Krogens penetrationsevne har stor betydning for, hvor godt du kroger fisken – og dermed hvor meget du fanger. Men – hvis fisken bider over krogskaftet eller røret på rørfluen og fastlåser den mellem kæberne, så kan du gøre lige så kraftigt et modhug det skal være – uden at det forplantes til krogspidsen. Her får du en løsning på det problem.

Af Jens Bursell

Elastikfluen kan også fiskes på reloose-takel, hvis der er tale om mindre og spartansk dressede fluer op til 2-3 centimeters længde. Hvis du oplever, at den løsthængslede krog hægter op på fluematerialerne, når du fisker reloose-takel, skiftes blot til en styrende knude – fx grinner­knuden.

Elastikfluen kan også fiskes på reloose-takel, hvis der er tale om mindre og spartansk dressede fluer op til 2-3 centimeters længde. Hvis du oplever, at den løsthængslede krog hægter op på fluematerialerne, når du fisker reloose-takel, skiftes blot til en styrende knude – fx grinner­knuden.

MOVING-HOOK SYSTEMER er et begreb jeg definerede og begyndte at arbejde med parallelt med udviklingen af release-taklerne for et par år tilbage. Min idé var at skabe et system, der effektivt tog hånd om en klassisk situation, som over en bred kam hæmmer penetrationsevnen ved fiskeri efter rovfisk som fx havørred, bæk­ørred, laks, gedde og sandart: Når en rovfisk har fanget sit bytte – og er fast besluttet på, at det ikke skal undslippe, bider den sammen i kæberne så kraftigt som muligt.

Bider den kraftigt nok, vil agn­en ofte låses mellem kæberne på fisken – og når det sker med en traditionelt fisket flue, så kan man have lige så skarpe kroge, det skal være – og gøre lige så meget modhug man vil. Så længe modhugget ikke er kraftigt nok til at bevæge kunstagnen mellem kæberne, så vil krogen heller ikke rokke sig ud af flækken, så den kan få fat og penetrere i munden. Ofte vil der ske det, at fisken lige pludselig åbner munden – og så står du ellers der med slap line.

 

Rørflue med elastisk release-løkke fastlåst mellem kæberne på en havørred – illuderet med gul skumplast.

Rørflue med elastisk release-løkke fastlåst mellem kæberne på en havørred – illuderet med gul skumplast.

På større rørfluer til fx geddefiskeri med både flue og spinnestang, kan man skabe moving-hook effekt ved at montere en trykfjeder på fluens længdeakse (Fisk & Fri 2/2010 – se www.bursell.dk), men når der fiskes med mindre rørfluer, bliver dette for klodset. For at løse denne problemstilling har jeg i en årrække eksperimenteret med at skabe moving-hook effekten ved at indlejre en elastisk løkke i rørfluen – og for to år siden fandt jeg endelig den helt rette type af elastik, som muliggjorde denne nye fluetype i forbindelse med release-takler og reloose-rigs.

I modhugget strækkes elastikken i rørfluen, så taklet og krogen kan bevæge sig fremefter i munden og levere en sikker krogning – selvom kæben er 100% fastlåst om fluen. Dette kan ikke lade sig gøre med nogle andre typer af hverken krog- eller rørfluer. Tungstensperlen (x) kan bruges til belastning/afbalancering både foran og/eller bag røret.

I modhugget strækkes elastikken i rørfluen, så taklet og krogen kan bevæge sig fremefter i munden og levere en sikker krogning – selvom kæben er 100% fastlåst om fluen. Dette kan ikke lade sig gøre med nogle andre typer af hverken krog- eller rørfluer. Tungstensperlen (x) kan bruges til belastning/afbalancering både foran og/eller bag røret.

ELASTIKFLUEN er super let at lave. Rørfluen monteres i en rig-ring, som er monteret i en elastisk løkke, der går igennem fluens længdeakse. For enden af rørfluen kan enden af elastikløkken bruges til at semi-fixere release-taklet, som rent visuelt ikke syner af meget, fordi fastholdelsesmekanismen ligger inde i selve fluen.

Under kast og fiskeri fastholdes krogtaklet i elastikløkken: Uanset den acceleration og kraftpåvirkning, som fluen udsættes for i kastet, sker der blot det, at elastikken strækker sig en smule og vender tilbage til udgangspunktet under indtagningen, så fælden er klar til at træde i aktion, når død­ens gab klapper kæberne sammen om agnen. Selvom fluen låses mellem kæberne kan krogene bevæge sig fremad under modhugget, og skulle der opstå optræk til fremadrettet brækstangseffekt, der kan have negativ effekt på krogholdet, frigives krogen og taklet fra fluen.

Rent krogningsmæssigt giver netop denne variant den ultimative kombination af effekter, som alle bidrager til en bedre krogning – og især i forbindelse med de lidt større fluer, har montager bygget over moving-hook konceptet et stort potentiale for at forbedre landingsraten – ikke blot til havørred, men også arter som fx laks, gedde og tarpon.

 

Havørred - Refleksioner på kysten

 

IDÉEN til princippet fik jeg allerede i 2009, men det har taget flere års eksperimenter at finde frem til de helt rette materialer og knuder. Mange af de elastiske materialer, som har de rette dimensioner til at kunne ligge inden i en rørflue, er nemlig ikke stærke nok til at klare det mekaniske slid under praktisk fiskeri. En anden problemstilling er, at knuder bundet på elastiske materialer har en tendens til at skride og holder ikke på samme måde som normale knuder.

ELASTISK RELEASE-LØKKE monteres på følgende måde:

Denne version af elastik-rørfluen egner sig bedst til symmetriske fluer, hvor der ikke er op og ned – og er perfekt til bombardafiskeri. Skal princippet anvendes på en fluestang og/eller med fluer som skal orienteres med op og ned – er det bedst at semi-fixere krogtaklet til fluen med en release-muffe.

Efter utallige eksperimenter er jeg kommet frem til to forskellige varianter over princippet, der kan klare mosten under praktisk fiskeri – samtidig med, at de, når du har lært teknikken ordentligt, leverer en skyhøj landingprocent på 90-95% selv på større fluer, som ellers er ekstra svære at opnå så høje landingsfrekvenser på.

RELEASE-MUFFEN er en god og fleksibel metode til at semi-fixere release-taklet på rørfluen. Det gøres på følgende måde:

Release-taklet fikseres som beskrevet ovenfor. Overhåndsknuden på den dobbelte elastik (II ) skal her være stor nok til at sikre, at den ikke trækkes ind i røret ved accelerationen i kastet, samtidig med, at den er så lille, at release-muffen kan glide ned over overhåndsknuden den – og videre ned over bagenden af rørfluen.

Det, at taklet løber parallelt med selve fluen, giver mulighed for flere effekter, som er med til at sikre en bedre krogning – en af dem er moving-hook effekten, som i dette tilfælde opnås ved at indlejre elastiksnor i rørfluen. Denne fisk huggede en Cutthroat Kutling bundet på rør fisket som elastikflue.

Det, at taklet løber parallelt med selve fluen, giver mulighed for flere effekter, som er med til at sikre en bedre krogning – en af dem er moving-hook effekten, som i dette tilfælde opnås ved at indlejre elastiksnor i rørfluen. Denne fisk huggede en Cutthroat Kutling bundet på rør fisket som elastikflue.

RELEASE-TAKLER med elastikfluer er let og lige til at gå til som bombardafisker, men som rendyrket fluefisker kan det anbefales at starte fiskeriet med småkrogstakler ved at anvende et L-rig (se fx Fisk & Fri 2/2013). Når du er fuldt fortrolig med at fiske med de små trekroge kan du tage skridtet videre og fiske elastikfluerne på fluestangen. Elastikfluen kan både fiskes på relelase- og reloosetakler, hvoraf sidstnævnte egner sig bedst til 2-3 cm lange fluer.
Som rendyrket fluefisker er Orbital-rigget et god løsning – se www.bursell.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This