Den 20. januar ender høringsfristen for bekendtgørelse omkring fiskeriet i Odense Fjord. Bekendtgørelsen er spændende, fordi den tager helt lokale hensyn til havørredens færden i fjorden og ikke mindst fordi den er et resultat et et bredt samarbejde på tværs af flere interessegrupper.

Af Lars Christian Bentsen

Claus Eriksen fra Go Fishing har sammen med Thomas »Havørredens Hemmeligheder« Hansen været en af initiativ­tagerne til at få nogle nye regler for Odense Fjord.

Claus Eriksen fra Go Fishing har sammen med Thomas »Havørredens Hemmeligheder« Hansen været en af initiativ­tagerne til at få nogle nye regler for Odense Fjord.

SAGEN tog sin begyndelse i 2010, hvor Thomas Hansen ved et uheld sejlede ind i et meget langt garn i yderfjorden. Han og Claus Eriksen fra Go Fishing i Odense, der nu også er bestyrelsesmedlem i DSF, undersøgte sagen, og det viste sig, at der ikke var tale om en lovovertrædelse, men at bierhvervsfiskere faktisk må sætte op til 1600 meter garn helt lovligt. Odense Fjord indeholder store, lavvandede områder, hvor hav­ørreden opholder sig i stort antal helt indtil en gang i maj, og den adfærd er velkendt for både lyst- og garnfiskere.

Selvom der ikke foregik ulovligheder, vurderede Claus Eriksen, Thomas Hansen og Lars Henriksen, næstformand i Vandpleje Fyn, at bierhvervsfiskernes garn tog en uforholdsmæssig stor del af de havørreder, som opholdt sig i fjorden. I forbindelse med premieren på Odense Å i 2011 lykkedes det for Claus Eriksen og Lars Henriksen at gøre folketingsmedlem for Venstre Jakob Ellemann-Jensen interesseret i sagen.

Vi talte med Jakob Ellemann-Jensen. – Det var helt tydeligt for mig, at der ingen fornuft var i at lade nogle få bierhvervsfiskere høste af den indsats, som skyldes tusindvis af frivillige timer. Det er jo et faktum, at der er mange millioner kroner i lystfiskeri, så jeg blev ærligt talt lidt irriteret over, at vi ikke udnytter ressourcerne bedre, husker Jakob Ellemann-Jensen, da Fisk og Fri talte med ham om sagen.
Jeg tog fat i Henrik Høegh, som på det tidspunkt var minister på området, og med vægt på økonomi, arbejdspladser, erhverv og potentialet i lystfiskerturismen, lykkedes det mig at gøre ham interesseret i sagen.

Tidligere fødevareminister Mette Gjerskov var så interesseret i de nye initiativer omkring Odense Fjord, at hun var en tur på vandet i Thomas Hansen båd for at få syn for sagen.

Tidligere fødevareminister Mette Gjerskov var så interesseret i de nye initiativer omkring Odense Fjord, at hun var en tur på vandet i Thomas Hansen båd for at få syn for sagen.

VED AT HOLDE SIT FOKUS på sagen lykkedes det Jakob Ellemann-Jensen at bære sagen igennem regeringsskiftet og, efter Mette Gjerskov var trådt til som minister, at få åbnet bekendtgørelsen på området. Mette Gjerskov blev så interesseret i sagen, at hun besøgte fjorden og sejlede rundt og så på forholdene sammen med Thomas Hansen, Claus Eriksen og Lars Henriksen.

Det politiske pres og det faktum, at det lykkedes at løfte sagen igennem regeringsskiftet er en væsentlig del af det er lykkedes, ikke mindst sammen med det meget vigtige input, der er kommet fra interessenterne, som faktisk er en broget skare, understreger Jakob Ellemann-Jensen.

Der er tre bierhvervsfiskere, som har udgangshavn i Odense Fjord. Den ene er ålefisker, den anden fisker mest skrubber og lidt ørred, mens den sidste går målrettet efter havørrederne. – Jeg anslog forsigtigt, at denne ene fisker fanger omkring 1000 ørreder hvert år – heraf mange af de store, og selvom det var fuldt lovligt, så syntes jeg, det var moralsk forkert, når nu ørredbestanden også er et resultat at mange tusind, frivillige timer. Derfor gik jeg ind i sagen, fortæller Claus Eriksen.

Arbejdet har resulteret i en ny bekendtgørelse, hvor høringsfristen blev afsluttet den 20. januar 2014 – nogle få dage efter redak­tions afslutning af bladet, så vi må håbe at den nu er vedtaget i folketinget, når du læser dette.

Claus Eriksen er også aktiv i DSF som bestyrelsesmedlem – når han ikke lige er ude at fiske havørreder med fluestangen.

Claus Eriksen er også aktiv i DSF som bestyrelsesmedlem – når han ikke lige er ude at fiske havørreder med fluestangen.

HOVEDTRÆKKET I BEKENDT­GØREL­SEN er, at bi- og erhvervsfiskere nu begrænses til 135 meter garn, hvilket er samme regler som en fritidsfisker, og fremover må der kun bruges skrubbegarn i inderfjorden, mens man i yderfjorden stadig må fiske med alle typer garn. Mindstemålet på havørred stiger til 45 centimeter i hele fjorden, og det gælder naturligvis også lystfiskerne. Dertil kommer en række ændringer i fredningsbælter m.m.

I inderfjorden er der nu fra 1. december – 1. maj totalt garnforbud, og fra 1.oktober – 1.marts er inderfjorden også lukket land for lystfiskere. Havørreden er fredet, også for garnfiskerne fra 1.10.
Opgangsfiskene i efteråret følger en meget direkte rute gennem sejlrenderne, og de beskyttes nu i langt højere grad. Nedgængerne bliver i fjorden i månedsvis i foråret, og de nye regler beskytter dem langt bedre, fortæller Claus Eriksen.

– Den overvejende årsag til, at vi er kommet så langt, som til at en ny bekendtgørelse nu har været i høring, er, at vi har skabt et bredt samarbejde på tværs af lystfiskere, fritidsfiskere og myndighederne, fortæller Lars Henriksen, næstformand i Vandpleje Fyn. – Jeg tror, at dette kan blive en model for, hvordan det frivillige Danmark kan involveres helt generelt. Jakob Ellemann-Jensen er helt enig med Lars Henriksen og siger, at det brede samarbejde netop har skabt den vægt, der skal til for at kunne løfte sagen på politisk niveau. Både Jakob Elle­mann-Jensen, Claus Eriksen og Lars Henriksen håber naturligvis på, at arbejdet med Odense Fjord kan komme til at danne en form for præcedens for forvaltningen af vores fisk og vandsystemer i resten af Danmark.

– Det er jo naturligt, at det er Fyn, der går forrest i denne sammenhæng, fordi man i så mange år, gennem flere forskellige projekter, netop har haft fokus på den turistmæssige tiltrækning, som det gode havørredfiskeri har. På den måde er denne sag lidt som det sidste stik, man blot manglede at tage hjem, siger Jakob Ellemann-Jensen. – Men der er ingen grund til, at man ikke kan udbrede suscessen til resten af landet, for der er mange kroner i lystfiskere – det er jo ham med mest grej i skabet, når han dør, der vinder, spøger Jakob Ellemann-Jensen, men lægger vægt på, at lystfiskeri virkelig kan skabe arbejdspladser og økonomi – ikke mindst i »Udkantsdanmark«.

 

Havørred - Refleksioner på kysten

 

SUCCESSEN er allerede ved at brede sig, for i Faaborg og Assens kommuner, er man nu ved at kigge på Helnæs bugten på Sydvestfyn. – Vi har allerede holdt de indledende møder for at formulere en helhedsorienteret indsats på både strategi og miljø i Helnæsbugten, fortæller Lars Henriksen og understreger, at man igen efterstræber det brede samarbejde ved at fritidsfiskerne også denne gang er involveret.

Hvis denne nye bekendtgørelse vedtages, så er der ingen tvivl om, at det kommer til at betyde en masse for fiskeriet i Odense Fjord – og måske også i resten af landet. De store nedgængere får nu langt bedre mulighed for at komme helt til hægterne, inden de forlader fjorden, og det er jo netop dem vi gerne til fange i topkondition i sommermånederne, siger Claus Eriksen.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This