fz_2Fishing Zealand fortsætter med at fremme lystfiskeriet, den lystfiskerrelaterede turisme, bæredygtigheden og vandmiljøarbejdet i det sjællandske. Guldborgsund Kommune har netop tilsluttet sig til Fishing Zealand-projektet, der i forvejen tæller Roskilde, Vordingborg og Odsherred Kommune.

– Fishing Zealand ser frem til et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune, udtaler projektleder Gordon P. Henriksen. – Det er en kommune, der råder over nogle utrolig spændende vande, og som har et stort udviklingspotentiale. Vores fremadrettede miljøpolitiske arbejde har fået endnu et fagligt løft med Guldborgsund Kommunes deltagelse i projektet.


FishingZealand.logo_I Fishing Zealand lægger vi ikke skjul på vores høje ambitioner. Med Guldborgsund Kommune og de mange lystfiskere og virksomheder i området, som supplerende medspillere, tager Fishing Zealand endnu et skridt i den retning for at indfri vores mål med at sikre stabile fiskebestande og et sundt vandmiljø på Sjælland og øerne.

Turismekonsulent i Business LF og Projektleder på ”Kystnære oplevelser på Lolland-Falster”, Jane Errebo, er også meget begejstret for, at formaliseringen af samarbejdet nu er på plads. – Med udvikling af lystfiskerturismen, der i høj grad er et outdoor aktivitetstilbud udenfor højsæsonen, vil der være potentiale for at øge turisttilstrømningen til Lolland-Falster, når Guldborgsund kommune indgår i Fishing Zealand projektet.

fz_1Business LF arbejder i øjeblikket målrettet med projektet ”kystnære oplevelser på Lolland-Falster”, som har fokus på lystfiskeri, lystsejlads, kano- kajaksejlads og surfing.

Grundlaget for videreudvikling er således til stede og det er vigtigt at lystfiskeriet foregår på et bæredygtigt grundlag, hvor der tages hensyn til naturen, konkluderer Jane Errebo.

Lystfiskerne selv er selvfølgelig også meget tilfredse. Søren Jensen er formand i “Pionerer i Vandløbspleje” (PIV) glæder sig også meget over de nye muligheder for samarbejde mellem frivillige lystfiskere og kommunen om vandløbspleje og bedre muligheder for rekreativt fiskeri.

– Vores deltagelse i Fishing Zealand vil komme både vores borgere, turister, erhverv og naturen til gode og med vores 274 km. kyst og mere end 760 km. vandløb er det helt oplagt at vi bliver en del af Fishing Zealand, udtaler en glad udvalgsformand for Teknik & Miljø i Guldborgsund Kommune, Flemming Jantzen.

– Guldborgsund Kommune har en fantastisk natur og er et oplagt turistmål for lystfiskere. Vi har mange fine kyststrækninger, og udover gode fiskepladser for blandt andet havørred, har vi også helt unikke vilkår for kystfiskeri efter brakvandsgedde og brakvandsaborre. Jeg er overbevist om at en satsning på dette område vil kunne skabe et af landets mest attraktive områder for sportsfiskeri.

– I Guldborgsund Kommune ønsker vi at markere os med en klar miljøprofil og samtidig sikre gode vilkår og sammenhæng mellem vores omfattende turisme og de øvrige erhverv i kommunen. Vores deltagelse i Fishing Zealand er en oplagt mulighed for at skabe synergieffekt mellem alle tre områder.

fz3Hvis vi skaber endnu bedre forhold for fiskene i vores vandløb og havene omkring os, vil dette naturligt tiltrække flere lystfiskerturister, som igen vil skabe flere arbejdspladser både indenfor turistbranchen, men også for vores lokale virksomheder. At være en del af Fishing Zealand er jo en win win situation, udtaler Udvalgsformand for Teknik & Miljø, Flemming Jantzen.

På www.fishingzealand.dk kan du få mere information om kommende initiativer og aktiviteter i Guldborgsund såvel som i de andre kommuner.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This