DANSKE LAKSEBESTANDE STAGNERET ELLER FALDENDE

  • De samlede fangster af laks i 2021 er på et lavere niveau end de foregående 4 år. Sådan lyder DTU Aquas seneste udmelding på fiskepleje.dk. – I flere vandløb er der tale om en stagnation eller et fald i fangsterne i de sidste tre år, fortsætter de: I perioden 2014-2018 var der en tydelig stigning i fangsterne. – Undersøgelser har vist, at der er en god sammenhæng mellem laksopgangens størrelse og fangster, så på den baggrund er der indikationer på, at bestandene samlet set er stagnerende eller faldende.

Det er med afsæt i denne viden, at man har fastsat laksekvoterne for 2022 samtidig med at man har ændret størrelsesgrænsen for grilse fra 75 til 73 centimeter.

Du kan se årets kvoter her: 

Storå 2022

Skjern Å 2022

Varde Å 2022

Sneum Å 2022

Kongeå 2022

Ribe Å 2022

Brede Å 2022

Vidå 2022

Læs mere om laksekvoterne 2022 og de nye regler her.

 

 

Hvidovre Sport

 

Odense Å Premiere 2022

Så er sæsonen åbnet ved Odense Å og Fjord her i går. Premieren startede traditionen tro på indvejningspladsen, og den blev skudt i gang præcis kl. 7.00 med en raket, så fiskeriet kunne begynde. Da konkurrencen sluttede klokken 13.00 med endnu en raket, var der fanget flere fine fisk.

En af deltagerne var Claus Eriksen fra Go Fishing. – Det er 35 år siden, at jeg var til min første Odense Å og Fjord premiere, fortæller han. Det er en skøn traditionsrig fiskekonkurrence, hvor gode og altid glade mennesker mødes samt hidser hinanden op til den kommende sæson.

Engang blev jeg nr. 2, men det er der jo ingen der husker.  Jeg er også blevet nr. 4 og 8, men det er der slet ingen der husker…. Men i går blev jeg skisme nr. 1. I sol og havblik stod jeg pludselig i flokken. Først fik jeg en stor og ret blank havørred, men det var en tvivlsom fisk, som slap med skrækken. Så fik jeg en fin grønlænder på godt 50 centimeter. Herefter et par undermålere og et par mistede – og til slut kom vinderfisken, der også blev kåret til konkurrencens flotteste. En lille Cream Fyggi var dagens medicin. Så nu skal pokalen og den fantastisk flotte udskårne fisk fra Søren Lørup stå på mit kontor til minde om en fed dag.

Tak til alle for godt selskab derude, slutter han.

 

Owner

 

Vinderne af årets Odense Å og Fjordkonkurrence.

Vinderne af årets Odense Å og Fjordkonkurrence.

DM i Fladfisk 2022 – sæt kryds i kalenderen

– Det er nu langt fast, at DM i Fladfisk 2022 kommer til at ligge den 10-11. september, fortæller Peter Dan Petersen, der står for arrangementet. – Det betyder som sædvanlig, at alle bådene plejer at være på plads fredagen før, hvor der hygges igennem på havnen med at både, grej og motorer besigtiges samt diskuteres. DM i Fladfisk er en årlig begivenhed, der startede i 2010, så det er 12 gang det skal afholdes i år. Siden er arrangementet blevet en af de helt store lystfiskerbegivenheder i Danmark.

– Det er et utroligt smukt syn at se, når starten går om morgenen, og bådene drøner ud i bæltet – samt ikke mindst når bådene returnerer sidst på dagen, og fiskene skal indvejes. Det er efterhånden blevet en stor begivenhed på Lolland, som trækker en masse tilskuere og turister, der følger slagets gang.

– Stævnet har normalt deltagere fra hele landet, og hvert år er bådene hjemmehørende på imellem 75-90 postnumre, hvilket viser, at hele landet er repræsenteret. Det er virkelig imponerende at se alle de lystfiskere komme til den lille og hyggelige Onsevig havn, der ligger oppe på nordspidsen af Lolland – lige ud til Danmarks bedste fladfiskefarvand. Det er blot et lille fiskerleje, og DM-stævnet fylder det hele havnen i de dage, hvor stævnet varer. Alt drejer sig i de dage om fladfisk, ja og faktisk også ugerne før og efter. Hele Onsevig er med i arrangementet, der udføres af cirka 50 frivillige. Du kan derfor roligt glæde sig til DM i Fladfisk 2022, slutter han.

 

Owner

 

SHIMANO STELLA FK – STJERNEN ER LANDET

Det ikoniske high-end fastspolehjul Shimano Stella er netop blevet lanceret i en spritny version – FK. – En ny æra er begyndt, lyder det fra Shimano Nordic, for hvem dette superhjul uden tvivl er den største 2022 nyhed. – Shimano Stella FK et hjul spækket med banebrydende teknologier, hvor kombinationen af ny finmekanik går ind under konceptet ”Infinity Evolution”. Det sprøde, friske look, samt de nye produktionsteknikker har tilført Stella adskillige markante  forbedringer, og hjulet vil uden tvivl sætte helt nye standarder for spinnehjul. Glæd jer!

– De nye teknologier inkluderer Infinityxcross, Infinityloop og Infinityxdrive, der repræsenterer det absolut ypperste samt mest avancerede inden for hjulteknologi. Fremstillingen af hjulet sætter dermed nye produktionsstandarder, og løfter niveauet til nye højder, der giver en performance second to none. Der er ingen tvivl om, at Stella FK er et hjul, der kompromisløst er målrettet de lystfiskere, som kun er tilfredse med det suverænt bedste markedet kan præstere.

Infinity Evolution

– Med afsæt i hjulets ikoniske status, har Stella – med respekt for arveguldet – gennemgået et omfattende re-design af både teknologier og udseende, fortsætter Shimano. – Vi var aldrig nået så langt uden ingeniørernes geniale nytænkning, der har finpudset alt fra gear og linefører til bremse. Og netop den innovative tankegang her, vil gøre fiskeriet mere effektivt og fornøjeligt. Hos Shimano kalder vi det ”Infinity Evolution”, men de mange lystfiskere rundt omkring i verden vil nok bare nøjes med at kalde det Stella.

 

Shimano Stella FK byder på det absolut ypperste inden for ny avanceret hjulteknologi.

Shimano Stella FK byder på det absolut ypperste inden for ny avanceret hjulteknologi.

 

Men hvad er der så indeni Stella FK?

– Det af fiske med et Stellahjul er en uforglemmelig oplevelse, fortsætter Shimano. – Og oplevelsen bliver ikke mindre uforglemmelig med introduktionen af de tre ”Infinity” teknologier:

Infinityxcross giver en endnu mere holdbar konstruktion af gearene, end vi har set på Hagane Gearene fra de tidligere udgaver af Stella. Den forøgede holdbarhed kommer især under ekstremt pres, hvilket giver en forøget livstid på hjulet.

Infinityloop giver en ultra langsom op- og nedgående bevægelse af spolen, hvilket gør det muligt at forbedre lineoplægget yderligere. Det nye design giver målbart mindre linefriktion og dermed længere kast.

Infinitydrive giver en kraftfuld men alligevel let rotation – især under højt pres. Selv i ekstreme situationer ved du derfor kunne vedholde et konstant kraftigt pres på håndtaget under indspinningen.

På trods af alle de nye features på hjulet, udnytter det revolutionerende nye Stella hjul stadig elementer fra den velgennemtestede Hagane Gear-teknologi samt koncepter som Micro Module Gear II, X-Ship og Hagane-kroppen. Dette kombineret med de nye features giver blandt andet en silkeblød indspinning med en kraftfuld rotation.

Blandt de øvrige features kan nævnes G-free Body, X Protect, Long Stroke Spool, Silent Drive og Rigid Support Drag, som ydermere forbedre hjulets funktionalitet og lystfiskerens glæde ved at bruge hjulet.

 

Det nye Shimano Stella er om muligt endnu mere uopslideligt end de forrige udgaver.

Det nye Shimano Stella er om muligt endnu mere uopslideligt end de forrige udgaver.

 

Forbedret linekontrol og glæde ved fight af fisk med Stella FK

For at forbedre linekontrollen yderligere har Shimanos ingeniører udviklet en nye feature kaldet Anti-Twist Fin, som kontrollerer det pres, der ligger på linen, når den kører over lineføreren og ned på spolen. Og for at det ikke skal være løgn, så er der også et nyt Duracross bremsesystem, der giver en om muligt endnu blødere bremse og holdbarhed end på de tidligere modeller. Og – sidst, men ikke mindst – er bremseknappen på fronten af AR-C spolen nu forbedret, så den har fået en mere afrundet profil.

Shimano bygger videre på traditionerne

Da det første Stella blev lanceret i 1992 fik det en central placering i fastspolehjulenes historie og indtog helt automatisk en forgyldt plads i fiskehjulenes Hall of Fame. Og med det nye Stella FK fortsættes traditionen med at bryde nye teknologiske grænser og løfte barren for performance op på det aller, aller højeste niveau.

Hjulet ankommer til Europa til marts/april, hvor vi vender retur med en live test af Stella FK.

Du kan læse mere om Shimanos 100 år lange historie i denne artikel.

 

 

Hvidovre Sport

 

NYE UNDERSØGELSER AF ØRREDBESTANDE I 2022

– I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres også. Sådan lyder den seneste udmelding på fiskepleje.dk: – Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger og kommuner med det formål at lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem. Det har DTU Aqua gjort i en lang årrække, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 9.-10. år. 

De udvalgte vandområder, som DTU Aqua undersøger i 2022, er fordelt i 23 kommuner og er Bornholm, Vandløb ved Karrebæksminde Bugt, Mindre tilløb til Kolding Fjord, Voer Å, Binderup Å, Bjørnsholm Å, Brede Å og Brøns Å

– Fiskebestanden undersøges på mindst 500 lokaliteter ved elektrofiskeri, og der suppleres med besigtigelser en del andre steder, forklarer DTU Aqua. – Når undersøgelserne er gennemført, behandles de indsamlede data, og der udarbejdes rapporter for hvert område – de såkaldte ”planer for fiskepleje”. De nye planer udgives midt i 2023 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger samt Miljøstyrelsen. Planerne og resultaterne offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

Du kan læse mere her.

 

Tohatsu

NYE REGLER FOR TORSKE OG LAKSEFISKERI I ØSTERSØEN FRA 2022

Fødevareministeriet har netop meldt ud, at kvoterne for Østersøen er på plads i EU:

– Efter mere end et døgns forhandlinger blandt EU’s fiskeriministre er en aftale om næste års fiskekvoter i Østersøen på plads. – Med forskernes miljøalarm havde EU spillet historisk lavt ud, lyder det i pressemeddelelsen fra i dag:

Inden forhandlingerne var der fra EU’s side lagt op til historisk lave kvoter for blandt andet torsk på grund af den pressede bestand i Østersøen. Dette var beskrevet i en rapport fra Det Internationale Havundersøgelsesråd. Oprindeligt var den danske torskekvote lagt op til at blive 92 pct. lavere end sidste år, hvilket vil have katastrofale konsekvenser for danske Østersøfiskere. Efter natlige forhandlinger endte Danmark med en reduktion på 88 pct.

– Det er en meget trist situation. Forskerne beskriver, hvordan Østersøen har det historisk dårligt, og meldingen har været klar hele vejen igennem: Vi er nødt til at gøre noget nu. Det betyder desværre, at vi kommer hjem med meget små kvoter på blandt andet vestsild og torsk i den vestlige Østersø, og de er kun til bifangster. Som et lille plaster på et stort sår lykkedes det os dog at hente lidt flere torsk hjem, end hvad der var udsigt til i Kommissionens forslag, siger fiskeriminister Rasmus Prehn.

For lystfiskerne er det særligt værd at bide mærke i følgende:

  • Lystfiskeri efter torsk i vestlige Østersø: I 2022 må der tages 1 torsk med hjem pr. dag. Kun rekreativt fiskeri efter torsk ud til seks sømil grænsen i område 24. I perioden fra 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk. (I 2021 har det været muligt at tage fem torsk med hjem pr. dag, dog kun to i lukkeperioden).
  • Lukkeperiode (område 24):  Fra den 15. maj til 15. august er der helt lukket for fiskeri i område 24, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, som blandt andet fisker med garn. (Dette er uændret i forhold til 2021.)
  • Rekreativt fiskeri efter laks: I 2022 må der hjemtages en fedtfinneklippet laks pr. dag pr. person. Det er nyt, at der er restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks.
  • Lukkeperiode (område 22 og 23: Fra 15. februar til 31. marts er der helt lukket for fiskeri, dog med visse begrænsede undtagelser, særligt for små fartøjer, som blandt andet fisker med garn. (Det er en udvidelse af lukkeperioden med 14 dage i forhold til 2021.)

De formuleringer, der hidtil er kommet på bordet fra EU, efterlader en del åbne spørgsmål, som Fisk & Fri pt er ved at få afklaret direkte via EU’s talsmand på området i Bruxelles. Vi vender tilbage med flere detaljer, når vi har dem.

 

Owner

 

Kort over Østersøen