FLERE BRAKVANDSROVFISK VED SYDSJÆLLAND OG ØERNE

– Ministre og borgmestre var i går til rovfiske-træf ved Tubæk, udmelder Fishing Zealand. – Her mødtes seks sydsjællandske borgmestre med miljøminister Magnus Heunicke og fiskeriminister Jacob Jensen ved bredden af Tubækken lidt uden for Præstø. Ministrene udsatte to gedder af den unikke Tubæk å stamme – og sagde ja til et samspil mellem staten og kommunerne. I dagens anledning blev de to gedder navngivet Magnus og Jacob!

– Kan man lave et rovfiske-eventyr i Sydsjælland, hvor man genskaber de store bestande af gedder og aborrer som både lever i kystvandet og i de ferske vande? Ja, mener borgmestrene i Næstved, Faxe, Vordingborg, Køge, Stevns og Guldborgsund Kommuner. På Beldringe Gods, i et smukt snedækket landskab, var 40 repræsentanter for forskning, kommuner og organisationer samlet. De vandrede ned til Tubækken, hvor der blev udsat gedder, og bagefter var der faglige oplæg og positive ord fra ministrene. Et langt sejt træk venter forude. 30 konkrete projekter er blevet udpeget, og når de er gennemført vil forholdene for rovfiskene og vandnaturen være meget bedre. Visionen er at skabe ’en europæisk rovfiske-region’ med høj biodiversitet.

– En ny ven af projektet meldte sig på banen, da Verdensnaturfondens generalsekretær Bo Øksnebjerg, på dagen tilkendegav at fonden er klar til at indgå i et partnerskab om at få fiskene tilbage. Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed var derfor en glad mand da han afrundede dagens arrangement, og sagde at der nu er opnået en meget bred opbakning til sagen.

Lidt om baggrunden

– Verdens mest saltstærke og unikke bestande af gedder og aborrer svømmer rundt i farvandet omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland. Det er fisk som egentlig er ferskvandsfisk, men som gennem de seneste 10.000 år har tilpasset sig livet i brakvand. Den faglige anbefaling ’Rovfiskene tilbage til brakvandet’ indeholder en appel om en fælles national og lokal redningsaktion for de truede brakvandsrovfisk i Sydsjælland, Falster, Møn og omkring øerne. Den faglige anbefaling er udarbejdet af kommuner, forskere, organisationer og frivillige i 2023. Den dokumenterer historien, problemerne og potentialerne for rovfiskene i det sydsjællandske brakvandsområde.

De rige fiskebestande kan genskabes, men det kræver en fælles indsats. Langt op i 1960’erne var der imponerende bestande af begge disse rovfisk i brakvandet. I dag er de næsten helt forsvundet i alle vore kystnære områder. Men sådan behøver det ikke at være. Man kan bl.a. sikre gydetræk og øge gyde- og opvækstområder, så bestandene af rovfisk igen har mulighed for at komme på fode igen.

Hør mere om status for brakvandsrovfiskene i denne video på Fisk & Fris YouTube, hvor du kan abonnere gratis.

 

Friluftsland

 

 

Grumme gedder

 

GREJXPERTEN I LYNGE STØTTER PROJEKT VED GRÆSE Å

Grusbanden og Havelse Å Vandplejegruppe har igennem de senere år restaureret dele af Græse Å på tre strækninger. Men det stopper ikke her. – Vi skal lægge i omegnen af 50 tons gydesubstrat på samme strækning som sidste år, fortæller Rune Hylby. – Formålet er at optimere både gydeforholdene og forholdene for den yngel, og siden præsmolt, der gerne skulle overleve, så der kommer endnu flere ørreder i åen og dermed også i Roskilde Fjord, som Græse Å har sit udløb til.

– Vi har dog haft en større udfordring. Dér, hvor gydebankerne skal ligge, er arealerne våde. Faktisk så våde, at man ikke umiddelbart kan køre langs vandløbet og lægge gydesubstrat direkte i åen. Dels er der vådt, og dels er arealet §3-beskyttet. Udfordringen er, at vi ikke kan køre med almindelige køretøjer. Der skal noget andet til og den slags koster penge. Problemet er blevet løst i fineste stil. Kristian Søndergaard Thorsen fra GrejXpertenhar nemlig doneret 12.500.- kr til os for at få udført dette projekt uden at ødelægge naturen omkring Græse Å med store hjulspor. GrejXperten har åbnet butik i Lynge, og jeg har ved flere lejligheder talt med Kristian, der gerne vil anerkende vores store indsats for at skabe større ørredbestande.

 

 

- Det har i lang tid været en drøm for mig at støtte op omkring det uvurderlige arbejde som alle de frivillige, Fishing Zealand og Grusbanden udfører, siger kristian Søndergaard Thomasen fra GrejXperten i Lynge. - Så jeg er virkelig, virkelig glad for at det endelig er lykkedes. Så nu glæder jeg mig bare til at få arbejdshandskerne på, og få forbedret forholdende i Græse å, sammen med en masse gode folk.

Det har i lang tid været en drøm for mig at støtte op omkring det uvurderlige arbejde, som alle de frivillige, Fishing Zealand og Grusbanden udfører, siger kristian Søndergaard Thomasen fra GrejXperten i Lynge, som du her ser med en flot ørred fra fjorden. – Derfor er jeg virkelig, virkelig glad for at det endelig er lykkedes. Nu glæder jeg mig bare til at få arbejdshandskerne på og få forbedret forholdende i Græse Å sammen med en masse gode folk.

 

– Donationen fra GrejXperten falder på et ”tørt sted”, idet vi nu har været i stand til at leje en dumper på larvefødder, der trykker minimalt og dermed er mest skånsom overfor brinkerne og skoven, der omgiver Græse Å, netop på projektstrækningen. Uden GrejXpertens hjælp, havde vi ikke kunne udføre projektet på de vilkår, et §3-beskyttet areal kræver. Både Havelse Å Vandplejegruppe og vi, -fra Grusbanden, er meget taknemmelige for denne fine gave, der sikrer, at ørrederne i Græse Å allerede til vinter, har nye gydebanker til rådighed og de gamle bliver mere effektive. Gaven fra GrejXperten vil ligeledes gøre arbejdet lettere for os, idet vi kan lægge gydesubstrat direkte ned i åen, hvilket gør vores arbejde overkommeligt, når der er tale om mængder af den størrelse.

– De nye, såvel som gamle gydebanker, kommer virkelig til at gøre en forskel for ørredbestanden i Græse Å. Det er her, du kommer ind i billedet, for vi har brug for al den hjælp, vi kan. Selvom gydegruset bliver lagt direkte i vandløbet, skal det stadig rettes til, og det er vi nødt til at have hjælp til. Du kan være med til at sikre dette ved at melde dig til dette projekt.

– Selve udlægningen finder sted den søndag 17. september, hvor vi mødes ved Græse Mølle klokken 10.10. Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 25 36 42 80, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

– Du skal medbringe støvler, skridtstøvler/waders og i øvrigt fornuftigt tøj, foruden arbejdshandsker og det gode humør. Meld dig endelig til, det er mega hyggeligt når vi mødes, slutter Rune Hylby.

GrejXperten finder du her.

 

Tradea brugt fiskegrej

GODT NYT FRA GEDDEFABRIKKEN

Der er nu igennem en del år arbejdet på at få lavet geddefabrikker, som kan supplere de skrantende bestande af brakvandsgedder i kystområderne omkring Sydsjælland og Møn. Undervejs har Niels Vestergaard lavet tre fine små film for Fishing Zealand, der beskriver det gode projekt – og nu er del 3 udkommet.

Projektet er lykkedes over al forventning – og der er i 2020 kommet geddeyngel i geddefabrikken på Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord. Præcis hvor meget yngel, der er kommet ud af det, har man ikke fundet ud af, men til at starte med må det i hvert fald betragtes som en succes, at systemet virker som planlangt. Så langt, så godt.

I filmen følger vi blandt andet biolog Jimmi Spuhr Olsen, der rent lavpraktisk har været ankermand i projektet. Han fortæller blandt andet en spændende historie om en gedde, der undslap fabrikken ved at svømme over en spærring og så ellers hele vejen igennem bækken og åen ud i fjorden, hvorefter den tog den 11 kilometer lange svømmetur tilbage til præcis det vandløb, hvor den kom fra. Interessant observation, for den underbygger teorien om, at brakvandsgedder kan ”home” hjem til det vandløb, hvor de er undfanget og opvokset – præcis som fx laks og ørred.

Man er endvidere i gang med at lave en ”klimasø” ved Præstø By, der også vil kunne komme til at fungere som gydeområde for fjordens gedder. Det går altså den rigtige vej. Vi må så håbe på, at det også vil komme til at være nok, for der skal meget geddeyngel til at producere nogle få voksne fisk. Årsagen er naturligvis alle de farer en geddeunge skal gennemleve, inden den bliver voksen – dels i form af faren for at blive spist og dels faren ved at ryge i de mange garn, der står i fjorden. Det bliver spændende at følge projektet – og vi må håbe, at det vil lykkedes at skabe mange flere geddefabrikker til glæde for bestandene af brakvandsgedder.

 

Jans Lystfiskershop

 

 

 

Ny sørekord for sandart fra Tissø

Gordon med sin fantastiske sandart på 6,92 kilo, der også er ny sørekord for Tissø. Som projektleder for Fishing Zealand kæmper Gordon for at løse erhvervsfiskerproblematikken i de danske søer, der kan true med at ødelægge muligheder for en fangst som denne!

Gordon med sin fantastiske sandart på 6,92 kilo, der også er ny sørekord for Tissø. Som projektleder for Fishing Zealand kæmper Gordon for at løse erhvervsfiskerproblematikken i de danske søer, der kan true med at ødelægge mulighederne for fangster som denne!

At Tissø huser en enorm bestand af store rovfisk er gået de færrestes næse forbi, og de senere år har søen givet utallige storgedder til mange glade lystfiskere. Sandartfiskeriet er imidlertidig også gået hen og blevet rigtigt godt, og her fortæller Gordon P. Henriksen om sin oplevelse den 10. april 2015 – en oplevelse, der måske snart skal drømmes længe efter…

– I går var en absolut legendarisk dag for mig på Tissø, som kulminerede i denne fantastiske sandart, som huggede på en hjemmelavet gummijig sidst på dagen, fortæller Gordon. – Fisken vejede 6,92 kilo og er sandsynligvis den største sandart taget på stang i Tissø. Jeg er stadig helt oppe at ringe over denne perfekte forårsdag på vandet. Kæmpestor tak går ud til Henrik Larsen, manden der selv har designet og støbt det lille gummidyr fisken faldt for og som sejlede os rundt til de helt rigtige pladser på søen!

(mere…)

Guldborgsund Kommune med i FZ

fz_2Fishing Zealand fortsætter med at fremme lystfiskeriet, den lystfiskerrelaterede turisme, bæredygtigheden og vandmiljøarbejdet i det sjællandske. Guldborgsund Kommune har netop tilsluttet sig til Fishing Zealand-projektet, der i forvejen tæller Roskilde, Vordingborg og Odsherred Kommune.

– Fishing Zealand ser frem til et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune, udtaler projektleder Gordon P. Henriksen. – Det er en kommune, der råder over nogle utrolig spændende vande, og som har et stort udviklingspotentiale. Vores fremadrettede miljøpolitiske arbejde har fået endnu et fagligt løft med Guldborgsund Kommunes deltagelse i projektet.

(mere…)