GODT NYT FRA GEDDEFABRIKKEN

Der er nu igennem en del år arbejdet på at få lavet geddefabrikker, som kan supplere de skrantende bestande af brakvandsgedder i kystområderne omkring Sydsjælland og Møn. Undervejs har Niels Vestergaard lavet tre fine små film for Fishing Zealand, der beskriver det gode projekt – og nu er del 3 udkommet.

Projektet er lykkedes over al forventning – og der er i 2020 kommet geddeyngel i geddefabrikken på Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord. Præcis hvor meget yngel, der er kommet ud af det, har man ikke fundet ud af, men til at starte med må det i hvert fald betragtes som en succes, at systemet virker som planlangt. Så langt, så godt.

I filmen følger vi blandt andet biolog Jimmi Spuhr Olsen, der rent lavpraktisk har været ankermand i projektet. Han fortæller blandt andet en spændende historie om en gedde, der undslap fabrikken ved at svømme over en spærring og så ellers hele vejen igennem bækken og åen ud i fjorden, hvorefter den tog den 11 kilometer lange svømmetur tilbage til præcis det vandløb, hvor den kom fra. Interessant observation, for den underbygger teorien om, at brakvandsgedder kan ”home” hjem til det vandløb, hvor de er undfanget og opvokset – præcis som fx laks og ørred.

Man er endvidere i gang med at lave en ”klimasø” ved Præstø By, der også vil kunne komme til at fungere som gydeområde for fjordens gedder. Det går altså den rigtige vej. Vi må så håbe på, at det også vil komme til at være nok, for der skal meget geddeyngel til at producere nogle få voksne fisk. Årsagen er naturligvis alle de farer en geddeunge skal gennemleve, inden den bliver voksen – dels i form af faren for at blive spist og dels faren ved at ryge i de mange garn, der står i fjorden. Det bliver spændende at følge projektet – og vi må håbe, at det vil lykkedes at skabe mange flere geddefabrikker til glæde for bestandene af brakvandsgedder.

 

Owner

 

 

 

Ny sørekord for sandart fra Tissø

Gordon med sin fantastiske sandart på 6,92 kilo, der også er ny sørekord for Tissø. Som projektleder for Fishing Zealand kæmper Gordon for at løse erhvervsfiskerproblematikken i de danske søer, der kan true med at ødelægge muligheder for en fangst som denne!

Gordon med sin fantastiske sandart på 6,92 kilo, der også er ny sørekord for Tissø. Som projektleder for Fishing Zealand kæmper Gordon for at løse erhvervsfiskerproblematikken i de danske søer, der kan true med at ødelægge mulighederne for fangster som denne!

At Tissø huser en enorm bestand af store rovfisk er gået de færrestes næse forbi, og de senere år har søen givet utallige storgedder til mange glade lystfiskere. Sandartfiskeriet er imidlertidig også gået hen og blevet rigtigt godt, og her fortæller Gordon P. Henriksen om sin oplevelse den 10. april 2015 – en oplevelse, der måske snart skal drømmes længe efter…

– I går var en absolut legendarisk dag for mig på Tissø, som kulminerede i denne fantastiske sandart, som huggede på en hjemmelavet gummijig sidst på dagen, fortæller Gordon. – Fisken vejede 6,92 kilo og er sandsynligvis den største sandart taget på stang i Tissø. Jeg er stadig helt oppe at ringe over denne perfekte forårsdag på vandet. Kæmpestor tak går ud til Henrik Larsen, manden der selv har designet og støbt det lille gummidyr fisken faldt for og som sejlede os rundt til de helt rigtige pladser på søen!

(mere…)

Guldborgsund Kommune med i FZ

fz_2Fishing Zealand fortsætter med at fremme lystfiskeriet, den lystfiskerrelaterede turisme, bæredygtigheden og vandmiljøarbejdet i det sjællandske. Guldborgsund Kommune har netop tilsluttet sig til Fishing Zealand-projektet, der i forvejen tæller Roskilde, Vordingborg og Odsherred Kommune.

– Fishing Zealand ser frem til et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune, udtaler projektleder Gordon P. Henriksen. – Det er en kommune, der råder over nogle utrolig spændende vande, og som har et stort udviklingspotentiale. Vores fremadrettede miljøpolitiske arbejde har fået endnu et fagligt løft med Guldborgsund Kommunes deltagelse i projektet.

(mere…)