Hvorvidt trekroge eller enkeltkroge skader fisken mest er et emne, der kan bringe sindene i kog blandt catch & releasefiskere. Vi har checket op på de seneste forskningsresultater, som konkluderer, at der ikke er nogen forskel på dødeligheden af tre- og enkeltkroge. Beregner man på størrelsen af det potentielle krogsår er store enkeltkroge faktisk mere skadelige end små trekroge, der ikke tager længere tid at frigøre, hvis man bruger det rigtige afkrogningsværktøj

Af Jens Bursell

To populære kystfluer – UF Børsteormen (øverst) og Pattegrisen (nederst) – bundet på hhv. Daiichi 2220 str. 4 og Partridge CS 54 str. 4. De originale enkeltkroge fluerne er bundet på (th), vil give krogsår der er mindst 8 og 6 gange større end præcis samme flue montere med hhv. str. 18 på release-takel (Fisk & Fri 8-2011) og str. 16 på L-rig (Fisk & Fri 10-2010) (tv). Se beregningerne på www.bursell.dk

To populære kystfluer – UF Børsteormen (øverst) og Pattegrisen (nederst) – bundet på hhv. Daiichi 2220 str. 4 og Partridge CS 54 str. 4. De originale enkeltkroge fluerne er bundet på (th), vil give krogsår der er mindst 8 og 6 gange større end præcis samme flue montere med hhv. str. 18 på release-takel (Fisk & Fri 8-2011) og str. 16 på L-rig (Fisk & Fri 10-2010) (tv). Se beregningerne på www.bursell.dk

BØLGERNE GÅR HØJT, når der diskuteres kroge – især når fiskene skal genudsættes. Et godt eksempel er undermålere og nedfaldsfisk på kysten – eller laks i vores åer. Det siger sig selv, at de mest skånsomme metoder, krogløs­nings- og genudsætningsteknikker bør opprioriteres, fordi det kan have stor betydning for en positiv bestandsudvikling.

I en stor analyse af forskningsresultater fra 2005 (1) baseret på alle 274 videnskabelige undersøgelser der er foretaget om emnet, konkluderes det, at det, der indvirker mest på dødeligheden, er hvor fisken kroges. De næstmest signifikante mortalitetsfaktorer er brug af naturlig agn, skader ved afkrogning af dybtkrogede fisk, brug af J-kroge i stedet for cirkelkroge, stor fangstdybde, varmt vand samt dårlig fight- og genudsætningsteknik. Modhageløse kroge giver kun marginalt lavere dødelighed i forhold til kroge med modhager. Blandt de faktorer, hvor man ikke har kunne påvise en forskel er krogstørrelsen samt trekrog vs enkeltkrog.

– Samme resultat for enkeltkrog vs trekrog har vi fået i vores seneste meta-analyse (1) på alle forskningsresultater op til 2008, fortæller professor Robert Arlinghaus til Fisk & Fri.

En stor enkeltkrog som denne Gamakatsu F314 str. 2, der ofte anvendes til kyststreamers og store rejeimitationer, giver et 10 gange større krogsår end den lille trekrog, der kan anvendes til præcis samme flue, hvis den monterers på et releasetakel (Owner ST 36 BC X str. 18). I beregningerne er der kompenseret for den frekvens, hvormed trekrogen kroger på hhv en, to og tre grene.

En stor enkeltkrog som denne Gamakatsu F314 str. 2, der ofte anvendes til kyststreamers og store rejeimitationer, giver et 10 gange større krogsår end den lille trekrog, der kan anvendes til præcis samme flue, hvis den monterers på et releasetakel (Owner ST 36 BC X str. 18). I beregningerne er der kompenseret for den frekvens, hvormed trekrogen kroger på hhv en, to og tre grene.

AT DOKUMENTERE hvilke krogtyper, der gør mest skade er komplekst, fordi den måde hvorpå fisken fanges kan have lige så stor betydning som selve krogen: Eksempelvis vil fisketeknik (slæk vs strakt line), brug af duftstoffer, modhuggets timing, krogenes montering, fight og håndtering samt genudsætningsteknik have stor betydning for, hvor meget fisken tager skade – samt hvor store chancer den har for at overleve

Selv om nogle undersøgelser tester forskellige krogstørrelser på en meget grov skala – og typisk indenfor et snævert interval af skalaen, er der ingen, der har gået i detaljer med de enkelte kroges eksakte proportioner på en fuld krogskala – samt sammenlignet disse på tværs af krogtyper som fx enkelt, dobbelt og trekroge. Præ­cist dette er interessant, for det siger sig selv, at større kroge laver større krogsår – samt at det gælder om at tilføje fiskene mindst mulige skader, der kan forårsage fx blødninger

De fleste mortalitetsstudier dækker kun dødeligheden fra fx 1-4 dage efter fangsten, hvilket betyder at de langtidsfølgevirkninger som fx infektioner og sygdom, der på sigt kan svække eller stresse fiskene og måske føre til fx øget predationsrisiko, som kan nedsætte fiskens overlevelseschance på længere sigt – ikke registreres i de fleste undersøgelser.

Når du bruger små rørfluer eller som her release-takler monteret med små trekroge, behøver du ikke være bange for at skade fisken mere end med større enkeltkroge – tværtimod. Men – husk at bruge den rette afkrogningsteknik.

Når du bruger små rørfluer eller som her release-takler monteret med små trekroge, behøver du ikke være bange for at skade fisken mere end med større enkeltkroge – tværtimod. Men – husk at bruge den rette afkrogningsteknik.

KROGSÅRETS STØRRELSE er svært at måle, hvis man går efter at sætte konkrete tal på læsionens størrelse efter fisken er fanget. Men – måler man i stedet på krogenes proportioner (wire, modhage og længden af krogpidsen) er det let at få et groft overblik over forholdstallene mellem de potentielle skader forskellige kroge kan gøre, hvis man fx regner med, at den trænger ind til starten af krogbøjningen – og under fighten vrider sig i fx kegleform med en given vinkel.

Præcist dette har vi regnet på for at kaste lys over, hvor store krogsår man risikerer med en række af de mest brugte kroge til lakse- havørred og geddefiskeri. I beregningerne har vi taget udgangspunkt i et scenarie, hvor krogen vrider sig i kødet i en form som en hvælvet kegle med en vinkel på hhv 30, 60 og 80 grader. I forbindelse med trekroge er det vores erfaring, at trekrogen sidder på én gren i 50-60% af tilfældene, på 2 grene i 30-40% og på tre grene i 5-10%. I vores regneeksempel har vi for ikke at underestimere trekrogenes potentielle sår regnet med en procentfordeling på 50-40-10.

Den traditionelle kystgennemløbermontering med fx Owner S-61 og en str. 3/0 enkeltkrog tilføjer gennemsnitligt havørreden et krogsår, der er mindst 5 gange større end du vil få med et release-takel som dette - monteret med to str. 12 trekroge, hvilket viser, at krogstørrelsen har enorm betydning for krogsårets potentielle størrelse. Se beregninger på www.bursell.dk

Den traditionelle kystgennemløbermontering med fx Owner S-61 og en str. 3/0 enkeltkrog tilføjer gennemsnitligt havørreden et krogsår, der er mindst 5 gange større end du vil få med et release-takel som dette – monteret med to str. 12 trekroge, hvilket viser, at krogstørrelsen har enorm betydning for krogsårets potentielle størrelse. Se beregninger på www.bursell.dk

RESULTATERNE viser, at sammenligner man en trekrog mod en enkeltkrog af samme størrelse er det potentielle krogsår fra trekrogen 60-75% større end enkeltkrogen, når der vægtes for frekvensen af krogninger på hhv. en, to og tre grene. Men – sammenligner man fx små trekroge med større enkeltkroge, så tegner der sig et helt andet billede – nemlig at små trekroge laver betydeligt mindre krogsår – og at trekrogen typisk gør mindre skade en enkeltkrogen, når trekrogen er mere end to standardkrogstørrelser mindre. Eller sagt på en anden måde – trekroge og enkeltkroge giver typisk samme størrelse krogsår, når trekrogen er cirka to krogstørrelser mindre end enkeltkrogen. Dette er dog kun en grov tommelfingerregel, da ikke kun krogstørrelsen men også selve krogens øvrige proportioner har stor betydning

Dette er vigtigt, når man kigger på potentielle læsioner: Forbyder man eksempelvis trekroge til fx rørfluer i lakseåerne, vil det i praksis betyde, at man for at opnå en fornuftig krogningsrate på enkeltkrogene må gå op i krog­størrelse for at kompensere for, at der kun er én krogspids.

 

Hvilke kroge skader mest

På www.bursell.dk kan du gå ind og se detaljerede målinger og grafer, der viser størrelsen af krogsår fra en række af markedets mest populære havørred og laksekroge. Her kan du også se præcist hvordan tallene i denne artikel er beregnet – samt indsætte data på dine egne yndlingskroge, for at se hvilke der giver de største læsioner.

 

Friluftsland

 

– På rørfluer til laksefiskeri vil det i praksis betyde, at man fx går fra en str. 10 trekrog til en str. 4-2 enkeltkrog, fortæller Jimmy Bindesbøl fra Korsholm. Vælger man »den forkerte« enkeltkrog og størrelse – fx G-Carp A-1 str. 2 – risikerer man ifølge Fisk & Fri’s beregninger at øge den potentielle læsion fra krogen med faktor 2-3 ved at foretage det krogskift, der egentlig var ment for at påføre fisken mindre skade – og det var jo ikke meningen… Men – vælger man »den rette« – fx Kamasan B982 str. 4 gør enkeltkrogen ikke mere skade end trekrogen. Går man op i en 2’er af samme mønster øges det potentielle krogsår dog med 50%. Detaljerne tæller

Hvis man skifter fra trekrog til enkeltkrog, går man et par størrelser op, for at få samme effektive kroggab uden at miste styrke på krogen. Her er skiftet foretaget fra en str. 4 trekrog til en Owner S-61 enkeltkrog str. 1/0, hvilket giver et krogsår der er nogenlunde samme størrelse.

Hvis man skifter fra trekrog til enkeltkrog, går man et par størrelser op, for at få samme effektive kroggab uden at miste styrke på krogen. Her er skiftet foretaget fra en str. 4 trekrog til en Owner S-61 enkeltkrog str. 1/0, hvilket giver et krogsår der er nogenlunde samme størrelse.

Når snakken går på enkelt vs trekroge vil kritikere af sidstnævnte typisk agitere for, at det er lettere at frigøre en enkeltkrog, men glemmer at tage størrelsen på krogen i betragtning: En markant mindre trekrog har nemlig også markant mindre modhager. Det betyder, at det selv i de tilfælde, hvor krogen sidder på fx to grene – ikke nødvendigvis kræver større kraft eller tager længere tid at hive dem ud, hvis ellers man anvender det rigtige værktøj – nemlig en lille pean til yderlige krogninger – eller en såkaldt discorger til dybe krogninger.

RELEASE VS KONVENTIONELLE TEKNIKKER er et andet regneeksempel. I oktober beskrev vi, hvordan man kan opnå langt højere landingsrate ved at fiske sin kystflue på et release-takel: Spidsen af enkeltkrogen klippes af, hvorefter man monterer en langt mindre trekrog i stedet. Her vil man typisk skifte fra at kroge fisken på en str. 6-2 enkeltkrog til en str. 18-16 trekrog. Antager man, at krogspidserne vrider sig i en kegle, der har en vinkel på 30 grader betyder det, at den traditionelle kyststreamer kan påføre fisken en læsion, der er 5-10 gange større end præcis samme flue fisket på release-takel. Og – dette underestimerer endda krogsåret fra den konventionelle flue, fordi beregningerne ikke tager højde for, at den langskaftede streamer giver en stor brækstangseffekt, der øger kraftpåvirkningen i vridet – og dermed sandsynligvis også vinklen på læsionskeglen og dermed størrelsen på krogsåret. Dette sker ikke på en release-flue. Ydermere er der i beregningerne ikke taget højde for, at når en krog sidder på flere grene, stabiliserer de hinandens bevægelser, hvilket i disse beregninger yderligere er med til at overestimere de potentielle skader fra trekrogene.

Forskning viser, at den vigtigste dødelighedsfaktor er dybe krogninger, samt at det der giver lavest dødelighed er at afklippe krogen, hvis den sidder i selve gællerne. Sidder spinneren til venstre i gællerne, bliver man nødt til at efterlade hele spinneren, mens du med helikopter rigget th kan nøjers med at efterlade den lille trekrog, fordi den sidder på en stump line, der kan klippes over. Helikopter-rigget muliggør også brug af den skånsomme discorger ved krogning i hals – det er ikke muligt med en konventionel spinner.

Forskning viser, at den vigtigste dødelighedsfaktor er dybe krogninger, samt at det der giver lavest dødelighed er at afklippe krogen, hvis den sidder i selve gællerne. Sidder spinneren til venstre i gællerne, bliver man nødt til at efterlade hele spinneren, mens du med helikopter rigget th kan nøjers med at efterlade den lille trekrog, fordi den sidder på en stump line, der kan klippes over. Helikopter-rigget muliggør også brug af den skånsomme discorger ved krogning i hals – det er ikke muligt med en konventionel spinner.

Det er altså nonsens at diskutere enkeltkroge vs trekroge uden tage højde for hvilke krogstørrelser og mønstre, der er tale om – samt hvordan de er monteret. Tilsvarende nytter det ikke meget at diskutere dødelighed på forskellige kroge og metoder, hvis man ikke tager højde for, hvordan fisken afkroges – og præcis dette er en latent mangel i langt de fleste catch & release undersøgelser til dato. Eksempelvis kan det være svært at få en lille trekrog ud, hvis man ikke har en krogløser, mens præcis samme lille trekrog ikke tager længere tid at afkroge end en meget større enkeltkrog (som skader fisken mere), hvis man bruger discorger eller pean som krogløser.

KILDER

1) Aaron Bartholomew & James A. Bohnsack 2005. A review of catch-and-release angling mortality with implications for no-take reserves. Reviews in Fish Biology and Fisheries 2005 15: 129-154

2) Hühn, D. & R. Arlinghaus. 2011. Determinants of hooking mortality in freshwater recreational fisheries: a quantitative meta-analysis.Pages 141-170 in T.D. Beard Jr., R. Arlinghaus, and S.G. Sutton, editors. The angler in the environment: social, economic, biological and ethical dimensions. Proceedings from the fifth world recreational fishing conference. American Fisheries Society, Symposium 75, Bethesda Maryland.

Min agenda med dette er ikke at missionere for bestemte kroge eller fiskemetoder, men derimod at understrege vigtigheden af en nuanceret stillingtagen til risikoen for potentielle skader på fisken – dels når man vælger teknik, men også når man på et overordnet plan skal fastsætte regler for catch & release fiskeri.

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This