Efter lang tids omhyggelig planlægning og forberedelser er det ambitiøse projekt, der skal forbedre fiskeriet efter havørred samt brakvandsgedder og aborrer, nu endelig klar til at blive skudt i gang

Af Jens Bursell

Biolog Peter Henriksen er ikke i tvivl: De sjællandske vandløb har et stort potentiale, som bare venter på at blive udnyttet.

Biolog Peter Henriksen er ikke i tvivl: De sjællandske vandløb har et stort potentiale, som bare venter på at blive udnyttet.

VETTERSLEV FORSAMLINGSHUS emmer af aktivitet fra de 100 deltagere, som er en blanding af klubrepræsentanter, miljøfolk, lokalpolitikere, branchefolk, biologer og repræsentanter fra DSF. Det er den 2. oktober 2012 – og efter to års hårdt forarbejde er det endelig ved at være tid til at søsætte projektet, som alle har snakket om i flere år.

Forbilledet er Havørred Fyn

– Med forbillede i succesprojekter som Havørred Fyn tog Danmarks Sportsfiskerforbund i 2010 de indledende initiativer til at starte et lignende projekt – Havørred Sjælland, fortæller Verner Hansen – formand for DSF. Formålet var – og er stadig – at skabe mere fokus på vandløb, natur og fiskeri – og dermed et bedre hav­ørredfiskeri på Sjælland, fortæller Verner Hansen fra DSF. – Projektet arbejder endvidere for et bedre fiskeri efter brakvandsgedder og aborrer, som også er den del af projektet.

– I forbindelse med Havørred Sjælland er det planen at intensivere arbejdet med at genskabe naturligt reproducerende ørredbestande, fortsætter Verner. – Blandt tiltagene vil være at oprette »grusbander« som udlægger gydegrus samt øget elfiskning, avl og udsætning af vildfisk, for at genskabe lokale bestande med stor genetisk variation, hvorved vandløbsudsætninger på sigt over­flødiggøres. Her tager vi afsæt i at engagere de lokale lystfiskere i samarbejde med kommunerne, med særligt henblik på at skabe et bedre kystfiskeri. Udsætninger vil selvfølgelig fortsat være en væsentlige del af projektet, for det tager jo tid at genskabe de naturlige forhold i de sjællandske åer.

DSF’s formand Verner Hansen (th) efter et frugtbart møde med borgermestrene for Odsherred – og Vordingborg Kommune – Thomas Aldelskov (t.v.) og Henrik Holmer (midt). Begge disse to kommuner er med i styregruppen omkring projektet.

DSF’s formand Verner Hansen (th) efter et frugtbart møde med borgermestrene for Odsherred – og Vordingborg Kommune – Thomas Aldelskov (t.v.) og Henrik Holmer (midt). Begge disse to kommuner er med i styregruppen omkring projektet.

KOMMUNER og lokalpolitikere er vigtige brikker, hvis et så ambitiøst projekt som Havørred Sjælland skal lykkes. To af de kommuner, som er med på idéen og er med i styregruppen er Odsherred og Vordingborg Kommune: – Vi vil skabe verdens bedste område for unge som ældre sportsfiskere og gøre det attraktivt for deres ledsagere at tage med, fortæller Paul Debois fra Vordingborg Kommune. – Argumenterne for at gøre alvor af havørreddrømmene er ikke svære at finde: Det giver bedre natur og skaber sunde interesser for vores unge. Men ikke nok med det – det skæpper i kassen, udvider turistsæsonen og giver flere arbejdspladser – samt øger sundheden og indebærer borgerinddragelse

– Måden at opnå alt dette på går gennem at forbedre vandmiljøet og udvikle et bæredygtigt fiskeri, fortsætter Paul Debois, der mener, at det er vigtigt parallelt med projektet at øge tilgængeligheden af de gode fiskesteder, skabe gode overnatningsmuligheder – og arbejde med produktudvikling af oplevelsesklynger for ikke blot lystfiskerne, men også deres ledsagere og familier. Det skal være sjovt at tage ud at fiske – ikke blot for dem som fisker, slutter Paul.

Enormt potentiale for havørredbestanden på Sjælland

Hvis Havørred Sjælland får den opbakning, som den fortjener, vil dette blive et mere almindeligt syn langs de sjællandske kyster.

Hvis Havørred Sjælland får den opbakning, som den fortjener, vil dette blive et mere almindeligt syn langs de sjællandske kyster.

– POTENTIALET for en stor hav­ørredbestand er til stede i mange af de sjællandske vandløb, fortæller biolog Peter Henriksen i sit oplæg i Vetterslev Forsamlingshus. – Krobækken, som munder ud i Præstø Fjord, er et fantastisk eksempel på en mere eller mindre urørt å, som viser de sjællandske åers oprindelige potentiale. – I åen, som udover Mern og Flads Å er det eneste sted, hvor der er oprindelige sjællandske vildørreder, viser de nyeste målinger, at der udvandrer 30 smolt pr. 100 kvadratmeter vandløb, hvilket er 3-4 gange mere end det DMU tidligere anslog som en almindelig udvandring i mere eller mindre regulerede danske vandløb.

Regner man lidt på det, vil man komme frem til, at man med de nødvendige vandløbsrestaureringer sandsynligvis kan komme op på en udvandring af 200.000 naturligt producerede smolt, fortsætter han. – Det lyder ikke af meget, når man ved, at der årligt udsættes 578.000 stk. på Sjælland plus Lolland/Falster, men tager man med, at overlevelsesraten er 4-5 gange bedre for natursmolt vil facit blive, at man potentielt set kan få mange flere voksne fisk som belønning for en ihærdig indsats med Havørred Sjælland projektet, slutter Peter Hendriksen, og tilføjer, at det i det lange løb vil være uden at bruge så meget som en krone på udsætninger.

 

Jans Lystfiskershop

 

STATUS PÅ PROJEKTET er, at Vordingborg og Odsherred Kommuner er er ved at få styr på de økonomiske aspekter af projektet, og er gået i gang med at få fat i nogle lokale erhvervsdrivende, som har økonomisk interesse i at bakke op om projektet, fortsætter Verner Hansen. – Herefter kan vi bruge disse som konkrete eksempler på, hvordan de lokale erhvervsdrivende som fx hoteller og campingpladser kan få glæde af projektet i form af flere jobs og øget omsætning, hvilket vil gøre det meget nemmere at få de resterende kommuner med i projektet. Sideløbende med alt dette arbejder DSF selvsagt på at løse problematikken omkring for mange og ulovlige garn – en problematik, der hvis ikke den bliver løst, kan sætte en kæp i hjulet på projektet.

Meld dig som frivillig

For at få gang i Havørred Sjælland er det vigtigt, at vi mobiliserer en masse frivillige lystfiskere, der som aktive i de forskellige oplandsgrupper, kan være med til at løfte projektet. Kontakt: Isefjord: Rune Hylby, runehylby@gmail.com Roskilde Fjord: Torben Trampe, ttr@kab-bolig.dk Øresund Nord: Michael Mulbjerg, mrmulbjerg@mail.dk Køge Bugt: Torkil Andersen, torkil@hotmail.dk Vestsjælland: Jesper Thykjær, dambruget@live.dk Smålandshavet: Søren Grothe, 4736@c.dk Fisk & Fri støtter op omkring Havørred Sjælland og rekrutteringen af nye frivillige ved at lave PR for hvervemøder, arrangementer og småprojekter: Kontakt Andreas Aggerlund på aa@fiskogfri.com for at få dit projekt omtalt under web-nyheder eller i vores kalender på www.fiskogfri.dk

– Der skal skaffes penge til at ansætte en projektleder og et sekretariat, for at projektet for alvor kan få fremdrift, understreger Verner. – Omdrejningspunktet for projektet bliver hjemmesiden www.fishingzealand.dk, som vi arbejder på at få financieret via støttemidler fra EU, som forvaltes af interessenter i de lokale aktionsgrupper Fiskeri – LAG, som har til formål at fremme fiskeriet. Den ene har brugt sine penge for i år, men den anden har givet udtryk for, at de er positive overfor at støtte op omkring projektet. Hjemmesiden forventes lanceret januar 2013

Der vil derfor ske noget på forskellige niveauer hele tiden, og projektet forventes fuldt flyvende i løbet af foråret 2013. Jo mere opbakning projektet får – desto hurtigere kan der forventes at ske noget, som kan mærkes langs de sjællandske åer og kyster, slutter Verner Hansen fra DSF, der håber at projektet vil forvandle sig fra et udviklingsprojekt til en integreret del af en drift i løbet af et par år.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This