISSØ

SKARV, ABORRER OG SANDART på TISSØ

DTU Aqua har direkte/indirekte rådgivet til et intensiveret erhvervsfiskeri på Tissø, der ser ud til at have haft negative miljøeffekter. I den forbindelse har DTU Aqua antydet, at det nok snarere er skarven, som har forringet Tissøs vandkvalitet. Vi har fakta tjekket...

LITORINAHAVET OG SANDARTEN, DER VAR LIGEGLAD…

LITORINAHAVET OG SANDARTEN, DER VAR LIGEGLAD…

Et syn som dette vil blive mere almindeligt på de danske søer, hvis man får stoppet DTU Aquas magtmonopol. Meget tyder nemlig på, at det er det, der skal til , for at sandarten kan få samme status som de øvrige hjemmehørende arter - og dermed få den bestandspleje, som...

5 HURTIGE TIL DSF´S NYE FORMAND TORBEN KAAS

5 HURTIGE TIL DSF´S NYE FORMAND TORBEN KAAS

I lørdags blev Torben Kaas valgt som ny formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Han vandt på visioner om en ny kurs for DSF med 128 over 34 stemmer mod Preben Thomsen. AF JENS BURSELL Vi fangede formanden i går aftes da han atter kom hjem til Sjælland efter...

TISSØ – yderligere oplysninger fra MST

TISSØ – yderligere oplysninger fra MST

I forbindelse med vores artikel ”Forringer erhvervsfiskeriet søernes økologiske tilstand”, er der netop indkommet svar på vores spørgsmål til MST om denne sag. Plottet og pointerne er stadig de samme: Da der var mange sandart i 2014-2015 var vandet mere klart - og...

DSF – vagthund eller skødehund?

DSF – vagthund eller skødehund?

DSF skulle egentlig have afholdt kongres i marts, men på grund af Covid-19 er den blevet udskudt til denne weekend, hvor delegerede fra en lang række foreninger landet over mødes for at udstikke kursen for de kommende år – samt vælge en ny formand for DSF. AF JENS...

FORRINGER ERHVERVSFISKERIET SØERNES ØKOLOGISKE TILSTAND?

FORRINGER ERHVERVSFISKERIET SØERNES ØKOLOGISKE TILSTAND?

Meget tyder på, at det optrappede erhvervsfiskeri på Tissø, som DTU Aqua – direkte og/eller indirekte - har rådgivet til i perioden fra 2015 og frem, kan have været hovedårsagen til, at søens økologiske tilstand er gået ned fra ”moderat” til ”ringe”. Eller sagt på en...

SANDART: DTU AQUA ”INDRØMMER” FEJL – NÆSTEN…

SANDART: DTU AQUA ”INDRØMMER” FEJL – NÆSTEN…

Sandarten er naturligt hjemmehørende i Danmark - et faktum  som DTU Aqua, der betales flere  hundrede tusinde kroner om året for at opdatere viden på danske ferskvandsarter - tilsyneladende slet ikke har opdaget, selvom der i over tres år har været dokumentation for...

OM FISK OG FAREN VED MONOPOLER

OM FISK OG FAREN VED MONOPOLER

Faren ved monopoler på rådgivning, som det DTU Aqua pt har, er en risiko for uneutral rådgivning samt at projekterne bliver alt for dyre. Og det er hverken til gavn for naturen, vores fiskebestande - eller de danske lystfiskere.   Fisketegnsmidlerne fordeles i §7...

TUN STATUS 2020 – 98 TUN MÆRKET AF 121 FISKETEAMS

TUN STATUS 2020 – 98 TUN MÆRKET AF 121 FISKETEAMS

Endnu en flot tun kommer til overfladen i årets tunmærkningsprojekt i Skagerrak. Det store mærkningsprojekt med Østatlantisk tun i Skagerrak stoppede for fem dage siden. Her får du en status over det vellykkede projekt fra svenske SLU, der sammen med danske DTU Aqua...

SANDART – DTU AQUA HAR BEVISELIGT RÅDGIVET PÅ FORKERT GRUNDLAG

SANDART – DTU AQUA HAR BEVISELIGT RÅDGIVET PÅ FORKERT GRUNDLAG

Der er nu gået over to måneder siden Lystfiskeriforeningen på Sjælland ansøgte om aktindsigt i rådgivning samt ansøgninger/afslag på alle sandartudsætninger siden 1980 på Sjælland. Det har taget lang tid for foreningen af få dokumenterne hjem – men nu er en del af dem...

Sandarten – en art, der er ved at forsvinde

Sandarten – en art, der er ved at forsvinde

Her kan du se et af de mange og lange garn på Silkeborg Søerne   Sandarten er på vej tilbage mange steder i landet. En af årsagerne er en forældet lovgivning omkring ubegrænset garnfiskeri i ferskvand og DTU Aquas fagligt kritisable rolle som ekspertpanel for...

Erhvervsfiskerens syn på fiskeriet i Tissø

Erhvervsfiskerens syn på fiskeriet i Tissø

I kølvandet på Fisk & Fris artikel om konsekvenserne af erhvervsfiskeriet på blandt andet Tissø, har erhvervsfisker Axel Karshøj, som udøver dette fiskeri, ønsket at fortælle lystfiskerne om sit syn på fiskeret – samt hvordan det har udviklet sig. Her får du hans...

RED SANDARTEN – OG FÅ MERE KLART VAND

RED SANDARTEN – OG FÅ MERE KLART VAND

Tine Landtved med en flot sandart fra en af de sjællandske søer.   Sandarten har i århundreder haft trange kår i Danmark, og det bliver ikke lettere af, at DTU Aqua har monopol på rådgivningen: De opfordrer nemlig til hård befiskning, når der endelig er en god...

TORBEN KAAS´S VISIONER FOR DANSK LYSTFISKERI

TORBEN KAAS´S VISIONER FOR DANSK LYSTFISKERI

Torben Kaas med en flot havørred fra sit lokale kyststræk ved Nivåbugten på Nordsjælland. Den 19 september samles delegerede fra Danmarks Sportsfiskerforbund for at vælge en ny formand – samt fastsætte kursen for dansk lystfiskeri i de kommende år. Vi har bedt de to...

RED SANDARTEN – STOP DTU AQUAS ”MAGTMONOPOL”

RED SANDARTEN – STOP DTU AQUAS ”MAGTMONOPOL”

Niels Buch Jørgensen fra LF med en flot sjællandsk sandart.   Sandarten er oprindeligt hjemmehørende i Sydøstdanmark, men alligevel har DTU Aqua på et fagligt inkonsistent og utroværdigt grundlag i årevis blokeret for genskabelse af sunde, naturligt...

DTU AQUA OG DEN HEMMELIGE EVALUERINGSRAPPORT

DTU AQUA OG DEN HEMMELIGE EVALUERINGSRAPPORT

DTU Aqua er for tiden udsat for en del kritik af deres faglige troværdighed. For at forsvare sig mod dette har vicedirektør Anders Koed - senest i Midtjyllands Avis – refereret til topkarakterer i en undersøgelse af instituttets faglighed - angiveligt lavet af førende...

NYE TIDER FOR DANSK LYSTFISKERI?

NYE TIDER FOR DANSK LYSTFISKERI?

De kommende måneder vil få stor betydning for den fremtidige udvikling af de danske fiskebestande og samt kursen for dansk lystfiskeri generelt. Den 19. september afholder Danmarks Sportsfiskerforbund nemlig kongres, hvor der skal vælges en ny formand for DSF. Og så...

Udsætning af sømrokker

Udsætning af sømrokker

Til august skal der udsættes sømrokker fra Kattegat Centeret i Kattegat. Projektet er et samarbejde mellem WWF og H & M.   Den 19. august 2020 skal H.K.H. Kronprinsessen udsætte sømrokker fra Kattegatcentret i Grenå. Det er første gang, at der udsættes...

DTU AQUA & SØHÅNDBOGEN – HOLDER REGNSKABET?

DTU AQUA & SØHÅNDBOGEN – HOLDER REGNSKABET?

Prisestimater baseret på uvildige ekspertudtalelser tyder på, at DTU Aqua har taget i omegnen af 700% for meget i løntimer for projektet Søhåndbogen i perioden 2011-2015. Det er dog først, da Miljø- og Fødevareministeriet kræver en forklaring, at Fisk & Fris...

Fiskepleje på Afveje (3/3): Modstanden mod miljøet

Fiskepleje på Afveje (3/3): Modstanden mod miljøet

I den tredje og sidste del af miniserien ”Fiskepleje på Afveje” skal vi se nærmere på den besynderlige modstand mod miljøet, man støder på flere steder i sportsfiskerkredse. Hvad kan den dog skyldes? TEKST: STEEN ULNITS, FISKERIBIOLOG, FOTO: JENS BURSELL OG STEEN...

Fiskepleje på afveje (2/3):  Virkeligheden efter Wilhjelm

Fiskepleje på afveje (2/3): Virkeligheden efter Wilhjelm

Esben Stevn med en flot havørred taget på spinner   Der var mange gode takter i Wilhjelm-udvalgets rapport og anbefalinger til fremtidens fiskepleje, som introducerede begrebet “autenticitet”. Hermed mentes, at der fremover skulle satses på oprindelige...

DEBATINDLÆG: Fiskepleje på Afveje – Fisketegnet (1/3)

DEBATINDLÆG: Fiskepleje på Afveje – Fisketegnet (1/3)

Det skulle være så godt, at der kom flere fisk i de danske vande. Finansieret af millionerne fra det obligatoriske fisketegn. Men det er faktisk blevet ringere med tiden. Fiskeplejen er ikke længere, hvad den har været og skulle være. Tiderne er skiftet, og...

EN NY KURS FOR DSF?

EN NY KURS FOR DSF?

I den kommende weekend skulle delegerede fra Danmarks Sportsfiskerforbund have afholdt kongres – dels for at træffe beslutninger om forbundets linje de kommende to år – og dels for at vælge en ny formand. Desværre er kongressen nu aflyst på grund af Corvid-19, hvilket...

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 2

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 2

I weekenden d. 14-15 marts samles Danmarks Sportsfiskerforbunds delegerede for at træffe store beslutninger for DSF. Til kongressen er to kandidater opstillet til valg som formand for DSF. Fisk & Fri har stillet de to kandidater – Torben Kaas fra Kokkedal på...

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 1

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 1

I weekenden d. 14-15 marts samles Danmarks Sportsfiskerforbunds delegerede for at træffe store beslutninger for DSF. Til kongressen er to kandidater opstillet til valg som formand for DSF. Fisk & Fri har stillet de to kandidater – Torben Kaas fra Kokkedal på...

ØRRED, MALLER – ELLER BEGGE DELE?

ØRRED, MALLER – ELLER BEGGE DELE?

Når man snakker udsætninger er begrebet autencitet af afgørende betydning for at få udsætningstilladelse - og tingene er ikke altid, som man tror de er. Vidste du for eksempel, at mallen dokumenterbart har været naturligt forekommende på Fyn og Sjælland – men at der...

C & R: DØDE GEDDER I TUSINDVIS

C & R: DØDE GEDDER I TUSINDVIS

Bestandene af brakvandsgedder er kun en skygge af sig selv i forhold til de gode gamle dage, og den primære årsag er helt sikkert ødelæggelse af gyde- samt opvækstområder. Men – meget tyder på, at et alt for hårdt fisketryk fra ”bæredygtigt catch & release...

DTU AQUA & MALLERNE (del 4) – Biomanipulation?

DTU AQUA & MALLERNE (del 4) – Biomanipulation?

AF JENS BURSELL - FOTO: MARTIN BLOND SØRENSEN De danske lystfiskere betaler hvert år millioner af kroner til driften af forskningsinstitutionen DTU Aqua – og kan derfor med rette forvente en kompetent og saglig rådgivning omkring, hvad der skal til for at ophjælpe...

DTU AQUA & MALLERNE: Mallens udbredelse (del 2)

DTU AQUA & MALLERNE: Mallens udbredelse (del 2)

De danske lystfiskere betaler hvert år millioner af kroner til driften af forskningsinstitutionen DTU Aqua – og kan derfor med rette forvente en kompetent og saglig rådgivning omkring, hvad der skal til for at ophjælpe vores fiskebestande samt skabe nogle sunde,...

DTU AQUA & MALLERNE: Introduktion (del 1)

DTU AQUA & MALLERNE: Introduktion (del 1)

I 2018 fik Fisk & Fri ændret mallens status til hjemmehørende, hvilket betyder, at Danmark jfr Rio Konventionen og de 20 Aichi biodiversitetsmål fra 2010 er moralsk forpligtet til at gøre noget for at ophjælpe bestanden i sit oprindelige udbredelsesområde. Af JENS...

DTU AQUAS SØHÅNDBOG – TRE MILLIONER FOR DYR?

DTU AQUAS SØHÅNDBOG – TRE MILLIONER FOR DYR?

De danske lystfiskere har i perioden 2011-2015 betalt DTU Aqua knapt 3,8 millioner kroner for projektet ”Søhåndbogen”, men en gennemgang af projektet viser, at det sandsynligvis kunne have været udført for blot  800.000-1.000.000 kroner, hvis det havde været i frit...

NYE TIDER PÅ ODENSE FJORD

NYE TIDER PÅ ODENSE FJORD

Den 20. januar ender høringsfristen for bekendtgørelse omkring fiskeriet i Odense Fjord. Bekendtgørelsen er spændende, fordi den tager helt lokale hensyn til havørredens færden i fjorden og ikke mindst fordi den er et resultat et et bredt samarbejde på tværs af flere...

På fisketur under overfladen

På fisketur under overfladen

Undervandsjagt – hvad har det med fiskeri at gøre? En hel del, lyder det fra Kasper Ramkjær. Naturoplevelserne, jagten, koncentrationen og forfinelsen af teknikken har stor betydning for både sportsfiskeren og undervandsjægeren. Og så kan erfaringer fra UV-jagt...

MIST FÆRRE – SKAD MINDRE

MIST FÆRRE – SKAD MINDRE

Det er en udbredt misforståelse, at man gør ørred- og laksebestandene en tjeneste ved at bruge større kroge, for at minimere bifangster af smolt. Større kroge betyder nemlig også meget højere dødelighed på fiskene, hvorved man totalt set skader bestanden betydeligt...

Trekrog vs enkeltkrog

Trekrog vs enkeltkrog

Hvorvidt trekroge eller enkeltkroge skader fisken mest er et emne, der kan bringe sindene i kog blandt catch & releasefiskere. Vi har checket op på de seneste forskningsresultater, som konkluderer, at der ikke er nogen forskel på dødeligheden af tre- og...

Vandløbspleje giver flere ørred

Vandløbspleje giver flere ørred

Hvert år undersøger DTU Aqua mange af landets vandløb for at følge udviklingen i de naturlige ørredbestande. De seneste undersøgelser er positive og viser, at der er fremgang de steder, hvor man aktivt har gjort en indsats for at genskabe større ørredbestande. Her får...

Havørred sjælland

Havørred sjælland

Efter lang tids omhyggelig planlægning og forberedelser er det ambitiøse projekt, der skal forbedre fiskeriet efter havørred samt brakvandsgedder og aborrer, nu endelig klar til at blive skudt i gang Af Jens Bursell VETTERSLEV FORSAMLINGSHUS emmer af aktivitet fra de...

Laks i massevis?

Laks i massevis?

Danske trollingfiskere har oplevet det vildeste laksefiskeri i mands minde dette forår. Men hvad skyldes det gode fiskeri – og er det egentlig så godt? De vilde laksefangster har blusset til debatten om bæredygtigt fiskeri: Vi har taget en snak med trollingfiskerne...