SANDARTMASSAKREN PÅ ARRESØ

SANDARTMASSAKREN PÅ ARRESØ

Meget tyder på, at der kan være nogle gode sandartårgange på vej på Arresø. Desværre har Naturstyrelsen forlænget erhvervsfiskernes aftale til udgangen af 2021, hvilket giver dem mulighed for at fiske bestanden helt i bund – præcis som de gjorde det i starten af 00´erne. Dengang resulterede overfiskeriet ikke blot i en markant nedgang i sandartbestanden, men også et solidt dyk i vandets klarhed på landets største sø, der er udpeget til Natura 2000 område. Det er tid til at gøre noget lige nu, hvis vi skal undgå, at historien gentager sig.

AF JENS BURSELL

ARRESØ – LANDETS STØRSTE SØ er i en yderst ringe forfatning. Ifølge EU’s Vandrammedirektiver er Danmark forpligtiget til inden 2027 at sikre god økologisk tilstand i søen, men lige nu er man meget, meget langt fra målet, idet søen befinder sig helt nede i kategorien ”dårlig økologisk tilstand”. Men kan derfor undre sig meget over, at Skovrider Jens Bjerregaard fra Naturstyrelsen tilsyneladende ser stort på Danmarks forpligtelser over for EU og vandmiljøet ved at forlænge erhvervsfiskerens tilladelse til udgangen af 2021.

læs mere

Subbook

Sport Dres Black Friday december 2020
Spar Lystfiskeri version2
Rhino Claw Connector banner

Artikelarkiv

Læs mere end 400 artikler gratis!

Subbook

Subbook

Artikelarkiv

Læs mere end 400 artikler gratis!

Vil du skrive for Fisk & Fri?

Er du god til at skrive og fotografere – send os en mail med dine artikel ideer.

HAR DU FANGET EN STOR FISK?

Send os din historie og et godt foto inden du lægger den på facebook.

Groft sølvtøj på kysten

Groft sølvtøj på kysten

- Her den anden dag var det meningen, at jeg skulle være på arbejde til kl.15.00, men der blev lidt ændringer på mit job plan, så jeg fik fri allerede kl.13.00, fortæller Ahmet...

læs mere
Geddefeber af Jens Bursell
Abonner på Fisk og Fris youtube kanal her
Westin kystagn til havørred

Modtag fiskepost med nye artikler

Nu er du tilmeldt.