IMG_3116

DTU Aqua vil vide mere om brakvandsgedderne ved Sydsjælland og Møns kyster. Derfor skal der nu mærket et stort antal brakvandsgedder – og du, kære læser, kan være med til dette vigtige arbejde ved at melde dig under geddefanerne.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua

Hvad er fangstjournalen?

Hvis du fisker efter brakvandsgedder, vil vi gerne opfordre til at du melder dig som Fokusfisker og indrapporterer dine fangster via Fangstjournalen som findes både som browser-version til PC, se fangstjournalen.dtu.dk, og som mobil app. App’en downloades via Appstore eller Googleplay.  Fangstjournalen er et smart redskab til alle lystfiskere, hvor man kan holde styr på sine fisketure, gemme billeder, se fangststatistik for området samt meget mere. Man kan vælge at holde sine fangster hemmelige, så ingen andre kan se, hvor og hvad man fanger, men man kan også ”prale” – og vise fotos til andre af sine fangster. Men vigtigst af alt, bidrager man med data til en bedre fiskepleje. Læs mere og se videoer om, hvordan du bruger fangstjournalen på din telefon på fangstjournalen.dtu.dk.

Hvordan gør jeg, når jeg tager ud og fiske efter brakvandsgedder?

  • Start fangstjournal app’en ved fiskepladsen, tryk ”start fisketur” og vælg herefter dit fiskested fra listen – så er du klar.
  • Når du fanger en gedde: indtast fangst, herunder længde og evt. vægt. Dermed registreres der også en GPS position af geddens fangststed. Herefter genudsættes gedden skånsomt.
  • Hvis gedden er mærket: registrer nummeret på mærket (fx: D0341), og skriv det i det særlige mærkefelt. Herefter genudsættes gedden skånsomt.
  • Når fisketuren er slut så husk at afslutte din fisketur i Fangstjournalen – ellers når dine data ikke frem til os.

Hvis du fisker med redskaber og gedden er død i redskabet eller du finder en død gedde med et mærke, vil vi gerne have, at du indsender mærket til os med oplysninger om gedden. Mærket sendes til

DTU Aqua, att. Lene Jacobsen

Vejlsøvej 39

8600 Silkeborg

DTU AQUA beder derfor lystfiskere, der fisker i området, om at melde sig som fokusfiskere og registrere deres fangster af brakvandsgedder – både med og uden mærker på.  Disse oplysninger vil være med til at give viden om den enkelte geddes vandringer og adfærd samt viden om størrelsen på geddebestanden.

Mærkningen foregår i første omgang i Stege- og Jungshoved Nor samt i farvandet ud for de to områder, dvs. Stege Bugt og Bøgestrømmen. Mærkningen er gået i gang i marts 2016, og sker i samarbejde med en gruppe frivillige lystfiskere – de såkaldte Mærkefiskere, der er oplært af DTU Aqua i at mærke gedder.

Her kan du melde dig som Fokusfisker: www.fiskepleje.dk/brakvandsgedder

GEDDERNE får et lille aflangt gult mærke – et såkaldt Floy-tag – placeret lige under rygfinnen. Mærket har et unikt nummer, så vi kan genkende den enkelte gedde. Gedden, som fanges på stang -bliver målt og vejet. Geddens nøjagtige fangststed bliver registreret med en GPS position. Efter mærkningen, der tager få minutter, bliver gedden skånsomt genudsat. Indtil videre er der mærket over 300 gedder. Mærkningen vil fortsætte i en længere periode for at få mærket rigtig mange gedder, og sikre det bedst mulige grundlag for undersøgelsen.

BLIV FOKUSFISKER. Som Fokusfisker deltager man i projektet og registrerer sine fisketure og fangster. Til gengæld vil man som Fokusfisker få jævnlig information om projektet. Fokusfiskerne skal indrapportere deres fangster i den helt nye Fangstjournal, som DTU Aqua har udviklet, se faktaboksen.  Selvom man ikke ønsker at være fokusfisker, vil DTU Aqua stadig gerne opfordre til, at man registrerer sine fisketure i området og fangster af både umærkede og mærkede brakvandsgedder i Fangstjournalen.

Når vi får mange indrapporterede fisketure med fangster af både mærkede og umærkede gedder, kan vi vurdere tætheden af gedder i de enkelte områder – og efterhånden også beskrive, hvordan geddebestanden klarer sig. Det vil være vigtig viden i forhold til at forvalte bestandene og vurdere effekten af den nuværende 5-årige beskyttelse af gedderne i disse områder. Fangsterne af de mærkede gedder vil desuden give os en masse spændende viden om andre sider af geddernes biologi – fx vandringer og vækst. Alt sammen vil gøre forvaltningen af bestandene mere præcis, hvorved bestandene på sigt kan øges, så fiskeriet bliver endnu bedre end i dag.

Lære mere

Projektet er finansieret af fisketegnsmidlerne og foregår i samarbejde med Fishing Zealand og flere kommuner i området. Hvis du vil læse mere om undersøgelsen, så scan koden eller se her: fiskepleje.dk/brakvandsgedder. Her finder du også et link til at melde dig som Fokusfisker. Du er også velkommen til at kontakte seniorforsker Lene Jacobsen, DTU Aqua på lj@aqua.dtu.dk eller tlf: 35883132.

VIDEN MANGLER. Mærkningen foregår som en del af et større projekt omkring brakvandsgedder og –aborrer, som DTU Aqua gennemfører i disse år. Der har været stor fokus på især brakvandsgedderne de senere år, men der er ikke ret meget dokumenteret viden om brakvandsgeddernes biologi og adfærd i Danmark.  Eksempelvis har vi ikke meget viden om, hvor brakvandsgedderne gyder i de enkelte områder – fx hvorvidt de gyder i det brakke vand i områder langs kysten eller søger op i ferskvand for at gyde. Vi ved heller ikke, hvor langt en brakvandsgedde vandrer omkring, og derfor er det også vigtig at holde øje med gedder med mærker på andre steder end i de områder, hvor gedderne er mærket.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This