KINETIC FISKECUP 2024: EN SERIØS GEDDE FRA FLYDERINGEN

Det er lige nu, hvis du skal have en af de helt store gedder, inden de bliver fredet på grund af legen den 15. marts. Der har været mange ude for at deltage i slutspurten her i weekenden, og en af dem var William Andersen, der fik en rigtig flot fisk på spin fra sin flydering.

– Det var en vindstille med lidt regn, da jeg stævnede ud på søen i min flydering, fortæller han. – Jeg kastede mit gummidyr, som jeg havde fået af en kammerat ud i vandet, og lige pludselig bed en stor gedde på. Inden længe begyndte den at trække min flydering rundt, og så vidste jeg godt, at den ikke var helt lille. Jeg fik den dog heldigvis trukket den ind på land til sidst. Gedden målte 102 cm og var over 10 kilo, slutter han.

Husk, at du kan læse en masse fede artikler om geddefiskeri i vores artikelarkiv, som du finder lige her. Fanger du selv en stor gedder inden legen, så send meget gerne 10-15 linjer og et godt foto til jb@fiskogfri.dk eller sms på telefon 30 70 02 36.

Gedden er tilmeldt Kinetic Fiskecup 2024, som du kan læse meget mere om her.

 

Friluftsland

 

Se storgedden hugge her:

 

LAKSESPIN: KLAR TIL TIL PREMIEREN?

Efter en lang vinter med ro ved de lakseåerne, kribler det efter at komme ud efter laks. Her giver Bent Nøhr lidt spinne inspiration til forårs­fiskeriet efter laks der i Gudenåen starter 1 marts – og i de vestvendte åer starter 16 april.

AF BENT NØHR

TELEFONEN RINGER midt i et kast – klassisk. Det er min brors forpu­stede hæse stemme – LAKS – den er STOR. Fem minutter efter er jeg fremme og ser min nevø Pe­ter stå med maksimalt pres på sin spinnestang. Hurtigt sætter han mig ind i, hvad der er sket. – Jeg kastede over under “Træerne”, fortæller han. Det er et sted vi al­tid giver et skud, men hvor vi al­drig har fanget noget. Peter havde lagt kastet under de udhængende grene, lige bag et strømskel, hav­de ladet spinneren synke i fem se­kunder og efter tre omdrejninger sagde det bang.

Laksen viste sig i et smukt spring, et par rul og derefter stillede den sig lige neden for ham og ville ikke rykke sig. Peter forsøgte at presse både opstrøms og nedstrøms, men lige lidt hjalp det. Den store laks bevægede sig nærmest ikke til trods for et voldsomt pres. Andre fiskere kom til og efterhånden var der en 8-10 stykker på begge si­der af åen, som fulgte det intense drama. Ingen var i tvivl om, at her havde Peter fået fat i en af Storå­ens helt store – og tanken om en tur til Korsholm, der havde udlo­vet en stor præmie for en laks over 20 kilo, var nærliggende. Endelig gav laksen efter for det massive pres Peter lagde på den. Den bevægede sig roligt ud midt i åen og gik skiftevis et par meter opstrøms, et par meter nedstrøms i adstadigt tempo. Når man har en stor laks på skor­ter det sjældent med gode råd fra tilskuerne, men i denne situation forholdt publikum sig stille. Det var som om alle fornemmede, at her var ved at blive skrevet hi­storie. En andægtig ro sænkede sig over scenariet, da et kvarter blev til to og tre. Jeg var i vand til livet med mit store net, klar til at handle, hvis laksen pludselig skulle komme min vej, og spurg­te med jævne mellemrum Peter, hvad han gerne ville have mig til at gøre.

 

Jans Lystfiskershop

 

11,88 kilo vejede denne flotte lakspå 103 centimeter fra Storåen. April er topmåned for de store blanke.

                                                                                11,88 kilo vejede denne flotte laks på 103 centimeter fra Storåen. April er topmåned for de store blanke.

 

Peter var forståeligt nok rådvild, da laksen ikke syntes at være det mindste påvirket af hans hårde pres. 20 meter nedstrøms befinder sig et stryg med hurtig vandføring samt store sten – og opstrøms er åbrinken mildest talt porøs med mudder uden fast bund – pest eller kolera? – What to do?  Laksen, der ikke har vist sig si­den den sprang i starten af figh­ten, vælger nu at gå nedstrøms i et ubønhørligt ryk, hvor den uden problemer river line af hjulet – den har kurs mod stryget…

Da den når stryget, stiller den sig bag en stor sten, og jeg tænker i mit stille sind, at nu bliver det rigtig svært. Ganske rigtigt bliver den stående her den næste halve time, uden at bevæge sig mere end en meter fra den ene til den anden side. Peter og jeg bevæger os med laksen og forsøger at vade så langt ud i stryget som muligt, for at kunne lægge pres fra for­skellige sider, men den hurtige vandføring er åbenlyst til laksens fordel. Tilbage på brinken giver Peter den en tand mere – og det uundgåelige sker … En fluorsce­rende orange Mepps 4 spinner kommer flyvende imod en resig­nerende Peter. Et kollektivt suk går gennem os alle, og ordene er sparsomme og ligegyldige.

Jagten på en blank forårslaks

En uge senere er jeg igen ved åen i jagten på det ypperste – en blank forårslaks. Denne gang har jeg min faste makker, Kim Mik­kelsen med, og vi bruger lørdagen på de klassiske hotspots i zone 3. Da vækkeuret ringer søndag mor­gen sidder gårdsdagens 14 timer med fluekæppen tungt i kroppen og det vil være en overdrivelse at sige, at vi fløj ud af sengen. Hel­digvis skræppede min 80 årige gamle mor at “havregrøden bliver kold”, så der var ingen vej tilbage – man lader jo ikke sin foretrukne “Bed and breakfast”-vært stå til­bage med kold havregrød…. Oplevelsen fra sidste weekend kalder på et gensyn med “Træer­ne”, så det bliver vores første stop denne frostklare morgen, hvor april er tæt på at blive til maj. Vi vælger at fiske på modsatte side, og af den grund har jeg skiftet fluestangen ud med spinnestan­gen, da jeg selvfølgelig skal give “Træerne” et skud. På vej gen­nem det tætte krat i den lille skov gør jeg holdt, og Kim fortsætter med et “Jeg håber ikke du får en laks på her, for så får du den al­drig op”

Jeg begynder at fiske og tænker, at Kim nok har ret, da jeg mil­dest talt er helt omringet af træer og udhængende grene. Samtidig tænker jeg, at det heller ikke er det afgørende – det er hugget og fighten, der er det centrale. Midt i disse overvejelser sker det – et svirp mod bredden, hvor Peter stod for en uge siden. Den sor­te kondomspinner lander tæt på modsatte bred – jeg giver den et par sekunders pause, derefter en rolig opstramning, hvorefter det messingfarvede blad får fat i strømmen og fart i bladene, mens den svinger…. lokkende på tværs af åen. …. Laksen tager hårdt og uimodståeligt – aggressivt og voldsomt.

 

Klar til laksepremieren og en masse fede oplevelser ved åen?

                                                                                                           Klar til laksepremieren og en masse fede oplevelser ved åen?

Den vildeste laksefight

KKKIIIIIIIIIIIIIMMM skriger jeg, mens laksen kaster sit hoved fra side til side i overfladen – helt bal­styrisk. Laksen går dybt med de karakteristiske ryk og rusk med hovedet, men noget mere hid­sigt end normalt. Jeg skæver til stryget lidt nedstrøms og holder laksen vanvittig hårdt, da den får samme tanke…

Den vender og laver det vildeste opstrøms udløb jeg har oplevet – som en blanding af et projektil og en ubåd flænser den 50 meter line af hjulet, mens den bevæger sig lige under overfladen og laver de smukkeste trykbølger, man kan forestille sig. Herefter går den mod egen bred med udhængende grene rødder og andet møg, så jeg holder den stadig unormalt hårdt, og da den kommer indenfor ræk­kevidde første gang, netter Kim den uproblematisk. Den smuk­keste forårslaks ligger gispende i nettet, mens jeg mindst ligeså gispende kigger beundrende på den – det smukkeste syn for en laksefisker – 103 cm af det pureste sølv og digitalvægten siger 11,88 kilo. En berusende lykkefølelse spreder sig i kroppen, men bliver blandet med et vist vemod, da jeg tager livet af denne smukke skab­ning.

Laksefiskeri er smukt og ubarm­hjertigt. I løbet af en uge opleve­de jeg frustrationen og lykken på nærmeste hold. Det er disse store følelser og kontraster laksefiskeriet også handler om, og som får os til at valfarte til Storåen igen og igen.

 

En grov letfarvet hanlaks genudsaættes.

En grov letfarvet hanlaks genudsættes.

Grejtips til premierelaksen

Jeg benytter en 10 fods Fenwick Aetos med et ældre Stella 2500 – et let sæt, som jeg kan gå med i timevis uden at få bøvl med ryggen, og som har rige­ligt med power til selv store laks. Den perfekte line til laksefiskeri i Storåen er en smagssag, og der er gode argumenter for såvel fletline som nylon. Hvis man vælger ny­lon bør man gå op i mindst 0,32 mm, mens man bør have minimum 0,22, hvis man vælger fletline.

Personligt går jeg med fletline, da jeg godt kan lide den meget tætte kontakt, man har med spinneren, men jeg erkender argumentet jeg har hørt fra flere nylonfiskere, der mener at laksen har større mulig­hed for at “vende” med spinne­ren, inden man opdager hugget, og derved har større chance for at kroge laksen godt. Endelig er der en del, der bruger hovedline af flet, og et forfang af nylon, for­bundet med en svirvel. Fordelen ved dette rig er i mine øjne pri­mært, at man undgår at fletlinen kinker af de mange rotationer som spinnerbladene forårsager.

De klassiske Mepps spinnere er al­tid et fornuftigt valg, ligesom kon­domspinnerne for længst har vist deres værd. Det mest afgørende er dog, at man får sit endegrej til at fiske der, hvor laksen er – i den rigtige højde/dybde, og med den rigtige fart. Her er vægten samt indspinningshastigheden nok så vigtig, samt selvfølgelig et kend­skab til pladsen man fisker på.

Er der høj vandføring kan et lod foran spinneren være nødvendigt for at komme ned til laksen, lige­som man med held kan lade spin­neren synke 5-10 sekunder, før man starter sin indspinning. En ekstra variabel i ligningen er årstiden. Ligesom fluefiskeren går ned i størrelse i sommeren, kan man med fordel gøre det samme indenfor spinnefiskeriet. Mine erfaringer fra sommeren 2017 vidner om laks fanget ved nedstrømsspin højt i vandsøjlen.

 

Hængebroen i Zone 3 tæt ved Naur er etbesøg værd - fiske- som naturmæssigt.

Hængebroen i Zone 3 tæt ved Naur er et besøg værd – fiske- som naturmæssigt.

Laksespin – varier dit fiskeri

Undgå at forfal­de til “maskinfiskeri”. Forsøg at af­fiske samme plads med forskellige strategier. Forestil dig et 3 D billede af åen under overfladen, og tænk, at du skal fiske hele “rummet” af. Hvis du slet ikke får bundbud, er det en indikator på, at du ikke fisker dybt nok, og det er jo vigtigt, da det ofte er dèr laksen står.

9 ud af 10 gange kaster jeg op­strøms, da muligheden for at “komme ned” er bedst ved dette fiskeri. Jeg veksler mellem lange kast og kortere præcisionskast. Ved de lange kast har jeg mulighed for at holde en høj indspinnings­hastighed, mens jeg med præci­sionskastene kan affiske særlige hotspots. Ved opstrømsfiskeriet hugger laksen ofte, når spinneren “vender” fra at gå med strømmen til at gå imod strømmen – det er netop i dette moment, at spinne­ren med èt skifter hastighed og retning, og det er tilsyneladende mere end, hvad laksen kan stå for.

Ofte står laksen dybt inde under egen brink. Derfor kan det være en god ide at holde en 8-10 fods afstand fra bredden, så stangspid­sen kun lige når udover vandspej­let, samtidig med, at man ikke skræmmer laksen, der måske står lige under èn. Selvom laksen på ingen måde er en sky fisk, kan man indimellem opleve en stor trykbølge, hvis man kommer for tæt på bredden eller tramper for hårdt i jorden.

 

Kim Mikkelsen med Storålaks på 75 cm og 4 kilo fanget klokken 9 ommorgenen på en sort kondomspinner på Zone 3 ved Bur.

Kim Mikkelsen med Storålaks på 75 cm og 4 kilo fanget klokken 9 om morgenen på en sort kondomspinner på Zone 3 ved Bur.

Fisketeknik – vegetation og vandføring

Jeg har en forkærlighed for siv – både de bløde lysegrønne tagrør, der svajer lystigt ved enhver brise og de stive brune sumpstrå, der ikke bukker sig for ret meget. Om det er sumpgræs eller lysesiv, er lige meget – bare der er siv. Ofte har jeg haft held til at plukke en laks netop disse steder, så når jeg mø­der dem ved åen får de altid et par kast eller 50. De mange piletræer langs Storåen er desuden værd at give lidt opmærksomhed – står der ikke en laks, så er der nok en havørred.

Steder, hvor åen bliver snæver, medfører ofte en stærkere strøm og god dybde, hvilket også ofte holder laks. Udgangen og indgan­gen til sving er klassiske, ligesom de sidste 20 meter før et stemme­værk altid er interessante.

Jeg står ofte i et dilemma mellem fluen eller spinneren, for jeg elsker at fiske med begge dele, og jeg har de sidste par år haft stor glæde af at tage begge stænger med til plad­ser, som jeg tror specielt meget på. Typisk efterlader jeg spinnestan­gen ved udgangspunktet, går et godt stykke opstrøms, og fisker fluen tilbage til udgangspunktet.

Herefter fisker jeg det samme stræk af opstrøms med spinneren, som jeg lige har fisket af med flu­en. Laksen får således to chancer med to forskellige agn, fisket på to forskellige måder, og jeg får mit behov dækket for både spin­nefiskeriet og fluefiskeriet. Dertil kommer, at ryg og skuldre sætter pris på de afvekslende bevægel­sesmønstre, der bruges ved de to fiskemetoder.

 

Monter en str. 10 trekrog i 2X wire på et helikopter-rig og øg chancen for at lande din fisk - samtidig med at det er mere skånsomt overfor fiskenved en eventuel genudsætning.

Monter en str. 10 trekrog i 2X wire på et helikopter-rig og øg chancen for at lande din fisk – samtidig med at det er mere skånsomt overfor fisken ved en eventuel genudsætning. Lær at binde rigget i denne artikel. Oplever du at krogen hægter på gummihalen bør rigget afkortes til en længde, hvor krogen sidder lige ovenfor splittet i gummiet, så den ikke kan hæfte på samme måde.

 

Hvilket tidspunkt er bedst til laksene?

Af uransagelige år­sager er laksen særlig hugvillig mellem kl 8 og 11, og igen ved 15 tiden om eftermiddagen, så har du ikke uanede mængder af tid, så læg dit fiskeri omkring disse tids­punkter. Der kan fanges laks i alt slags vejr, så vejrudsigten i sig selv er sjældent så vigtigt at følge med i. Derimod er vandstanden værd at kigge nærmere på. Når vandet sti­ger, kommer der ofte friske laks op i åen, og de er særligt nemme at få i tale, når vandet begynder at falde igen. Er der meget høj vandstand, kan det være en stor udfordring at komme ned til fisken, og her ses det ofte at ormefiskerne trækker det længste strå. Er der meget lidt vand i åen “trykker” laksen sig og er svær at få til at hugge.

Det perfekte laksevejr er i min verden en dag hvor åen de fore­gående dage er steget 20-30 cm og er på vej ned, mens det blæser en frisk lun vind fra sydvest, so­len titter frem bag drivende skyer og barometeret står på lavt – så kan det ikke gå galt! Vi ses til premieren.

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 3/2018

Du kan lære at binde Jens Bursells helikotor-rig, som giver en højere landingsrate og er mere skånsomt over for laksen i denne artikel

 

Hvidovre Sport

KINETIC FISKECUP 2024: GODT BLÆS PÅ VINDEN OG EN NY GEDDE-PR

– Forleden fik jeg spurgt min gode ven Niels, om vi ikke skulle ud og fiske nogle gedder på flue, da det havde været alt for længe siden sidste gang, fortæller Johannes Thorbjørn Hansen. – Han var 100% klar, men da dagen nærmede sig, begyndte vejrudsigten at se mere og mere dyster ud. Den sagde nemlig 10m/s med vindstød op til 18 m/s, så planerne blev ændret fra fluefiskeri fra flydering til noget spinnefiskeri fra robåd.

– Efter en rimelig tumultagtig morgen med en båd, der var væk, og nogle årer der også var væk fra den båd, som var væk, kom vi alligevel på vandet. Da vi sejlede ud for at finde fiskene, havde vi to stænger med gummidyr bag ved båden. Der gik egentlig ikke særligt langt tid, før vi havde den første kontakt, som jeg selvfølgelig bommede. Vi prøvede at sejle tilbage igen, hvor vi herefter smed anker. Forankringen var dog ikke stærk nok til at holde os på plads, så vi drev i stedet langsomt, hvilket egentligt viste sig at være effektivt nok. Niels mærkede fisk, jeg havde en følger og der gik ikke lang tid, før at vi havde den første fisk i båden. Vi prøvede strækket en gang til uden held.

– Så drev vi videre med vinden langs skrænterne, og lige før vi noget til tange nummer to, så jeg en stime agnfisk på min mobil. Jeg når lige at sige til Niels, at der er skaller under båden og booommm!!! Så falder der et tungt hug nær overfladen. Hverken Niels eller jeg havde net med, hvilket ofte ender ud i, at vi netop skal bruge et net. Jeg får råbt, at det er en god fisk, og Niels får gjort klar til at nette med en vejeslynge. Gedden kommer heldigvis fint ind på siden af båden, hvor jeg nemt lige får taget gællegreb. Jeg fisker normalt ikke særligt meget spin efter gedder, så der går noget tid før jeg opdager, at det nok er en PR- gedde på spin. Vi får målt fisken til 106cm og 8,2kg hvilket bekræftede teorien om, at det var PR på spin. Efterfølgende fanger vi ikke mere, men vi fik kæmpet med nogle bølger og noget vind, og det blev alt i alt en god dag på vandet i godt selskab, slutter han og tilføjer, at gedden blev fanget på det Kinetic grej, som han vandt for en af sine flotte fisk sidste år i Kinetic Fiskecup 2023.

Du kan læse meget mere om Kinetic Fiskecup 2024 og alle præmierne her. Hver måned trækkes der præmier for 2500 kroner – første gang 1 marts.

 

Hvidovre Sport

 

 

Kinetic Fiskecup 2024

FINE GEDDER PÅ KORT TUR

– Jeg har på det sidste fisket en del, men har ikke rigtigt kunne finde fisk med størrelse i mine lokale vande, fortæller Mads Davidsen. – Så da jeg alligevel var en tur i Midtjylland, var det jo oplagt og tage en kastestang med til gedderne, for jeg havde lige tid til at fiske et par timer. Det skulle også vise sig at være en god idé.

– Fiskeriet startede ud med, at jeg fiskede med de store modeller af Hardeel og Hybridpike, da jeg på tidligere ture har fanget rigtig godt på dem i dette vand, men jeg kunne ingen reaktion få på dem, så jeg satte en Savage Gear Deviator Swim på, og så gik der da også kun fem kast, inden en god fisk kom og huggede på fuld tryk lige foran fødderne på mig. Jeg fik et kæmpe chock, men en super flot fisk var nu kroget og sad lige i saksen. Den gled ind over nettet i første forsøg, og efter et par hurtige billeder kom den ud igen. Jeg fik dog ikke mål på fisken, men jeg vil gætte på, at den var lige under meteren, så det var en super flot fisk.

– Allerede igen to kast efter fisk jeg hug igen, men denne gang var det en mindre fisk på ca 80 cm, og resten af tiden skete der ikke mere på trods af flere pladsskift samt en del forskellig agnskift. Lige meget hjalp det, men skidt. Jeg havde maksimalt to timer at fiske i, og et par flotte fisk blev det da til. Efter en del ture til dette vand ved jeg, at det ikke er et sted, hvor man fanger mange fisk, men man kan være heldig og fange nogle af de helt store.

 

Friluftsland

 

MAKRELACTION PÅ LET GREJ

At fange makrel på det helt lette spinnegrej er en super sjov metode.

Makrellen er ikke bare smuk og fantastisk at spise. Den er også en formidabel fighter. En af de mest underholdende måder at fange den på, uanset om du fisker fra båd eller land, er med det lette spinnegrej. Her guider makreltossen Gordon P. Henriksen dig godt på vej til makrelaction med det lette spinnegrej.

 

AF GORDON P. HENRIKSEN. FOTOS: GORDON P. HENRIKSEN & JENS BURSELL

 

DET ER SOMMER. Det er Øresund. Det er korte ærmer og solskin. Og så er det en let spinnestang. Livet er skønt. – Jeg spinner wobleren ind i høj fart, og den svømmer af sted med hurtige, desperate vrik. Det ligner bestemt en fræk lille panisk flygtende makrelsnack. Og det kan makrellerne altså heller ikke stå for. I det klare vand kan jeg se jeg seks syv stykker jage agnen for fuld hammer, da den nærmer sig båden.

 

Jans Lystfiskershop

 

Den forreste i flokken prøver at gå efter den og misser, men straks efter skyder en af de bagerste frem og smækker den lille makrelmund rundt om wobleren. Modhug er unødvendigt ved den høje fart, og den lette spinnestang bukker straks sammen, hvorefter jeg hurtigt løsner bremsen lidt og nyder lyden af de lange udløb. Den lyd hører vi alt for sjældent her i DK, og i dag skal den bare nydes igen og igen. Heldigvis er det også femte eller sjette gang, jeg hører den i dag. Jo, makrellen er i sandhed en skøn, skøn fisk og en fantastisk fighter på det lette grej.

 

En lille kompakt pirk, kaster somen drøm, synker relativt hurtigt og kan sagtens indspinnes for fuld hammer på det lette grej. Så er det både sjovt og effektivt at fiske efter makrellerne.

                                          En lille kompakt pirk, kaster som en drøm, synker relativt hurtigt og kan sagtens indspinnes for fuld hammer på det lette grej. Så er det både sjovt og effektivt at fiske efter makrellerne.

Sol, sommer og makreller 

 Makrellen er en kærkommen sommergæst som begynder at indfinde sig i de danske farvande fra midten af juni og frem, hvor vandtemperaturerne begynder at toppe, og så er det bare med at komme af sted. Den er en pelagisk stimefisk, der ofte optræder i store stimer, og du kan være heldig at opleve noget hektisk fiskeri, når først fiskene er fundet. Makrellen færdes som regel over dybere vand ude til havs, men den søger også ind langs med kystlinjerne, hvor der er gode dybder og strømforhold – og ind imellem kan man også finde den på rov inde over lavt vand.

Kystpladser med gode dybder inde under vand såvel som moler og havne er gode områder at finde de jagende makreller i. Makreller er ofte på farten, som regel sultne og lige pludselig kommer de svømmende forbi netop der, hvor du står og fisker – og er klar til at give dig flex på klingen. Mange turbåde arrangerer ture efter makrel i sommermånederne, og har du mulighed for at fiske fra småbåd, er dette en fantastisk måde at jage makrellerne på, især hvis der skal spinnefiskes efter dem.

Et net er en god ide til sikkert atlande de største makreller på det lette grej.

Et net er en god ide til sikkert at lande de største makreller på det lette grej.

Makrellen er en fantastisk fisk

Jeg elsker deres udseende. Formen på kroppen, der er bygget til fart, og det fantastiske farvespil og mønster, som de lyser op med. Jeg elsker dem på tallerkenen. Røget, stegt og grillet og til morgenmad, frokost og aftensmad. – Ja en gang grillet makrel med røræg og melonsalsa til morgenmad giver en solid start på dagen.

Men frem for alt elsker jeg at fange dem på alle måder. Fra kysten, fra molen, fra småbåd eller kutter. Jeg elsker fiskeriet med synkeline og fluestang, der minder mig om troperne, hyggen ved medefiskeriet med sildestrimler og det sociale ved en makreltur på kutter. Spinnefiskeriet med let grej er også en rigtig skøn måde at fiske makrellerne på.

Makrel på spinegrej

Spinnefiskeriet har den fordel, at det er meget aktivt. Har man ligesom mig lidt svært ved at sidde stille, er det perfekt, når man konstant kan kaste og spinne ind i høj fart, og det er en herlig følelse, når makrellen pludselig smækker gebisset sammen om agnen. Det er en skøn og meget direkte kontakt. Fuldt hus og fighten med fire eller fem makreller på et makrelforfang er der bestemt intet galt med, men en let stang og den direkte kontakt med en enkelt hårdtfightende, hidsig makrel, der nægter at give op og pludselig ændrer retning gang på gang, er alligevel noget særligt.

Grejet til makrelspin behøver ikke at være specielt kompliceret, og din havørredstang kan sagtens bruges. Jeg bruger gerne en lidt kortere stang med solid rygrad. Den korte stang er nemmere at styre i fx en båd, hvor kastelængde heller ikke er afgørende. Savage Gears Salt 6’6” til 28 gram eller Gunkis Hayashi SW er fx ideelle til dette og har nogle perfekte lette og sprøde klinger. Et hjul str. 25 med 0,16 fletline er perfekt, og jeg bruger et stykke flourocarbon forfang i ca. 0,25, somjeg binder direkte til fletlinenmed en uni til uni-knude.

 

Forfatteren og makreltossenGordon P. Henriksen fighter en stærk makrel på en dejlig sensommerdag.

Forfatteren og makreltossen Gordon P. Henriksen fighter en stærk makrel på en dejlig sensommerdag.

Små woblere, der kan fiskeshurtigt med hidsig gang, er effektive til makrellerne. Her er det en Prey3D fra Savage Gear.

Små woblere, der kan fiskes hurtigt med hidsig gang, er effektive til makrellerne. Her er det en Prey3D fra Savage Gear.

Blink, pirke og woblere til makreller

Endegrej er der masser af. Det er vigtigt, at det er agn, der kan klare relativ høj fart, da makrellen er glad for at jage sit bytte. De fleste woblere er lidt for lette til at kaste godt, og langtkastende kystwoblere går generelt for højt, når farten er i top. Savage Gears Prey 3D i 9,5 cm udgaven er en fin lille wobler, som kaster ok og kan klare god fart. Prøv dig frem med dine favoritter. Blank, sølv, grøn og blå er ofte gode farver.

Blink og pirke er et oplagt valg. De kaster godt, og du kan roligt vælge de lidt tykke udgaver, som kaster godt, synker hurtigt og kan tåle høj fart. Igen er jeg mest til de blanke naturlige fiskeimitationer, når det kommer til farver. Alt fra små 10 grams sager til kraftige 40 grams blink kan virke ok, alt efter forholdene og lokalitet.

 

En ordentlig klump fiskemos i ensæk, lokker makrellerne til, og sørger for de bliver i området. Et effektivt kneb uanset hvilken fiskemetode, du benytter.

En ordentlig klump fiskemos i en sæk, lokker makrellerne til, og sørger for de bliver i området.
Et effektivt kneb uanset hvilken fiskemetode, du benytter.

Chumming efter makrel

Et vigtigt fif skal du også ha med på vejen. Prøv at chumme, når du fisker fra båd. Har du noget gammelt fisk, fx resterne fra når du rensede dine tidligere fangster, så gør det sig genialt som lokkemad. Min makrelmakker, Jesper Larsen, og jeg bruger det stort set hver gang vi jagter makreller, og det virker bare. Vi smider en sæk med fiskemos over siden, bundet fast i en snor. Det holder makrellerne i området og en gang imellem smider vi lidt frisk mos overbord for at lokke dem til. Dette er super effektivt, uanset om du fisker med spin, flue eller meder.

Så se at kom af sted, find en stime makreller, og send en lille pirk eller wobler gennem stimen for fuld fart. Og så er det ellers bare at nyde den lille fighter.

 

Grejxperten

 

Kompakte kystblink som dette erideelle til makrel uanset om du fisker fra land eller båd.

Kompakte kystblink som dette Seeker-blink er ideelle til makrel uanset om du fisker fra land eller båd.

KANONFISKERI I FJORDEN

– Her på det sidste har jeg fisket en del i fjorden sammen med et par andre friske lystfiskere, og selv om jeg er meget ny i Kolding Fjord, så er jeg virkelig overrasket over, hvad den kan levere. Der er nemlig både mange fisk, og det jeg vil kalde kæmpe fisk. Sådan lyder det fra Mads Davidsen.

– Forleden morgen var jeg afsted sammen med Henrik Pold og Anders Fromsejer. Fiskeriet kørte bare fra start til slut, og vi endte på omkring 20 havørreder, hvor langt de fleste var over 50 centimeter med fire over 60 cm, Henrik fangede 2 × ny personlig rekord nemlig med to super flotte fisk på 64 cm, så kæmpe tillykke med de flotte fisk. På denne tur fangede jeg selv en på 62 og en på 68 cm, og Anders kom da heldigvis også på tavlen med et par gode fisk over halvmeteren. De efterfølgende dage har vi været ved fjorden hver for sig, hvor vi har delt lidt fangster med hinanden, og i går aftes lykkedes det også Anders at få en kanon fisk på den gode side af 60 cm så, så også et stort tillykke til ham.

– På trods af, at der har været en del blæst, så tænkte jeg, at jeg er jo fra den nordvestjyske kyst, så lidt vind skulle ikke skræmme mig: Jeg stod meget tidligt op og tog til vandet. Det viste sig at være en god idé. Jeg fandt en plads med klart vand med lidt læ for vinden, og der gik ikke mange minutter, før jeg fangede en super fisk på 59 cm og hurtigt efter en mere på cirka 55 cm. Efter blot 20 minutter fik jeg drømmehugget, og kort tid efter sprang en kæmpefisk fri af vandet med min krog i munden. Mine knæ begyndte at ryste en smule, da det gik op for mig, hvad det var jeg havde på krogen, men efter nogle minutters kamp bliver sejren min, og jeg fik kæmpen i mit net. Havørreden blev målt til 76 cm, hvilket betød, at det var – og er en ny blankfisk-PR fra kysten til mig.

– Jeg er meget taknemmelig over, at jeg har fået denne oplevelse og var meget tilfreds, da jeg lukkede den ud igen. Bare synet af min drømmefisk svømme tilbage med vished om, at den kunne komme i åen og føre sine gener videre, betød alt for mig. Det fantastiske fiskeri denne morgen sluttede med endnu en fisk på 60 cm. Alt i alt fik jeg ni fisk i nettet, og fuldstændig mæt af oplevelser sluttede jeg min tur.

 

Grejxperten

 

Mads med en af sine flotte blankfisk fras Kolding Fjord. Øverst Mads Davisen med sin flotte nye PR-havørred.

Mads Davidsen med en af sine flotte blankfisk fra Kolding Fjord. Øverst er han med sin flotte nye PR-havørred.

VÄNERN: PRIK-SPIN EFTER KÆMPE SØ-ØRREDER

Vänern: Albin Martinsson har på prikfiskeri med LiveScope og spinnestang over foråret og forsommeren taget en række storfisk som denne.

Blot 4-5 timers kørsel fra Danmark kan du opleve det vildeste fiskeri efter pelagisk søørred – og det er ikke kun trolling, det drejer sig om. Svenske Albin Martinsson har i år for alvor knækket koden til, hvordan man med Livescope og prikfiskeri kan opleve det sindsygeste adrenalin-kick på spinnegrejet.

 

AF JENS BURSELL

 

FORESTIL DIG at fange søørred på 7-8 kilo på sightfiskeri med kastegrej i overfladen… Vi kan allerede nu advare om, at det ikke er for sarte sjæle. Men – det kan lade sig gøre – og det er også et fiskeri, som med træning og ihærdighed, vil kunne give et stabilt afkast i form af seriøse hug fra drømmefisk, der får det til at knirke helt ned i bundduppen.

– Siden starten af foråret er jeg gået all ind på prikfiskeri med LiveScope og spinnegrej på Vänern, fortæller Albin, der bor lidt nord for Göteborg. – Jeg har gået og tænkt på idéen i flere år, men det var egentligt først sidste efterår, at der for alvor kom gang i sagerne. Vi var ude for at fiske efter gedder, men spottede pludselig noget, vi var sikre på ikke var gedder. Da vi var ude efter gedder, gjorde vi ikke noget ved det, men da vi på et tidspunkt havde fanget mere end rigeligt af gedderne – og så flere fiske vi mistænkte var ørred, besluttede vi os for at prøve at gå målrettet efter de store ørred. Og det kom vi ikke til at fortryde, for efter kort tid havde vi landet syv flotte søørred på spinnegrejet.

 

Tradea brugt fiskegrej

 

– Med så vild en succes i første forsøg var der ikke langt til tanken om, at det var noget fiskeri, der ikke blot skulle prøves igen; det skulle også rendyrkes og fintunes. En måned efter var jeg ude igen, men desværre uden at spotte så meget som én eneste fisk, de steder hvor jeg søgte på lidt lavere vand. Til sidst fandt jeg dog ørrederne pelagisk ude over 20-40 meter vand, og inden længe havde jeg fanget en ørred og nogle laks. Og herfra gik det slag i slag med at forbedre teknikken med fx de bedste agn – og så videre.

 

Albin Martinssons yndlingsagn til fiskeriet ved overfladen er kystwobleren Vicke Slim i 18 gram i farven storspigg

Albin Martinssons yndlingsagn til fiskeriet ved overfladen er kystwobleren Vicke Slim i 18 gram og farven storspigg.

 

Afsøgning efter ørred med perspective mode

– Det mest effektive for mig har været at køre med LVS 34 i forward mode på den ene skræm – og LVS 62 i perspective mode på den anden. Sidstnævnte bruger jeg til en super effektiv afsøgning og førstnævnte anvender jeg mest til at ramme fisken helt perfekt, når de står lidt dybere – fx 8-10 meter. Langt de fleste fisk står i nærheden af byttefisk – typisk smelt – og ofte helt oppe i overfladen. De er derfor reelt set næsten kun mulige at spotte med LiveScopet i perspective mode. 90 % af de store ørred vi ser, står helt oppe i overfladen 30-50 cm var vandspejlet, og ofte har vi følgere med hele vejen ind til båden.

– Transducerne er monteret på min Garmin Force el-motor, hvilket gør det lettere at komme i den rette position, når fiskene er spottet. Ofte svømmer de nemlig med et cruisespeed på 2 knob, så hvis man ikke sejler med hele tiden, mens man gør klar til at kaste, er det svært at præsentere agnen rigtigt. Med LVS 62 indstillet til at skyde 60 meter frem kan jeg stadig se fisk, der står helt ned til 20 meters dybde, så det giver en virkelig effektiv afsøgning på den her måde. Netop i tilfælde som dette, er LVS 34 dog også vigtig, for det er kun på større afstand, at man i perspective mode kan se fisk i denne dybde. Transduceren skyder jo næsten vandret, så når man kommer tættere på, vil en fisk på fx 20 meters dybde stå under keglen, så man ikke kan se den.

 

Her kan du se, hvordan det ser ud med en flok ørred i perspective mode (midt for) på Garmins LivceScope. Nederst til højre ses byttefisk.

 

Aktivt jagende ørreder i frivandet

– Ørrederne bevæger sig meget mere end fx sandart og gedde – og det er derfor ikke i samme grad nødvendigt at præsentere agnen direkte foran snuden på dem. Men – det er stadig vigtigt at have fuldstændig styr på, hvad man laver. Selvom fiskene sagtens kan angribe agnen fra lidt større afstand – fx 5-6 meter, er det primært i én vinkel – og det er forfra. Det betyder, at når du har spottet en ørred i overfladen, så skal du kaste foran deres bevægelsesretning, så den ser agnen foran sig. Kaster man bag fiskens bevægelsesretning, udløser det normalt ikke et hug.

– Helt ude på fx 50-60 meters afstand fra båden kan man ikke se forskel på arten, men her er det deres adfærd, som giver et rigtig godt hint om, hvad man ser. For det første bevæger ørrederne sig mere, og spotter jeg fisk, som står stille samt ikke reagerer på agnen – enten ved at følge eller hugge, så er det normalt en gedde. Fisk, der står stille, er dog normalt gedder, så hvis jeg mistænker dette, kaster jeg slet ikke til dem. Herved undgår jeg, at de skærer ørredforfanget af fluorocarbon over og svømmer rundt med en wobler i munden.

– Ørrederne går næsten altid i flokke med et par stykker – eller i en mindre gruppe på 3-5 fisk, mens de større pelagiske gedder næsten altid står alene. Så normalt kaster jeg kun til grupper af fisk, der bevæger sig. Det slår næsten aldrig fejl. Sådan er det i hvert fald forår og sommer. Hvordan det forholder sig efterår og vinter, ved jeg endnu ikke, da jeg ikke har prøvet det endnu. Laksene står ofte alene, og kommer man for tæt på, når man kaster, så hugger de sjældent. Er det laksene du går efter gælder det derfor om at kaste så tidligt som muligt – og langt.

 

Albin Martinsson i figthens sidste fase med en flot ørred fra Vänern.

Albin Martinsson i figthens sidste fase med en flot ørred fra Vänern.

 

Sådan kastes efter de plagiske ørreder

– Min erfaring er, at den optimale kastelængde er lidt kortere end med laksene, hvor det ofte er på 40-45 meters afstand kastet skal lægges. Til ørrederne er det normalt optimalt med kast på 25-30 meter. På denne lidt kortere afstand er det lettest at se, hvordan fiskene reagerer – og dermed få et clue om, hvordan jeg skal spinne ind og evt lave et spin-stop på det rette tidspunkt.

– Min yndlingsagn til fiskeriet ved overfladen er kystwobleren Vicke Slim i 18 gram i farven storspigg. Det er helt uden sammenligning denne, der har virket bedst. Jeg har dog altid 5-6 stænger rigget til med vidt forskellige agn, så jeg lynhurtigt kan kaste en ny og anderledes agn efter fisken, hvis den følger efter uden at hugge. Mine ekstrastænger inkluderer en stang med spinner og en fluestang. Blandt de andre agn jeg bruger kan nævnes Bite Booster til de fisk, der står lidt dybere – samt bladebaitet Livetarget Sonic i hvid. Jeg har også forsøgt med traditionelle kystblink, men de har ikke virket godt.

 

Albin martinsson med en af sine mange flotte spinneørred fra Vänern.

Albin Martinsson med en af sine mange flotte spinneørred fra Vänern.

 

Vänern – Solide søørreder og plads til alle

– Gennemsnitsstørrelsen på Vänerens søørreder er cirka fire kilo., men det kan variere meget. Sidste gang jeg var ude, fik jeg fik fire søørreder på spin, der alle var over seks kilo – og tre af dem var over syv kilo. Næsten alle ørrederne fanget med denne teknik vejer over tre kilo, men det kan naturligvis variere, slutter han.

Indtil videre har  Albin primært fisket i den sydvestlige del af Vänern, men fiskene findes naturligvis i hele søen, der er Sveriges største. Vänern er 140 kilometer lang og 75 kilometer bred. I alt er der 5.648 kvadratkilometer vand, så der er plads til mange håbefulde lystfiskere.

Og mens vi har ja-hatten på: Hvis det kan lade sig gøre at fange storørred på prikspin i så stort et vand som  svenske Vänern – er det nærliggende at tro, at noget lignende måske også kan lade sig gøre efter store sildeædere over dybt vand i fx Øresund eller ud for Stevns. Det kan kun gå for langsomt med at teste dette.

 

Grejxperten

 

 

Albin Martinsson med endnu en kapital ørred taget på prik-spin på Vänern.

                                                                                                                          Albin Martinsson med endnu en kapital ørred taget på prik-spin på Vänern.

130 CM+ KÆMPEGEDDE PÅ WOBLER

– Da jeg stod op, var den første følelse, der ramte mig, at jeg egentlig havde lyst til at blive hjemme, fortæller Daniel Stormly fra Team Sportex. – Fiskelysten var egentlig jævnt stillet med de mange fantastiske fisk, jeg er blevet velsignet med i år. Men omvendt er det jo umuligt at få nok af dem, så kroppens signaler om pause blev ignoreret, og afsted gik det til endnu en udmattende dag i spinnefiskeriets tegn.

– Min approach til fiskeriet har ændret sig meget i de senere år med den evige tro på, at der er masser store fisk derude, men at man bare ikke kan forvente andre resultater end normen ved at gøre det samme som alle andre. Jeg går efter ”small bait – big fish” princippet med knaldende farver på agnen, kombineret med at søge væk fra huggene fra de små fisk, da der sjældent står småfisk i nærheden af et monster. Det har uden tvivl ændret alt for mig – selv de sværeste steder, selv om det virker så enkelt. Da jeg har knækket alle mine vande på dén tilgang, stod et nyt vand for nylig for skud:

– Jeg havde ikke fisket mere end én time og fået lidt småhug, hvor jeg som sagt søgte væk fra dem. Ligesom følelsen af, at jeg nok skulle se at flytte mig, meldte sig – stoppede mit lille Rapala Crankbait bare brat op. Intet dunk eller noget – bare et stop, og det er tit et ordentligt jern, der bare klapper kæberne sammen, så refleksen satte krogene pr. automatik. Vidste jeg ikke bedre, ville jeg havde jeg troet, at jeg sad fast. Intet sket i et par sekunder med max presset udstyr, og så vendte uhyret langsomt rundt, og jeg tænkte bare yeeeeeees, den er god nok. Mindre fisk kan umuligt snyde sig til en sådan opførsel, og det skuffede heller ikke her. Utallige udløb senere og med max syre i underarmene så jeg første gang fisken efter et par minutter cirka 25 meter ude. Den flyttede så meget vand, da den kejtede til siden, at den lavede en massiv dønning efter sig. Og da den gik til bunds igen, så jeg halens striber tydeligt – trods afstanden. Lige der fik jeg nærmest vejrtrækningsproblemer, og kunne høre min egen hjertebanken. Nu vidste jeg, at jeg stod med endnu en gigant, og kunne egentlig slet ikke fatte, at det skete igen. Vi var ikke helt enige om netningen, men hun gav sig efter tre forsøg, hvor hun nærmest krøllede sammen nede i nettet i en fuld cirkel til lyden af mit sejrsbrøl.

 

Det var netop denne wobler fra Rapala, der lokkede Daniel Stormlys storgedde til at hugge..

Det var netop denne wobler fra Rapala, der lokkede Daniel Stormlys storgedde til at hugge.

 

– Det blev endnu en af de gange i år, hvor jeg ingen fornemmelse havde af, hvor længe jeg bare havde stået og kiggede ned i nettet. Jeg slugte følelserne, der ramte mig, imens vi begge fik vejret. Det føltes som en evighed, men det var nu nok sikkert kun nogle få sekunder. Gedden var intet mindre end gigantisk på trods af, at hun sagtens kunne have haft mere i maven. Ikke fordi hun var direkte tynd, men fyldt ud var hun langt fra.

– Jeg fandt mit nye dokumentationsgrej frem, som jeg anskaffede mig efter min PR brøler i starten af året – samt huskede at gå flere meter væk fra telefonen i stativet under billedtagningen, så alt kom med, når fisken nu var så lang… Så må der sgu bare beskæres bagefter, tænkte jeg. Gedden blev målt til 131,4 cm og vejet til 14,98 kg. Den er dermed min anden længste og tredje tungeste. Jeg har både længde og vægt PR-lister, da jeg ser det som to helt forskellige og usammenlignelige størrelsesskalaer. Vægten varierer konstant, og længden går kun én vej fra fødsel til død. Hendes hoved var ufatteligt stort, og hun var ekstremt bred fra nakken af og hele vejen ned til haleroret, der var så tykt, at min hånd var mere vidt åben end lukket omkring det. Hun var ikke meget kortere end min PR, men dog kun én tredjedel så tyk i omkredsen. Hendes helt igennem vanvittige bredde og muskler på overdelen af kroppen kontra den halvtomme mave gjorde hende helt stiv som et bræt, og med en helt anderledes vægtfordeling end jeg ofte ser.

– Et farvelkys blev givet efter et hurtigt fotoshoot med god opførsel i mine rystende tilsyrede arme, hvorefter hun satte afsted mod sit hjem igen med det samme i at brag af et haleslag, der efterlod mig drivvåd. Men jeg var kun halvt så våd, som de ubeskrivelige følelser jeg var gennemvædet af indvendig. De følelser, der gør dét det hele værd! Følelserne af sand kærlighed imellem mand og bæst samt tilstedeværelsen i nuét. Det giver mig den største følelse af frihed. Netop dét er en af livets sande værdier for mig, og fortjener alt der kan puttes i det. Knæk & bræk derude, slutter Daniel, som du kan følge på Instagram her.

 

Hvidovre Sport

EN AF DE HELT GROVE GEDDER INDEN FREDNINGEN

Som du kunne læse om på fiskogfri.dk fik specimenfiskeren Daniel Stormly et par seriøse klodser af nogle gedder lige inden fredningen. Kun den største blev publiceret – men i dag har Daniel så publiceret den næststørste. – Dette monster vejede 15,3 kilo og fisken var 126,8 cm, fortæller han. Vidunderet her faldt for en lille SG Rattle Trout i farven lemon med øverste singlekrog klippet af og hjemmelavet frit stingersystem med 2 små trekroge samt alu raslestav i stedet for glas. Agnen var monteret med en Mustad Quickshift på en meter 0,91mm Trilene fluorocarbon bundet med albright knude til min 0,33mm X8 Daiwa hovedline, der var ankret til et Revo Beast multihjul og skudt afsted med min Sportex Black Arrow G-3 Musky med T800 carbon helicore.

Nu går turen til Sri Lanka om en lille uges tid. Jeg er snart kommet mig over tre operationer, så nu er jeg klar til endnu et fiskeeventyr. Knæk & bræk derude – gør drømmene til virkelighed!

 

Grejxperten