5 HURTIGE TIL DSF´S NYE FORMAND TORBEN KAAS

5 HURTIGE TIL DSF´S NYE FORMAND TORBEN KAAS

I lørdags blev Torben Kaas valgt som ny formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Han vandt på visioner om en ny kurs for DSF med 128 over 34 stemmer mod Preben Thomsen. AF JENS BURSELL Vi fangede formanden i går aftes da han atter kom hjem til Sjælland efter...

TISSØ – yderligere oplysninger fra MST

TISSØ – yderligere oplysninger fra MST

I forbindelse med vores artikel ”Forringer erhvervsfiskeriet søernes økologiske tilstand”, er der netop indkommet svar på vores spørgsmål til MST om denne sag. Plottet og pointerne er stadig de samme: Da der var mange sandart i 2014-2015 var vandet mere klart - og...

DSF – vagthund eller skødehund?

DSF – vagthund eller skødehund?

DSF skulle egentlig have afholdt kongres i marts, men på grund af Covid-19 er den blevet udskudt til denne weekend, hvor delegerede fra en lang række foreninger landet over mødes for at udstikke kursen for de kommende år – samt vælge en ny formand for DSF. AF JENS...

SANDART: DTU AQUA ”INDRØMMER” FEJL – NÆSTEN…

SANDART: DTU AQUA ”INDRØMMER” FEJL – NÆSTEN…

Sandarten er naturligt hjemmehørende i Danmark - et faktum  som DTU Aqua, der betales flere  hundrede tusinde kroner om året for at opdatere viden på danske ferskvandsarter - tilsyneladende slet ikke har opdaget, selvom der i over tres år har været dokumentation for...

OM FISK OG FAREN VED MONOPOLER – del 1

OM FISK OG FAREN VED MONOPOLER – del 1

Faren ved monopoler på rådgivning, som det DTU Aqua pt har, er en risiko for uneutral rådgivning samt at projekterne bliver alt for dyre. Og det er hverken til gavn for naturen, vores fiskebestande - eller de danske lystfiskere.   Fisketegnsmidlerne fordeles i §7...

TUN STATUS 2020 – 98 TUN MÆRKET AF 121 FISKETEAMS

TUN STATUS 2020 – 98 TUN MÆRKET AF 121 FISKETEAMS

Endnu en flot tun kommer til overfladen i årets tunmærkningsprojekt i Skagerrak. Det store mærkningsprojekt med Østatlantisk tun i Skagerrak stoppede for fem dage siden. Her får du en status over det vellykkede projekt fra svenske SLU, der sammen med danske DTU Aqua...

SANDART – DTU AQUA HAR BEVISELIGT RÅDGIVET PÅ FORKERT GRUNDLAG

SANDART – DTU AQUA HAR BEVISELIGT RÅDGIVET PÅ FORKERT GRUNDLAG

Der er nu gået over to måneder siden Lystfiskeriforeningen på Sjælland ansøgte om aktindsigt i rådgivning samt ansøgninger/afslag på alle sandartudsætninger siden 1980 på Sjælland. Det har taget lang tid for foreningen af få dokumenterne hjem – men nu er en del af dem...

Sandarten – en art, der er ved at forsvinde

Sandarten – en art, der er ved at forsvinde

Her kan du se et af de mange og lange garn på Silkeborg Søerne   Sandarten er på vej tilbage mange steder i landet. En af årsagerne er en forældet lovgivning omkring ubegrænset garnfiskeri i ferskvand og DTU Aquas fagligt kritisable rolle som ekspertpanel for...

Erhvervsfiskerens syn på fiskeriet i Tissø

Erhvervsfiskerens syn på fiskeriet i Tissø

I kølvandet på Fisk & Fris artikel om konsekvenserne af erhvervsfiskeriet på blandt andet Tissø, har erhvervsfisker Axel Karshøj, som udøver dette fiskeri, ønsket at fortælle lystfiskerne om sit syn på fiskeret – samt hvordan det har udviklet sig. Her får du hans...

RED SANDARTEN – OG FÅ MERE KLART VAND

RED SANDARTEN – OG FÅ MERE KLART VAND

Tine Landtved med en flot sandart fra en af de sjællandske søer.   Sandarten har i århundreder haft trange kår i Danmark, og det bliver ikke lettere af, at DTU Aqua har monopol på rådgivningen: De opfordrer nemlig til hård befiskning, når der endelig er en god...

TORBEN KAAS´S VISIONER FOR DANSK LYSTFISKERI

TORBEN KAAS´S VISIONER FOR DANSK LYSTFISKERI

Torben Kaas med en flot havørred fra sit lokale kyststræk ved Nivåbugten på Nordsjælland. Den 19 september samles delegerede fra Danmarks Sportsfiskerforbund for at vælge en ny formand – samt fastsætte kursen for dansk lystfiskeri i de kommende år. Vi har bedt de to...

RED SANDARTEN – STOP DTU AQUAS ”MAGTMONOPOL”

RED SANDARTEN – STOP DTU AQUAS ”MAGTMONOPOL”

Niels Buch Jørgensen fra LF med en flot sjællandsk sandart.   Sandarten er oprindeligt hjemmehørende i Sydøstdanmark, men alligevel har DTU Aqua på et fagligt inkonsistent og utroværdigt grundlag i årevis blokeret for genskabelse af sunde, naturligt...

DTU AQUA OG DEN HEMMELIGE EVALUERINGSRAPPORT

DTU AQUA OG DEN HEMMELIGE EVALUERINGSRAPPORT

DTU Aqua er for tiden udsat for en del kritik af deres faglige troværdighed. For at forsvare sig mod dette har vicedirektør Anders Koed - senest i Midtjyllands Avis – refereret til topkarakterer i en undersøgelse af instituttets faglighed - angiveligt lavet af førende...

NYE TIDER FOR DANSK LYSTFISKERI?

NYE TIDER FOR DANSK LYSTFISKERI?

De kommende måneder vil få stor betydning for den fremtidige udvikling af de danske fiskebestande og samt kursen for dansk lystfiskeri generelt. Den 19. september afholder Danmarks Sportsfiskerforbund nemlig kongres, hvor der skal vælges en ny formand for DSF. Og så...

Udsætning af sømrokker

Udsætning af sømrokker

Til august skal der udsættes sømrokker fra Kattegat Centeret i Kattegat. Projektet er et samarbejde mellem WWF og H & M.   Den 19. august 2020 skal H.K.H. Kronprinsessen udsætte sømrokker fra Kattegatcentret i Grenå. Det er første gang, at der udsættes...

DTU AQUA & SØHÅNDBOGEN – HOLDER REGNSKABET?

DTU AQUA & SØHÅNDBOGEN – HOLDER REGNSKABET?

Prisestimater baseret på uvildige ekspertudtalelser tyder på, at DTU Aqua har taget i omegnen af 700% for meget i løntimer for projektet Søhåndbogen i perioden 2011-2015. Det er dog først, da Miljø- og Fødevareministeriet kræver en forklaring, at Fisk & Fris...

Fiskepleje på Afveje (3/3): Modstanden mod miljøet

Fiskepleje på Afveje (3/3): Modstanden mod miljøet

I den tredje og sidste del af miniserien ”Fiskepleje på Afveje” skal vi se nærmere på den besynderlige modstand mod miljøet, man støder på flere steder i sportsfiskerkredse. Hvad kan den dog skyldes? TEKST: STEEN ULNITS, FISKERIBIOLOG, FOTO: JENS BURSELL OG STEEN...

Fiskepleje på afveje (2/3):  Virkeligheden efter Wilhjelm

Fiskepleje på afveje (2/3): Virkeligheden efter Wilhjelm

Esben Stevn med en flot havørred taget på spinner   Der var mange gode takter i Wilhjelm-udvalgets rapport og anbefalinger til fremtidens fiskepleje, som introducerede begrebet “autenticitet”. Hermed mentes, at der fremover skulle satses på oprindelige...

DEBATINDLÆG: Fiskepleje på Afveje – Fisketegnet (1/3)

DEBATINDLÆG: Fiskepleje på Afveje – Fisketegnet (1/3)

Det skulle være så godt, at der kom flere fisk i de danske vande. Finansieret af millionerne fra det obligatoriske fisketegn. Men det er faktisk blevet ringere med tiden. Fiskeplejen er ikke længere, hvad den har været og skulle være. Tiderne er skiftet, og...

EN NY KURS FOR DSF?

EN NY KURS FOR DSF?

I den kommende weekend skulle delegerede fra Danmarks Sportsfiskerforbund have afholdt kongres – dels for at træffe beslutninger om forbundets linje de kommende to år – og dels for at vælge en ny formand. Desværre er kongressen nu aflyst på grund af Corvid-19, hvilket...

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 2

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 2

I weekenden d. 14-15 marts samles Danmarks Sportsfiskerforbunds delegerede for at træffe store beslutninger for DSF. Til kongressen er to kandidater opstillet til valg som formand for DSF. Fisk & Fri har stillet de to kandidater – Torben Kaas fra Kokkedal på...

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 1

DSF: HVAD MENER FORMANDSKANDIDATERNE? – del 1

I weekenden d. 14-15 marts samles Danmarks Sportsfiskerforbunds delegerede for at træffe store beslutninger for DSF. Til kongressen er to kandidater opstillet til valg som formand for DSF. Fisk & Fri har stillet de to kandidater – Torben Kaas fra Kokkedal på...

ØRRED, MALLER – ELLER BEGGE DELE?

ØRRED, MALLER – ELLER BEGGE DELE?

Når man snakker udsætninger er begrebet autencitet af afgørende betydning for at få udsætningstilladelse - og tingene er ikke altid, som man tror de er. Vidste du for eksempel, at mallen dokumenterbart har været naturligt forekommende på Fyn og Sjælland – men at der...

C & R: DØDE GEDDER I TUSINDVIS

C & R: DØDE GEDDER I TUSINDVIS

Bestandene af brakvandsgedder er kun en skygge af sig selv i forhold til de gode gamle dage, og den primære årsag er helt sikkert ødelæggelse af gyde- samt opvækstområder. Men – meget tyder på, at et alt for hårdt fisketryk fra ”bæredygtigt catch & release...

DTU AQUA & MALLERNE (del 4) – Biomanipulation?

DTU AQUA & MALLERNE (del 4) – Biomanipulation?

AF JENS BURSELL - FOTO: MARTIN BLOND SØRENSEN De danske lystfiskere betaler hvert år millioner af kroner til driften af forskningsinstitutionen DTU Aqua – og kan derfor med rette forvente en kompetent og saglig rådgivning omkring, hvad der skal til for at ophjælpe...

DTU AQUA & MALLERNE: Mallens udbredelse (del 2)

DTU AQUA & MALLERNE: Mallens udbredelse (del 2)

De danske lystfiskere betaler hvert år millioner af kroner til driften af forskningsinstitutionen DTU Aqua – og kan derfor med rette forvente en kompetent og saglig rådgivning omkring, hvad der skal til for at ophjælpe vores fiskebestande samt skabe nogle sunde,...

DTU AQUA & MALLERNE: Introduktion (del 1)

DTU AQUA & MALLERNE: Introduktion (del 1)

I 2018 fik Fisk & Fri ændret mallens status til hjemmehørende, hvilket betyder, at Danmark jfr Rio Konventionen og de 20 Aichi biodiversitetsmål fra 2010 er moralsk forpligtet til at gøre noget for at ophjælpe bestanden i sit oprindelige udbredelsesområde. Af JENS...

DTU AQUAS SØHÅNDBOG – TRE MILLIONER FOR DYR?

DTU AQUAS SØHÅNDBOG – TRE MILLIONER FOR DYR?

De danske lystfiskere har i perioden 2011-2015 betalt DTU Aqua knapt 3,8 millioner kroner for projektet ”Søhåndbogen”, men en gennemgang af projektet viser, at det sandsynligvis kunne have været udført for blot  800.000-1.000.000 kroner, hvis det havde været i frit...

NYE TIDER PÅ ODENSE FJORD

NYE TIDER PÅ ODENSE FJORD

Den 20. januar ender høringsfristen for bekendtgørelse omkring fiskeriet i Odense Fjord. Bekendtgørelsen er spændende, fordi den tager helt lokale hensyn til havørredens færden i fjorden og ikke mindst fordi den er et resultat et et bredt samarbejde på tværs af flere...

På fisketur under overfladen

På fisketur under overfladen

Undervandsjagt – hvad har det med fiskeri at gøre? En hel del, lyder det fra Kasper Ramkjær. Naturoplevelserne, jagten, koncentrationen og forfinelsen af teknikken har stor betydning for både sportsfiskeren og undervandsjægeren. Og så kan erfaringer fra UV-jagt...

MIST FÆRRE – SKAD MINDRE

MIST FÆRRE – SKAD MINDRE

Det er en udbredt misforståelse, at man gør ørred- og laksebestandene en tjeneste ved at bruge større kroge, for at minimere bifangster af smolt. Større kroge betyder nemlig også meget højere dødelighed på fiskene, hvorved man totalt set skader bestanden betydeligt...

Trekrog vs enkeltkrog

Trekrog vs enkeltkrog

Hvorvidt trekroge eller enkeltkroge skader fisken mest er et emne, der kan bringe sindene i kog blandt catch & releasefiskere. Vi har checket op på de seneste forskningsresultater, som konkluderer, at der ikke er nogen forskel på dødeligheden af tre- og...

Vandløbspleje giver flere ørred

Vandløbspleje giver flere ørred

Hvert år undersøger DTU Aqua mange af landets vandløb for at følge udviklingen i de naturlige ørredbestande. De seneste undersøgelser er positive og viser, at der er fremgang de steder, hvor man aktivt har gjort en indsats for at genskabe større ørredbestande. Her får...

Havørred sjælland

Havørred sjælland

Efter lang tids omhyggelig planlægning og forberedelser, er det ambitiøse projekt, der skal forbedre fiskeriet efter havørred samt brakvandsgedder og aborrer nu endelig klar til at blive skudt i gang Af Jens Bursell VETTERSLEV FORSAMLINGSHUS emmer af aktivitet fra de...

Laks i massevis?

Laks i massevis?

Danske trollingfiskere har oplevet det vildeste laksefiskeri i mands minde dette forår. Men hvad skyldes det gode fiskeri – og er det egentlig så godt? De vilde laksefangster har blusset til debatten om bæredygtigt fiskeri: Vi har taget en snak med trollingfiskerne...