EFTER REGNBUER I ÅEN

– Det er nærmest blevet fast kutyme, at min bror og jeg besøger lokale åer i april for at bidrage til “oprydningen” efter vinterens udslip af regnbueørreder, fortæller Christian Lang Jensen fra Team Sportex. – Udover, at det målrettede fiskeri efter undslupne regnbuer er en lille hjælp for de hjemmehørende fiskearter i åen, er fiskeriet særdeles underholdende. 

– De hårdtfightende ørreder samt forårets stemninger udgør essensen af fiskeriet, og er man villig til at få nogle kilometer i benene, kan man næsten altid finde en eller flere iltre regnbuer i vandløb med nærliggende dambrug. Typisk søger vi regnbueørrederne omkring stryg og tilløb, hvor iltindholdet i vandet er højt. Det er tilsyneladende noget, den nordamerikanske fiskeart kan lide. Det er heller ikke unormalt, at de står midt i åen, hvor de er lidt nemmere at komme til. 

– Da grøde og høje siv langs brinkerne heller ikke er et problem på denne tid af året, kan man problemfrit benytte lidt kortere eller mere spinkle stænger, end man normalt ville gøre. Jeg går derfor ofte med min Sportex Magnific Finesse på 7,7 fod med kastevægt fra 7 til 23 gram eller min Sportex Graphenon Seatrout ULR på 9 fod med kastevægt fra 1 til 9 gram. På det seneste regnbuesats ved åen var det sidstnævnte stang, som kom med på tur. Den leverede varen i form af en stærk og yderst velfightende regnbueørred. Min bror og jeg hjemtog yderligere en regnbue hver, og vi fik desuden en god håndfuld bækkere, som alle fik friheden igen. Alt i alt var det en skøn dag, og jeg ser frem til den næste tur til åen. 

 

Tohatsu

 

 

 

Når jeg fisker små woblere, jeg gerne vil tilføre lidt ekstra liv via korte vip med stangen, falder valget ofte på min Magnific Finesse. Den har en hurtig og yderst sensitiv klinge.

– Når jeg fisker små woblere, og jeg gerne vil tilføre lidt ekstra liv via korte vip med stangen, falder valget ofte på min Magnific Finesse, siger Christian. – Den har en hurtig og yderst sensitiv klinge.

 

Spinneren er min foretrukne agn i åen, og i den sammenhæng er min Graphenon Seatrout ULR yderst velegnet.

 

 

TYVSTART MED EN FLOT HAVØRRED

– I går havde pirken.dk arrangeret en tur til deres vand efter havørred, fortæller Mads Davidsen. – På denne tur var jeg turleder/guide, og da jeg ikke havde været ved åen i et par uger, tog jeg afsted lidt tidligere end de andre, da jeg ville tjekke, om der var fisk på det stræk, jeg havde udtænkt, vi skulle fiske. Og det må man sige, at der var.

– Jeg fiskede en times tid og så flere fisk samt fangede en super flot hanfisk. Først havde jeg gået og fisket med en Savage Gear Goby Crank, og havde da også en følger, plus den der som bare skubbede til den. Men – da jeg ville til at stoppe mit fiskeri, for at gå tilbage og tage imod de andre lystfiskere, tænkte jeg, at jeg jo også lige kunne prøve en SG Larvae wobler: Efter blot tre kast huggede den flotte fisk, som efter et par hurtige billeder fik sin frihed igen. Herefter gik jeg tilbage til min bil, hvor jeg skulle mødes med de andre. I løbet af dagen kom der to mindre havørred plus en flot bækørred på 36-37 cm i nettet, så det var en super hyggelig dag, hvor der også var masser af fiskesnak og pølser på Tragiaen.  

 

Tohatsu

KINETIC FISKECUP 2022: EN MAJSPRINGER FRA ÅEN

– Weekenden tegnede til at blive temmelig blæsende, og allerede fredag var blæsten godt i gang, skriver Kirstine Marchen til Fisk & Fri. – Min kammerat og jeg var ankommet til Thy, for at se om der var kommet nogle tykke majørreder op i den lokale å. Vi tog derud om aftenen, og vinden vendte perfekt, selvom den var stærk. Selv fiskede jeg med et 16 grams blink nedstrøms, og ligeud foran mig hamrende en stor ørred på. Den var meget tung, men fightede faktisk ikke vildt, og det tog ikke mere end to minutter at få den i nettet. Det hjalp min kammerat med. Fisken er min nye PR i både længde og kg. Den var propfuld af hundestejler og var 66 centimeter med en kampvægt på 3.8 kilo – svarende til en konditionsfaktor på 1,3. Jeg vil gerne tilmelde min fisk Kinetic Fiskecup 2022.

Læs meget mere om den store konkurrence Kinetic Fiskecup 2022 – samt se alle de flotte præmier – her.

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

Kinetic Fiskecup 2022

 

 

 

BÆKØRRED: PÅ LISTESKO LANGS ÅEN

Det sug en grov ”bækker” kan lave, når den går til overfladen efter en perfekt placeret majflue imitation kan ofte være så diskret og forsigtig, at man tænker det blot er en fisk i den mindre størrelse. Men når stangen løftes, og fluen placeres solidt i kæften på fisken.. ja så bryder helvede løs, og hele åen gynger. Det er bækørredfiskeri, når det er bedst..

Maj er den ultimative måned til bækørredfiskeri – fiskene er på finnerne, og vegetationen er endnu ikke kommet så langt op, at det besværliggør fiskeriet ved de små åer. Men fiskeriet er også skrøbeligt. Her får du en historie om, hvordan du ved at passe på din lille lokale å, kan forvandle den til en unik perle.

 

AF JESPER LINDQUIST ANDERSEN

 

JEG HUSKER tydeligt starten på mit bækørredfiskeri i den lille lokale å. Det startede næsten som noget, der var taget ud af en god gammel Morten Korch film. Idyllisk og med en lille flamingo-prop samt en frisk opgravet regnorm fra haven.

Det var den gang, hvor man cyklede afsted med fiskestangen i den ene hånd og altid kom for sent hjem til aftensmad. Mobilen var ikke opfundet dengang, så der var dejlig ro til at fordybe sig i proppen, som stille drev nedstrøms i åens sving, mens man intenst fulgte hver bevægelse i den lille prop. Her var ingen smarte selfies med den sidste nye fiskestang i kæften og grej-fikserede posts på de sociale medier for at få en masse likes. Nej det var dengang der var 100 % tid til fordybelse!

 

Tohatsu

Fiskenes størrelse er ikke alt

Fiskenes størrelse betød ikke så meget, bare der var lidt action. Senere som årene gik, blev det et spørgsmål om mængden af fisk. Jo flere man kunne overliste, desto bedre. Man ændrer sig op gennem livet og ens fiskekarriere. Jeg husker som halvstor teenagerdreng, hvor den lille røde Vespa Ciao blev smidt i syrenhegnet, inden turen gik ned over levende hegn og marker for at komme til et lille spot i åen, hvor vi havde fået lov at fiske af en rar og gammel bondemand.

Det var selvsamme mand, som forinden ivrigt havde fyldt os i godt en times tid med gamle røverhistorier om, hvor store fiskene var i åen, dengang han var dreng. Og – at der desuden ikke var blevet fisket i åen siden dengang…

 

Når en stor bækørred kroges, kommer der for alvor spektakel i åen.

Når en stor bækørred kroges, kommer der for alvor spektakel i åen.

 

Vi var mega spændte, og engang i mellem fandt vi dog også en fisk eller to over de 30 centimeter. Men de steder vi besøgte dengang i det tidlige stadie var aldrig pladser, som vi var alene om at besøge. Derfor var fiskeriet også ofte derefter – nemlig for få og for små fisk. Med årene fandt vi dog nogle små, men ikke helt så ubetydelige stræk i de forskellige åer. Stræk som ikke bliver besøgt så meget som de foreningsvandene vi normalt brugte vores tid på at fiske. Her har vi gennem årene fundet fisk, i den helt rigtige kaliber. Men de er ikke kommet af sig selv.

Privat bækørredfiskeri

Det hele startede faktisk med, at vi fik et lille stykke af en å på hånden, som dengang kun blev fisket med ruse efter ål og brugt til jagt. Stykket lå godt skjult i en lille skov, hvilket gjorde det mere svært at fiske. Men – med en lille fem fods spinnestang og en flydende Rapala wobler eller en lille Mepps 2´er i kobber med de klassiske røde prikker – ja så var det ikke helt umuligt.

 

Forfatteren med en utrolig smuk fisk på den rigtige side af de 60 cm. Fisken blev taget på en lille majflue imitation en af de dage, hvor selv de store kommer til overfladen og tager del i festen..

Forfatteren med en utrolig smuk fisk på den rigtige side af de 60 cm. Fisken blev taget på en lille majflue imitation en af de dage, hvor selv de store kommer til overfladen og tager del i festen.

 

Faktisk fik vi så godt gang i fiskeriet på det stræk af åen, at vi hver gang vi besøgte stykket ofte fangede flere fisk over 50 centimeter på samme tur – år efter år. Og det var på trods af, at stykket ikke var mere end 200 meter langt. Vi diskuterede ofte hvorfor dette stykke altid holdt så mange store fisk i forhold til de mange andre stykker, som vi fiskede dengang.

Vi kunne tydeligt se, at her var tale om rigtig mange forskellige fisk. Og da der ikke var bemærkelsesværdigt mange sving eller dybe huller til at holde fiskene netop her, havde vi svært ved at se, hvad som gjorde dette stykke å perfekt. Det skulle dog desværre vise sig, at træerne ikke voksede ind i himlen, da vi det ene forår ankom til åen og fandt nedtrådte siv, linerester og hjemmesnittede stangholdere ved bredden.

Der var nu andre end os, der fiskede dette lille private stykke, og velvidende, at ingen andre havde tilladelse til at fiske her, var fortvivlelsen kun det større, da vi over sommeren måtte erkende, at de andre som fiskede dette stræk ikke som vi, dyrkede catch and release. Det hele sluttede derfor med rekord fart, og vi har således aldrig siden fanget en eneste fisk over 30 centimeter på dette stykke å.

 

 

De helt grove bækørreder kan være svære at få i tale på tørflue, hvis ikke der er en større klækning i gang, så her kan en god wobler være det, der skal til. Her er det Jens, der har fundet rytmen.

De helt grove bækørreder kan være svære at få i tale på tørflue, hvis ikke der er en større klækning i gang, så her kan en god wobler være det, der skal til. Her er det Jens Bursell, der har fundet rytmen.

Bækørred kan ikke klare højt fiskepres

Problematikken med et lille fiskevand, og for meget fiskepres ses hurtigt på både mængden og størrelsen af fiskene. Den desværre kun falder og falder for hver gang, at der fiskes der. I en mindre å, er der et begrænset antal stationære fisk, og der er længere mellem de større fisk, da de her vokser forholdsvis langsomt grundet det relativt begrænsede fødegrundlag af ofte mindre insekter og byttedyr.

Jeg har gennem årene været med i flere foreninger, som alle har super spændende stræk af forskellige mindre åer til rådighed for deres medlemmer. Men jeg har aldrig fundet et stræk, hvor fiskeriet, har været tilfredsstillende hvad angår antal og størrelse på fiskene. Ofte har jeg hurtigt fået fornemmelsen af, at der fiskes alt for meget i åen – og grunden er selvfølgelig de mange medlemmer, som naturligvis skal ud og fiske i foreningens vand, for man melder sig selvfølgelig ikke ind i en forening for ikke at benytte deres fiskevand.

 

Denne smukke ørred kom drønende med flere meters tilløb og hamrede en skatende Streaking Caddis i fuld fart.

Denne smukke ørred kom drønende med flere meters tilløb og hamrede en skatende Streaking Caddis i fuld fart.

 

Og foreningerne er afhængige af deres medlemmer, for ellers har de selvsagt ikke indtægter nok til’ at beholde deres fiskevand. Det er klart! Men kan det gøres anderledes og måske bedre?

Jeg er ikke sikker, men jeg ved at hvis man satte flere begrænsninger på mindstemål og hjemtagning ville man hurtigt få et bedre fiskeri med større fisk. Men desværre også medlemmer, som hurtigt ville forsvinde fra foreningerne. Tidligere satte man fangstklare fisk ud i åerne for netop at klare det større fiskepres, hvilket var en løsning som bestemt har givet noget godt fiskeri i bl.a. Odense Å i de gamle dage.

Det perfekte bækørredvand

Vores løsning på det perfekte fiskevand var at kigge tilbage på dengang da far var dreng. Vi fandt et mindre stykke å på under 1 kilometer og fik lejet dette med fiskeret på begge sider af åen. Åen lå godt væk fra offentlig tilgang og med et fornuftigt potentiale i form af stræk med både lave og dybe partier samt et par spændende sving.

Det første vi gjorde var at kigge lidt på, hvad der havde været udfordringerne for os gennem årene. Og så tænke lidt anderledes, end hvad vi måske ønskede os aller mest, nemlig at fiske så meget som over hovedet muligt. Vi lukkede ned for alt fiskeri, og lod det ligge øde hen i en periode på godt fem år. I denne periode var det eneste vi gjorde at vælte så mange store sten i åen som overhovedet muligt fra landmandens mark – netop for at optimere vores stykke af åen til fremtidigt brug.

 

Endnu en smuk bækørred har taget fluen - og efter en fantastisk, men hektisk fight, mellem siv og udhængende træer og grene er det en skøn følelse, når fisken glider ind i hånden til en kort afkrogning, inden den igen får friheden.

Endnu en smuk bækørred har taget fluen – og efter en fantastisk, menhektisk fight, mellem siv og udhængende træer og grene er det en skøn følelse, når fisken glider ind i hånden til en kort afkrogning, inden den igen får friheden.

 

Vi brugte tiden på at lære åen at kende, og dyrkede kun ganske lidt opgangsfiskeri efter havørred. Vi var enige om, at vi kun skulle dyrke catch and release fiskeri, men tænkte også, at dette højst sandsynligt ikke var nok på den lange bane, så vi fik lidt inspiration fra vildtforvaltning i forbindelse med jagt. Man ser mere og mere inden for de større jagter, hvor vigtig forvaltning af jagten og afskydning af vildtet er – samt at det sjældent giver et større udbytte at besøge et revir mange gange på en sæson.

Ofte trykkes vildtet bare ud fra ens egens revir, og udbyttet står ikke mål med den mængde tid, der bruges på jagten.

Skelen til jagten har givet bedre bækørredfiskeri

Dette er en filosofi, som vi selv har set virke på vores jagt gennem årene, og derfor var det jo oplagt at tage denne forvaltning videre til vores fiskevand – altså fiske mindre, men fange flere og større fisk.

Vores strategi har nu båret frugt, og vi ser flere fisk over 50 centimeter end nogensinde før. Tilsvarende ser vi, hvordan gennemsnittet og ikke mindst størrelsen på de største fisk stiger år efter år. Vi har nu over en længere årrække fået skabt vores lille unikke perle – en perle som holder fisk i den helt rigtige størrelse. Men helt nemt er det dog stadig ikke, da vi desværre stadig kæmper med tyvfiskere og til tider i de kolde vintre, enorme mængder af skarver, som helt sikkert også udgør en stor trussel mod vores lille ørredvand. Den eneste måde at minimere begge dele på er, så ofte som muligt at besøge åen og skabe lidt uro. Men kun over overfladen og uden fiskestangen!

 

Hvidovre Sport

 

 

Ikke to bækørreder er ens. Tjek bare denne enestående fisk og dens smukke farver og aftegninger, som er en velfortjent flidspræmie efter mange års målrettet fiskepleje og mådeholdenhed.

Ikke to bækørreder er ens. Tjek bare denne enestående fisk og dens smukke farver og aftegninger, som er en velfortjent flidspræmie efter mange års målrettet
fiskepleje og mådeholdenhed.

KASPERS FØRSTE HAVØRRED FRA ”BAGHAVEN”

– Kombinationen af rapporter om fisk i åen efter premieren, og at jeg havde fået nyt ”reservehjul” i fødselsdagsgave, gjorde at jeg tog et kort smut ned til åen en mandag eftermiddag efter fyraften. Jeg havde egentlig ikke de store forventninger til fiskeriet, da jeg har boet 2 minutters gang fra åen i 1.5 års tid og aldrig fanget andet end aborre samt gedder. Men nu havde jeg lige en time mellem fyraften og aftensmaden, så jeg gik et smut derned.

– Efter 15 minutters fiskeri huggede en mindre gedde på spinneren, som hurtigt blev udsat igen. Tre kast senere 5 meter længere nede ad åen huggede min nye PR på spinneren, og min bløde 7-fods stang fleksede helt i bund, så jeg vidste, at det var en god fisk, men jeg havde ikke forventet, at det var en stålblank havørred på 75cm! Med hjælp fra et kærestepar på stien bag mig, fik jeg målt fisken i vandet og taget et par hurtige billeder, inden fisken blev genudsat. Sikke en start på ugen og mandagen var pludselig ikke så gal igen.

 

Hvidovre Sport

 

GEDDER OG HAVØRREDER FRA ÅEN

– Nogle gange er heldet bare med én! Sådan lyder det fra en af Fisk & Fris gode gamle trofaste skribenter – Johnny Jensen, der har været ved åen for at fiske efter havørred, nu hvor fredningen er slut. – Vi forventede ikke de helt store ørred, så grejet var forholdsvis let; str 2 Vibrax spindere i guld med røde pletter og så fluestangen.

– Vi fik hurtigt kontakt med fine havørred i størrelsen ½ – 3 kg, hvor de to største var hhv blank og en flot nedfalds-han, og dem fik vi på knap 3 timer. Så var turen ligesom reddet… Men der var mere i vente.

– Jeg kastede spinneren helt ind mellem sivene og sad så fast – troede jeg… Det viste sig hurtigt at være en pæn gedde, så vidt vi kunne se. Den ”voksede” dog da den kom nærmere, og noget måbende landede vi en cirka 8 kg tung 104 cm stor gedde. På en lille spinner med kun 0.33 fluorocarbon forfang. At gedden ikke bed forfanget over i fighten var bare mega heldigt. Men fiskeriet smed også en endnu mere utrolig fight af sig. Kim fiskede med havørredflue og krogede en om mulig større gedde. Den bed heller ikke forfanget over, og vi landede en 10kg+ tyk gedde på 97 cm. Den dag glemmer vi aldrig…

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

Johnny med en fin ørred fra turen. Øverst Kim med sin store gedde.

                                              Johnny med en fin ørred fra turen. Øverst Kim med sin store gedde.

HAVØRRED I STEDET FOR BÆKØRRED

– Min kammerat Benjamin og jeg cyklede forleden ned til åen for at fange lidt bækørreder, skriver Asbjørn Skovmand til Fisk & Fri. – Da vi kom ned til åen, står Benjamin og fiskede i et perfekt bækørred hul. Jeg stillede mig ved siden af ham og tog et kast, og midt ude i åen bed en 45cm havørred pludselig på spinneren. Efter en hurtig genudsætning, gik vi glade videre. Jeg sagde til Benjamin, at vi lige skulle prøve at gå lidt opstrøms, fordi at der vr et godt hul. Her kastede jeg spinneren over mod modsatte brink, og mens den svingede hen over åen, så jeg en stor havørred svømme ud fra grøden, hvorefter den tog spinneren. Jeg skyndte mig at råbe til Benjamin – ”Jeg har en stor fisk”. Brinken var ca 1.5 meter høj, så benjamin måtte hoppe i åen for at få fisken landet. Men det lykkedes, som du kan se på fotoet ovenfor.

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

HAVØRRED: GODT GANG I ÅERNE

Vi får lige nu en hel del meldinger om godt fiskeri i åerne, hvilket ikke er overraskende, da vi efterhånden er ved at været nået til den tid af året, hvor hovedparten af de laksefisk, som vælger at gyde i denne sæson, allerede er trukket op i ferskvand for at føre generationerne videre, når det bliver vinter. Og der er jo ikke længere så lang tid til, som der har været. En af dem, der har været ude med stangen er Mikkel Hjermitslev Mortensen, der har fået flrre fine fisk i år allerede:

– Jeg startede klokken 6 om morgen med en af mine fiskekammerater, fortæller han. – Først fik han en, og så fik jeg et godt hug fra dybet, som var en fin letfarvet havørred. Den blev fanget på en Mepps str. 4 spinner, og fisken var 53 cm lang.

 

Friluftsland

KINETIC FISKECUP 2021: EN SMUK HAVØRRED FRA ÅEN

– Jeg kunne lige nå en aftentur til Giber Å, inden jeg skulle i gang med studiet igen efter ferien, siger Anders Brogaard. – Da jeg ingen bil har, måtte jeg tage bussen ud til åen og gå en kilometer, men tanken om en stor fisk lokkede mig!

– Der skulle ikke gå længe, før det sagde smask – og ud fra et dybt hul under en trærod kom en stor hanhavørred og tog min kobber Mepps i str. 3. Jeg var i chok og havde slet ikke det rigtige tøj på, for der stod jeg i kondisko og hættetrøje uden net. Dette var mit livs fisk, og den skulle bare op. Efter en god lang fight fik jeg heldigvis kanet fisken op på bredden!

– Havørreden var en ny PR på 64 cm til mig. En anden lystfisker var behjælpelig med at tage et billede og tilbød endda at køre mig hjem til Århus igen! Det var bare en fantastisk aften ved Giber Å! Fisken vil jeg gerne tilmelde til Kinetic Fiskecup 2021.

Husk at der er masser af fede præmier i fem forskellige kategorier til Kinetic Fiskecup 2021. Så hvad enten du fisker kyst, å, sø, put and take eller havfiskeri, så har du en chance for at være med. Alle fisk kan deltage – uanset hvad de er fanget på. Det er ikke nødvendigvis de største fisk, der tæller, men den historie og det foto, der bedst viderebringer den fantastiske glæde, der er ved at tage ud i det blå med fiskestangen på nakken.

Du kan læse meget mere om konkurrencen og alle præmierne her.

Tohatsu