Der er nu igennem en del år arbejdet på at få lavet geddefabrikker, som kan supplere de skrantende bestande af brakvandsgedder i kystområderne omkring Sydsjælland og Møn. Undervejs har Niels Vestergaard lavet tre fine små film for Fishing Zealand, der beskriver det gode projekt – og nu er del 3 udkommet.

Projektet er lykkedes over al forventning – og der er i 2020 kommet geddeyngel i geddefabrikken på Hulebækken, der løber ud i Præstø Fjord. Præcis hvor meget yngel, der er kommet ud af det, har man ikke fundet ud af, men til at starte med må det i hvert fald betragtes som en succes, at systemet virker som planlangt. Så langt, så godt.

I filmen følger vi blandt andet biolog Jimmi Spuhr Olsen, der rent lavpraktisk har været ankermand i projektet. Han fortæller blandt andet en spændende historie om en gedde, der undslap fabrikken ved at svømme over en spærring og så ellers hele vejen igennem bækken og åen ud i fjorden, hvorefter den tog den 11 kilometer lange svømmetur tilbage til præcis det vandløb, hvor den kom fra. Interessant observation, for den underbygger teorien om, at brakvandsgedder kan ”home” hjem til det vandløb, hvor de er undfanget og opvokset – præcis som fx laks og ørred.

Man er endvidere i gang med at lave en ”klimasø” ved Præstø By, der også vil kunne komme til at fungere som gydeområde for fjordens gedder. Det går altså den rigtige vej. Vi må så håbe på, at det også vil komme til at være nok, for der skal meget geddeyngel til at producere nogle få voksne fisk. Årsagen er naturligvis alle de farer en geddeunge skal gennemleve, inden den bliver voksen – dels i form af faren for at blive spist og dels faren ved at ryge i de mange garn, der står i fjorden. Det bliver spændende at følge projektet – og vi må håbe, at det vil lykkedes at skabe mange flere geddefabrikker til glæde for bestandene af brakvandsgedder.

 

Forshaga Akademin

 

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This