EN HUMMER PÅ BUNDTAKLET!

– Forleden morgen – natten til søndag – oplevede min kone Gitte Soinjoki et besynderligt hug, da hun var ude for at natfiske i en af de større jyske havne, fortæller Jan Soinjoki. – Klokken var 02.30, da der pludselig var hug, og til at starte med, var hun sikker på, at der var tale om et bundbind.

– Efter et stykke tid kunne hun dog begynde at trække den tunge fangst ind, men vægten fra hvad der viste sig at være en hummer og dens kamp for at blive i vandet gjorde, at fiskestangen knækkede. Det lykkedes dog til sidst at få den kæmpestore hummer helt op på land, hvor hun blev endnu mere forbavset, for den havde rent faktisk spist og slugt både madding og krog, så den var fanget reelt i munden – præcis som man fanger en fisk på normal vis

– Lykkeligvis var en god ven – Mathias – på havnen, og han hjalp til med at få krogen ud af munden, men det skete ikke uden sværdslag, da hummeren fik fat i Mathias finger og bed til, så neglen blev mast, og det blødte kraftigt fra fingeren. Hummeren var 38 cm fra næsetip til halespids, og med udstrakte klør ville den måle over 70 cm. Den vejede 2,49 kilo. Hummeren blev spist i går aftes.

 

Grejxperten

GLÆDEN VED AT FISKE

– Jeg kan huske glæden, da min far tog mig med ud og fiske som barn, fortæller Steven Camin. –  Men jeg kan også huske utålmodigheden. Og forløsningen når vi endelig fangede en fisk. Min første fisketur var efter aborrer og skaller ved nogle små idylliske søer tæt på Holte Station, og min far kendte stedet fra hans far. Her lærte han mig at fiske, og jeg elskede det.

– Siden da tog vi på mange fisketure sammen til blandt andet Helsingør, hvor vi fangede sej, fladfisk og torsk, og da jeg blev ældre tog vi ud med båd på Øresund i håb om nogle store torsk. Jeg husker nærværet med min far, når vi fiskede. Det var altid rart at være på fisketur med min far og jeg følte et enormt ligeværd i den fælles interesse.

– I dag tager jeg mine børn Fria og Bjørk med ud og fisker når vi kan. Vi har ikke været forbi søerne ved Holte sammen endnu, men vi har fast en teleskopstang i ladcyklen, når vi køre rundt i København. Og så tager vi gerne et par kast sammen i havnen og lader stangen gå på runde. Nogle gange tager vi et flåd eller bundrig med. Det hænder, at det bliver for kedeligt, og så kører vi hjem. Men nogle gange fanger vi en fisk, og så føles det om, at vi har vundet, og mine børn smiler og griner mens jeg deler highfives ud. Og hvis vi ikke har fisk i fryseren, og den er stor nok, tager vi den med hjem og renser den sammen. Vi ser, hvad fisken har i maven og undersøger den. Til sidst spiser vi den, mens vi glædes over det, som havet giver. Og jeg glædes over, at min far tog mig med ud og fiske, da jeg var barn.

Tjek Stevens instagram: @gadefiskeren

 

Jans Lystfiskershop

TORSK – GUIDE TIL DE DANSKE MOLER

Århus Havn er et smukt sted at dyppe sit molegrej.

November er en fremragende måned til torske­fiskeriet i de danske havne. Jim Pedersen giver dig her en introduktion til dette herlige fiskeri, og en god håndfuld spots til, at teste din nye viden af!

AF JIM PEDERSEN. FOTO LARS LAURSEN

 

DET ER LIDT PUDSIGT med torske­fiskeriet i danske havne. Nogle år kan der være et godt fiskeri, an­dre år er de pist væk. Og det er forskelligt fra havn til havn. Tag eksempelvis en havn som den i Nakskov. For få år siden var der et forrygende fiskeri efter torsk i gode størrelser fra kajen midt i byen, men det var dengang. I dag bliver der ikke fanget torsk – de er pist væk.

I Københavns Havn, er det stik modsat. Her bliver fiskeriet bare bedre og bedre. Det skyldes først og fremmest, at storbyen har fået styr på sit spildevand. Men også, at der generelt er flere og flere torsk i Øresund. Mange af byens lystfi­skere har stor glæde af de mange torsk. Samtidig har havnemyndig­heden givet tilladelse til lystfiskeri flere og flere steder i havnen.

Torskefiskeri fra molerne

Torsken er stort set alt ædende, hvilket du vil bemærke når du renser din fangst. Sandorm, bør­steorm, sild og makrel er derfor oplagte agn, når du skal på mole­tur efter torsken.

Pudsigt nok, har vi i Danmark in­gen tradition for at bruge krabber. I England, derimod, er det utænke­ligt, at tage på fisketur efter torsk uden krabber til agn. Det er dog kun krabber i bestemte stadier af deres liv, der kan bruges. De bli­ver kaldt peeler crab. Når krabben vokser, er den nødt til at smide skjoldet og lade et nyt vokse ud. Præcis i den periode er krabben en udsøgt lækkerbisken, da skjoldet er blødt og krabben forsvarsløs.

Den væsentligste grund til, at vi i Danmark ikke bruger disse peeler crabs er, at det er mere end al­mindeligt vanskeligt, at indsamle dem. Krabben gør alt for at gem­me sig i dette stadie. Englænder­ne samler peeler crab når det er lavvande, men på den anden side af Nordsøen, er tidevandet på fle­re meter, så når der er lavvande, bliver der blotlagt store områder med sten og klipper, og det er her krabberne gemmer sig.

Københavns Havn

 

Det siger sig selv, at den meto­de ikke kan bruges i Danmark. Heldigvis er en fed og lækker sandorm eller børsteorm et frem­ragende alternativ, og der er in­gen grund til at være fedtet med ormene. Med en agnnål er det en ingen sag, at sætte flere orm på krogen. Du kan også kombinere forskellige agn – en cocktail. Fx et par fede orm og en silde- eller makrelstrimmel.

Ved hjælp af en agnelastik binder du fiskefileten på langs med or­men – så er der virkelig serveret torske-guf. Det er en forholdsvis stor agn, og store agn kræver lidt kraftigere grej, så her duer en al­mindelig 9 fods spinnestang ikke. Bevares, det er ikke nødvendigt, at gå over til fuldblods surfca­stingudstyr – mindre kan gøre det – men selvfølgelig er surfcasting grejet klart det bedste valg.

Med softbaits efter torsk langs molerne

Softbaits er suverænt den bed­ste kunstagn til torsk, da den kan fiskes på flere måder, og tilpas­ses et utal af situationer. En af fordelene ved softbait er, at den kan fiskes meget langsomt og al­ligevel have en lokkende gang, som torsken slet ikke kan stå for. Der er mange måder at fiske med de bløde gummidyr, men fælles for dem alle er, at de udnytter det bløde gummis evne til, at virke levende ved selv den mindste bevægelse.

Det er oplagt at fiske med let grej og tynd fletline. For enden af fletlinen binder du et par meter flourocarbon, fx 0,30. Den bed­ste og mindste knude jeg kender, til at forbinde flet og nylon, er FG-knot – se hvordan den bindes på YouTube. Du skal selvfølgelig øve dig et par gange før den sidder i skabet, men har du ikke lyst til, at kaste dig ud i det vilde knudebinderi, kan du nøjes med en lille svirvel mellem flet og fluorocarbon. Tager du den lette udvej nøjes du med en halv meter fluorocarbon efter svirvlen, og husker naturligvis en perle på fletlinen. Så undgår du, at rulle svirvlen gennem topøjet.

Skovshoved Havn

Fisketeknik til moletorskene

At fiske fra kajkanten , kan sammenlignes med at fiske fra en båd. Der er dybt vand hele vejen ind hvilket betyder, at det er vig­tigt, at du holder jiggen lige over bunden – hele vejen. Det er her du finder en af jiggens store fordele. Den fisker forrygende helt ind til land, også selvom du måske sy­nes det går for langsomt.

Kast på langs af kajen giver også god mening, ligesom du bare kan sænke jiggen ned, lige foran dig, og arbejde med den som var du på en båd. Stille og roligt kan du nu gå langs med kajen mens du ruller lidt ind en gang imellem for, at affiske vandsøjlen. Set med torskens øje, er kajkanten nemlig bare en klip­pe eller anden variation på hav­bunden.

Om aftenen er det en god ide, at finde de steder hvor gadelamper og anden belysning lyser ud over vandet. Netop her i efterårsmåne­derne tiltrækkes fisk og småkravl af lys i de mørke timer. Og er der torsk i området, deltager de selv­følgelig i festen under lamperne. Jeg vil foreslå, at du satser på, at fiske fra omkring 18-tiden til ved 21-tiden. Du fisker med korte kast og rolig indspinning, gerne i overfladen. Og du skal ikke bli­ve overrasket, hvis en havørred blander sig i løjerne.

Jeg kan forøvrigt ikke sige det ty­deligt nok: Sørg for at have udstyr med til, at få torsken op på land. Det er både ansvarsløst og idio­tisk, ikke at sørge for dét. Og sørg for at have det klart til brug inden du kaster ud første gang. Zebco har godt bud på et Teleskopisk Foldenet, der kan være på cyklen eller i bilen, og er hele 300 centi­meter når det er slået ud.

 

Grejxperten

 

Århus Havn og Frederikshavn

 

Knudshoved Færgeleje

 

I havnen efter torsk

– Solen skinnede og vejret samt vindforholdene var optimale, så jeg ringede min gode kammerat Jannick op for at høre, om han ikke var frisk på en lille aftentur til Skovshoved Havn, fortæller Axel Bjørn Pedersen. – Det var han heldigvis, så vi hoppede begge op på cyklen, og 45 minutter senere var vi fremme.

– Klokken var nu 18:30, og efter vores erfaring er det omkring dette tidpunkt, at fiskene trækker ind tættere på havnen, fortsætter han. – Det skulle vise sig, at der allerede var fisk i tredje kast, hvilket var en fin fisk på lidt over kiloet, som hurtigt fik friheden igen. Denne gode start kunne man bestemt ikke klage over, men det tegnede altså til, at det skulle blive en god aften. Det viste sig dog, at der skulle gå lidt længere tid, før fiskene for alvor kom ind!

– Omkring kl 21 begyndte det langsomt at blive mørkt, og lige pludselig kom der sindssyg stærkt strøm i det blik stille vand. Og jeg skal da lige love for at torskene også kom. Der var aktivitet i næsten hvert kast og torskene jagtede hundestejler i overfladen helt inde ved molen. Til sidst lykkedes det os at lande 10 torsk med et par fine eksemplarer imellem. Alle fiskene fik deres frihed og svømmer stadig rundt derude et sted. Alt i alt en vellykket og i den grad hyggeligt aftentur til havnen. Knæk og bræk, slutter Axel.

 

Tradea brugt fiskegrej