FINE BRAKVANDSGEDDER

– Forleden var jeg en kort tur ude i “baghaven“ i brakvandet, og der var igen dejligt gang i den, fortæller Nick Nordahl Wallen. – Jeg havde flere store fisk med helt inde ved båden, og pludselig fik jeg et hug, som jeg kunne mærke helt ned i storetåen. Det var en super flot gedde, der, som du kan se på billedet, var ekstremt godt proportioneret. 

– Den flotte gedde kunne selvfølgelig ikke stå for min langsomt fiskede Savage Gear Hardeel V2 i farven blue/silver – en agn der findes 80 % af tiden for enden af min line, når jeg fisker i brakvandet, slutter han. 

 

10,1 kilos gedde fra det jyske brakvand

Kevin Kristensen med gedde

Kevin Kristensen fra Team Tightlines med en fin jysk brakvandsgedde.

Vestjylland byder på gigantiske brakvandsområder med gode muligheder for geddefiskeri – et emne vi har behandlet meget grundigt i en stor artikel af Jens Bursell for et par år tilbage i Fisk & Fri.

Nogle af dem, der efterfølgende har prøvet kræfter med fiskeriet, er et gæng seje fiskere fra Team Tightlines, der består af Kasper Bang, Kevin Kristensen og Morten Fries. Her får du beretningen om deres sidste tur efter de jyske brakvandsgedder.

 – Vi har flere gange de sidste par år taget afsted til det kendte Stege Nor på Møn, men må indrømme, at det aldrig har været køreturen værd, fortæller de. – Derfor tog vi et valg: Nu skulle der afprøves kræfter med det jyske brakvand.

– Efter flere måneders research med nærstudering af dybdekort, gamle artikler, råd fra lokale fiskere i de forskellige områder og en større opgradering af vores båd, følte vi os klar til at give det et ordentligt skud efter en af de helt store brakvands damer, fortsætter de. – På vores første test-ture, gik det primært ud på at få afprøvet en masse forskellige slæbesteder og afsøge områderne for fisk – indtil vi fik en idé om hvor vores kræfter primært skulle bruges.

– Dagen vi kun kunne have håbet på stod for døren. Vækkeuret ringede kl. 6 en ganske almindelig hverdag. Båden blev pakket, og vi kom afsted. Efter en længere køretur og lysets frembrud, ankom vi til stedet, hvor vi ville starte vores fiskeri. Det skulle hurtigt vise sig at vi ENDELIG havde ramt den helt rigtige dag! Det tog ikke mange kast før de første fisk kom til overfladen, vi var klar over, at vi havde ramt noget specielt – da dette er ekstremt uvant. Flere timers fiskeri og et antal af småfisk senere, besluttede vi dog at trække båden op og skifte plads til at større område med dybere vand – velvidende om at resten af dagen måske kunne byde på hundredvis af kast uden skyggen af fisk.

– Timerne gik og der blev indtaget en større mængde kaffe og røget pibe med John Mogensen i højtaleren, mens humøret var højt. Vi kastede, kastede og kastede ud i noget, som bare føles som et kæmpe hav, hvilket kræver en vis tro på projektet.

 

Hvidovre Sport

 

– Kasper skiftede til en stor gummiagn med curly tail, hvilket viste sig at være lige, hvad der skulle til. I første kast blev agnen pludselig, mod forventning, rykket i modsat retning, og der var tung kontakt til fisken, som blot bevægede sig rundt og ikke ville komme til syne i overfladen. Efter første øjekast på fisken i overfladen, smed Kevin sin stang og skubbede til Morten, som stod på lemmen til slynge og måtte. Måtte og slynge er næppe blevet fundet frem med den hastighed før…

– Fighten endte perfekt med at Kaspers store gedde “nettet” i slyngen, så vi kunne ånde lettet op. Situationen skulle lige vendes oppe i hovedet, da det hele gik så stærkt og adrenalinen pumpede derud af. Fisken blev målt til 110 cm og havde en kampvægt på 10.1 kilo, slutter Team Tightlines.

Har du også fanget en stor fisk, så kontakt Fisk & Fris redaktion med det samme, inden du lægger din fangst på facebook eller instagram. Du får fat i os på telefon 30 70 02 36 eller jb@fiskogfri.dk.

110 centimeters gedde fra det jyske brakvand

Hjælp søges til registrering af brakvandsgedder

IMG_3116

DTU Aqua vil vide mere om brakvandsgedderne ved Sydsjælland og Møns kyster. Derfor skal der nu mærket et stort antal brakvandsgedder – og du, kære læser, kan være med til dette vigtige arbejde ved at melde dig under geddefanerne.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua

Hvad er fangstjournalen?

Hvis du fisker efter brakvandsgedder, vil vi gerne opfordre til at du melder dig som Fokusfisker og indrapporterer dine fangster via Fangstjournalen som findes både som browser-version til PC, se fangstjournalen.dtu.dk, og som mobil app. App’en downloades via Appstore eller Googleplay.  Fangstjournalen er et smart redskab til alle lystfiskere, hvor man kan holde styr på sine fisketure, gemme billeder, se fangststatistik for området samt meget mere. Man kan vælge at holde sine fangster hemmelige, så ingen andre kan se, hvor og hvad man fanger, men man kan også ”prale” – og vise fotos til andre af sine fangster. Men vigtigst af alt, bidrager man med data til en bedre fiskepleje. Læs mere og se videoer om, hvordan du bruger fangstjournalen på din telefon på fangstjournalen.dtu.dk.

Hvordan gør jeg, når jeg tager ud og fiske efter brakvandsgedder?

  • Start fangstjournal app’en ved fiskepladsen, tryk ”start fisketur” og vælg herefter dit fiskested fra listen – så er du klar.
  • Når du fanger en gedde: indtast fangst, herunder længde og evt. vægt. Dermed registreres der også en GPS position af geddens fangststed. Herefter genudsættes gedden skånsomt.
  • Hvis gedden er mærket: registrer nummeret på mærket (fx: D0341), og skriv det i det særlige mærkefelt. Herefter genudsættes gedden skånsomt.
  • Når fisketuren er slut så husk at afslutte din fisketur i Fangstjournalen – ellers når dine data ikke frem til os.

Hvis du fisker med redskaber og gedden er død i redskabet eller du finder en død gedde med et mærke, vil vi gerne have, at du indsender mærket til os med oplysninger om gedden. Mærket sendes til

DTU Aqua, att. Lene Jacobsen

Vejlsøvej 39

8600 Silkeborg

DTU AQUA beder derfor lystfiskere, der fisker i området, om at melde sig som fokusfiskere og registrere deres fangster af brakvandsgedder – både med og uden mærker på.  Disse oplysninger vil være med til at give viden om den enkelte geddes vandringer og adfærd samt viden om størrelsen på geddebestanden.

Mærkningen foregår i første omgang i Stege- og Jungshoved Nor samt i farvandet ud for de to områder, dvs. Stege Bugt og Bøgestrømmen. Mærkningen er gået i gang i marts 2016, og sker i samarbejde med en gruppe frivillige lystfiskere – de såkaldte Mærkefiskere, der er oplært af DTU Aqua i at mærke gedder.

Her kan du melde dig som Fokusfisker: www.fiskepleje.dk/brakvandsgedder

GEDDERNE får et lille aflangt gult mærke – et såkaldt Floy-tag – placeret lige under rygfinnen. Mærket har et unikt nummer, så vi kan genkende den enkelte gedde. Gedden, som fanges på stang -bliver målt og vejet. Geddens nøjagtige fangststed bliver registreret med en GPS position. Efter mærkningen, der tager få minutter, bliver gedden skånsomt genudsat. Indtil videre er der mærket over 300 gedder. Mærkningen vil fortsætte i en længere periode for at få mærket rigtig mange gedder, og sikre det bedst mulige grundlag for undersøgelsen.

BLIV FOKUSFISKER. Som Fokusfisker deltager man i projektet og registrerer sine fisketure og fangster. Til gengæld vil man som Fokusfisker få jævnlig information om projektet. Fokusfiskerne skal indrapportere deres fangster i den helt nye Fangstjournal, som DTU Aqua har udviklet, se faktaboksen.  Selvom man ikke ønsker at være fokusfisker, vil DTU Aqua stadig gerne opfordre til, at man registrerer sine fisketure i området og fangster af både umærkede og mærkede brakvandsgedder i Fangstjournalen.

Når vi får mange indrapporterede fisketure med fangster af både mærkede og umærkede gedder, kan vi vurdere tætheden af gedder i de enkelte områder – og efterhånden også beskrive, hvordan geddebestanden klarer sig. Det vil være vigtig viden i forhold til at forvalte bestandene og vurdere effekten af den nuværende 5-årige beskyttelse af gedderne i disse områder. Fangsterne af de mærkede gedder vil desuden give os en masse spændende viden om andre sider af geddernes biologi – fx vandringer og vækst. Alt sammen vil gøre forvaltningen af bestandene mere præcis, hvorved bestandene på sigt kan øges, så fiskeriet bliver endnu bedre end i dag.

Lære mere

Projektet er finansieret af fisketegnsmidlerne og foregår i samarbejde med Fishing Zealand og flere kommuner i området. Hvis du vil læse mere om undersøgelsen, så scan koden eller se her: fiskepleje.dk/brakvandsgedder. Her finder du også et link til at melde dig som Fokusfisker. Du er også velkommen til at kontakte seniorforsker Lene Jacobsen, DTU Aqua på lj@aqua.dtu.dk eller tlf: 35883132.

VIDEN MANGLER. Mærkningen foregår som en del af et større projekt omkring brakvandsgedder og –aborrer, som DTU Aqua gennemfører i disse år. Der har været stor fokus på især brakvandsgedderne de senere år, men der er ikke ret meget dokumenteret viden om brakvandsgeddernes biologi og adfærd i Danmark.  Eksempelvis har vi ikke meget viden om, hvor brakvandsgedderne gyder i de enkelte områder – fx hvorvidt de gyder i det brakke vand i områder langs kysten eller søger op i ferskvand for at gyde. Vi ved heller ikke, hvor langt en brakvandsgedde vandrer omkring, og derfor er det også vigtig at holde øje med gedder med mærker på andre steder end i de områder, hvor gedderne er mærket.

 

Brakvands Cup

Startskuddet ved Stege Havn for sidste års Brakvands Cup.

Startskuddet ved Stege Havn for sidste års Brakvands Cup.

Stege Havn på Møn danner i år rammen om DM i brakvandsfiskeri. Konkurrencen, der arrangeres af Møn Trolling med støttes af Fishing Zealand, finder sted den 4 og 5. oktober. Her skal der dystes i fiskeri efter gedder og aborrer fra båd og kajak i de spændende og naturskønne brakke vande, som omgiver Stege Havn.

Sidste års Brakands Cup var en kæmpe succes med deltagere fra ni forskellige lande, og vi glæder os meget til i år, som denne gang inkluderer et DM i brakvandsfiskeri.

Selve konkurrencen går i al sin enkelthed ud på at fange de længste gedder og aborrer. Og den, der fanger de to gedder og aborrer med længste sammenlagte centimetermål, kan kalde sig for Danmarksmester i Brakvandsfiskeri. Ud over den fornemme titel og en funklende DM-pokal vil der også være en række flotte præmier til vinderen af konkurrencen. Det vil der også være til de 15 længste gedder og de 5 længste aborrer. Blandt andet er der en potentielt lukrativ kontantpræmie på 100 kr. per centimeter til konkurrencens længste gedde samt 5000 kr. til konkurrencens længste aborre. Den længste gedde kan således sikre vinderen en præmie på op mod 12.000 kr.!

(mere…)

Guldborgsund Kommune med i FZ

fz_2Fishing Zealand fortsætter med at fremme lystfiskeriet, den lystfiskerrelaterede turisme, bæredygtigheden og vandmiljøarbejdet i det sjællandske. Guldborgsund Kommune har netop tilsluttet sig til Fishing Zealand-projektet, der i forvejen tæller Roskilde, Vordingborg og Odsherred Kommune.

– Fishing Zealand ser frem til et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune, udtaler projektleder Gordon P. Henriksen. – Det er en kommune, der råder over nogle utrolig spændende vande, og som har et stort udviklingspotentiale. Vores fremadrettede miljøpolitiske arbejde har fået endnu et fagligt løft med Guldborgsund Kommunes deltagelse i projektet.

(mere…)

Potentiel danmarksrekord på Aborre

Mikhail Poliakov med sin mega aborre.

Mikhail Poliakov med sin mega aborre.

I den forgangne uge afholdte Westin en event på Møn, hvor der blev fisket efter havørred, gedde og tilsyneladende også aborre.

Under geddefiskeri i Stege Nor fik Mikhail Poliakov fra ECO FISH, Rusland et godt hug på sin 17 centimeters Westin Jätte Shallow Runner.

Det gode hug viste sig at være en enorm aborre, som på grådig vis havde kastet sig over den store agn. Sikkert i båden blev den store fisk vejet på to forskellige vægte til hhv. 2,7 og 2,95 kilo! Om den 53 centimeter lange tyksak er ny danmarksrekord finder vi aldrig ud af, men en stor fisk det er det.

Den flotte fisk blev selvfølgelig genudsat, så chancen for en rekordfangst er derude endnu…