Så kom dagen, hvor torsken er totalfredet i de indre danske farvande, som er del af den Vestlige Østersø – herunder Øresund. Først den 31 marts må fiskeriet genoptages med højest én enkelt torsk pr. lystfisker pr. dag. Du kan læse mere om de gældende regler på Fiskeristyrelsens hjemmeside her.

Her en flot torsk fra Københavns Havn taget før fredningen af Gadefiskeren – Steven Camin.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This