– I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres også. Sådan lyder den seneste udmelding på fiskepleje.dk: – Hvert år undersøger DTU Aqua mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger og kommuner med det formål at lave en plan for fiskepleje, der dækker de vigtige ørredvandløb i et vandsystem. Det har DTU Aqua gjort i en lang årrække, og planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 9.-10. år. 

De udvalgte vandområder, som DTU Aqua undersøger i 2022, er fordelt i 23 kommuner og er Bornholm, Vandløb ved Karrebæksminde Bugt, Mindre tilløb til Kolding Fjord, Voer Å, Binderup Å, Bjørnsholm Å, Brede Å og Brøns Å

– Fiskebestanden undersøges på mindst 500 lokaliteter ved elektrofiskeri, og der suppleres med besigtigelser en del andre steder, forklarer DTU Aqua. – Når undersøgelserne er gennemført, behandles de indsamlede data, og der udarbejdes rapporter for hvert område – de såkaldte ”planer for fiskepleje”. De nye planer udgives midt i 2023 og sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger samt Miljøstyrelsen. Planerne og resultaterne offentliggøres desuden på fiskepleje.dk.

Du kan læse mere her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This