ØSTDANMARK: SÅ KAN DER HJEMTAGES TORSK IGEN

I den vestlige Østersø, som indbefatter Sydvestlige Kattegat, Bælterne, Sundet og dele af Østersøen, har torsken har været fredet for hjemtagning siden 15 januar, men fra og med i dag er fredningen slut. Det indebærer, at man må hjemtage én torsk over målet, som er 35 centimeter i hele Danmark på nær Skagerrak og Kattegat. Her er mindstemålet 30 centimeter. Læs mere om mindstemålene i saltvand her.

Vil du ud at fiske torsk på fx Øresund kan du booke kutterture her (RELKLAME)

Husk, at vi på fiskogfri.dk har en masse inspirerende artikler om havfiskeri efter blandt andet torsk, som du kan læse her.

Du kan læse mere om fredningstiderne for fiskeri i saltvand på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.

 

Tohatsu

HUSK DE SÆRLIGE HAVØRREDFREDNINGER FRA I DAG

Fra og med i dag er farvede havørreder i gydedragt fredet på kysten, hvilket gælder til og med 15 januar på nær ved Bornholm og Vadehavet, hvor fiskene har helle indtil 28 februar. Det er altså kun blanke kystørred med løse skæl, der må hjemtages på kysten i de kommende måneder.

Tilsvarende er alle havørred i ferskvand fuldstændig fredet frem til 28 februar. Denne fredning gælder alle former for ørred – dvs hav-, sø- og bækørred. Nogle steder er fredningen dog endnu længere.

 

Friluftsland

NYE FREDNINGSTIDER PÅ GEDDE OG HAVØRRED

Så er de nye fredningstider for fisk og krebs i ferskvand offentliggjort. De træder i kraft fra og med i dag.

For danske lystfiskere er det mest betydningsfulde uden tvivl, at man har valgt at starte fredningstiden på gedder allerede d. 15 marts i modsætning til tidligere, hvor geddens fredning først trådte i kraft den 1. april. Gedden er stadig fredet indtil den 1 maj, hvor geddepremieren stadig vil kunne afholdes efter de urgamle traditioner.

I ferskvand er fredningstiden for havørred udvidet, så den gælder fra 16. november til og med den 28/29 februar.

Læs mere om de nye fredningsbestemmelser her.

 

Friluftsland

Farvede ørreder er fredet fra og med i dag indtil d. 16 januar

Fra og med i dag er det forbudt at hjemtage de farvede ørreder, som du fanger – uanset om det er på kysten eller i åen. Fanger du derimod en sølvblank havørred med løse skæl – også kaldet en blankfisk eller overspringer – så må den hjemtages. Det betyder, at du ikke må hjemtage en farvet fisk igen før den 16 januar.

De farvede fiske kendetegnes ved, som navnet antyder, at de er farvede – ofte markant brunlige. Hannerne har typisk en udtalt kæbekrog som vist på fotoet ovenfor, mens hunnerne typisk er mindre farvede – og ofte grålige eller stålfarvede. Fælles for alle de farvede fisk er, at de ikke har løse skæl, men en mere fast og slimet overflade, hvor skællene ikke på samme måde falder af, når man rører ved fisken.

Et godt tip til at undgå at skade de fisk, som skal genudsættes er blandt andet at bruge mindre kroge, undgå netning samt at afkroge de fisk, som skal genudsættes, i vandet.

Du kan læse mere om skånsomt fiskeri her.

– og om fredning af farvede fisk her.

 

Grejxperten