• De samlede fangster af laks i 2021 er på et lavere niveau end de foregående 4 år. Sådan lyder DTU Aquas seneste udmelding på fiskepleje.dk. – I flere vandløb er der tale om en stagnation eller et fald i fangsterne i de sidste tre år, fortsætter de: I perioden 2014-2018 var der en tydelig stigning i fangsterne. – Undersøgelser har vist, at der er en god sammenhæng mellem laksopgangens størrelse og fangster, så på den baggrund er der indikationer på, at bestandene samlet set er stagnerende eller faldende.

Det er med afsæt i denne viden, at man har fastsat laksekvoterne for 2022 samtidig med at man har ændret størrelsesgrænsen for grilse fra 75 til 73 centimeter.

Du kan se årets kvoter her: 

Storå 2022

Skjern Å 2022

Varde Å 2022

Sneum Å 2022

Kongeå 2022

Ribe Å 2022

Brede Å 2022

Vidå 2022

Læs mere om laksekvoterne 2022 og de nye regler her.

 

 

Boatshow 2023

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This