Der er bare er nogle fiskere, som har en magisk evne til at gennemskue, hvordan man skal få fat i de helt store trofæfisk. Følg med Fisk & Fri’s Flemming Madsen til Tyskland og mød den unge storfisker Fredrik Harbort, som øser ud af sine erfaringer med store rovfisk.

Af Flemming Madsen

Fredrik Harbot har fanget skræmmende mange store sandart – her er han med en pragtfisk på 12 kilo.

Fredrik Harbot har fanget skræmmende mange store sandart – her er han med en pragtfisk på 12 kilo.

SIDSTE EFTERÅR havde jeg fornøjelsen at dele båd med en tysk mesterfisker. Sine kun 23 år til trods, har han sat alt og alle til vægs, når det kommer til at finde og fange store sandart. I de forgangne fem år er der i hans båd blevet fanget næsten uvirkelige 6 sandarter over en meters længde, hvoraf han selv har fanget de fire. Som om det ikke var nok, har Fredrik og hans gæster fanget yderligere 10 sandart mellem 10 og 12 kilo, fem mellem 9 og 10 kilo og cirka 40 mellem 5 og 9 kilo, hvilket dog ikke har forhindret ham i også at fange gedder op til 16 kilo og bunker af aborrer mellem 1,5-2,0 kilo!

En usædvanligt ung men stor sandartmester i vanskeligt hjemmevand

FREDRIK HARBOT har ikke gået den nemme vej til sine imponerende fangster. Langt de fleste af hans sandarter er kommet fra fiskevande, som de fleste andre havde opgivet at fange store sandarter i

Den store flod Weser, der bl.a. løber gennem Bremen, er Fred­riks hjemmevand – og et perfekt eksempel. På trods af, at udløbet ved Bremerhaven er 80 kilometer væk, er der op til fire meters tidevands forskel, hvilket selvsagt påvirker strømhastigheden. Forskellen i strømstyrke og vandstand gør, at fiskene sjældent står ret længe samme sted. Ved kraftig pålandsvind ved mundingen bliver der presset store mængder vand op i floden med oversvømmelse og saltvands indtrængen som følge, hvilket mildest talt ikke er gavnligt for fiskeriet

Et udpluk af Fredriks favoritagn til de store sandart.

Et udpluk af Fredriks favoritagn til de store sandart.

Der er sjældent mere end 10 cm sigtbarhed i floden, som også er tæt trafikeret af ret store skibe. Endvidere er der ret strenge regler for sejlads i almindelighed og for fiskeri i særdeleshed. Siden mit besøg er der imidlertid sket det kedelige, at fiskeri fra båd fra Bremen og nedstrøms er blevet totalforbudt! – Selv om de fleste af Fredriks sandarter er kommet fra Weser, er det dog langt fra alle. Han har også fanget store fisk i andre tyske floder og søer, ved Rügen samt i Holland

Hans meriter rækker også ind i grejbranchen, hvor samarbejdet med Quantum har afstedkommet en række softlures, bl.a. Hairy Mary og – ikke mindst – den ret unikke og ligeledes til tider storfangende Freddy Shad.

Målrettet fiskeri efter store sandart

Denne 98,5 cm storsandart er som så mange andre storfisk til Fredrik Harbot resultatat af målrettet fiskeri – og en god portion kreativitet.

Denne 98,5 cm storsandart er som så mange andre storfisk til Fredrik Harbot resultatat af målrettet fiskeri – og en god portion kreativitet.

HVAD ER SÅ HEMMELIGHEDEN bag succesen? Fredrik fisker meget målrettet efter store fisk, hvilket først og fremmest betyder, at han må finde de vande, der har potentialet. Dernæst lokaliserer han hvor i systemet de store fisk opholder sig, for det er nemlig sjældent de samme steder, som de mindre og talrigere fisk svømmer rundt.

Eksempelvis fandt Fredrik ud af, at næsten alle sandarterne i Weser – og sikkert også mange andre steder – trækker ind i havnene, når kulden sætter ind i løbet af november. Næsten alle, men ikke de store, huserer ude i floden til langt ind i januar.

Dybden er naturligvis også en afgørende faktor. I grumset strøm­vand står fiskene klinet til bunden og fiskes altså ikke pelagisk, som det er muligt på søerne

Overraskende nok fortæller Fredrik, at de store fisk generelt står på lavere vand end de små, typisk er der 1-2 meters forskel. En dag for et par vintre siden blev den teori slået fast med syvtommer søm. Fire mand i to både lå og fiskede i samme område. Fiskeriet var forrygende. Således havde den ene båd ved dagens slutning fanget 25 sandarter med en hel række pæne fisk, men dog »kun« én over 5 kilo. I Fredriks båd derimod havde de fanget 17 sandarter – halvdelen var over 5 kilo med to over 10 kilo. Begge både lå hele dagen forskellige steder i samme område og aldrig længere væk end 50 meter fra hinanden. Forskellen var den, at Fredrik holdt båden over 6,5-7 meter vand. De andre, som jo isoleret set havde haft et godt fiskeri, lå over 7,5-8 meter vand.

Flemming Madsen med turens største sandart på 90 cm og cirka 8 kilo taget på vertikalfiskeri

Flemming Madsen med turens største sandart på 90 cm og cirka 8 kilo taget på vertikalfiskeri

MÅNEFASEN er en anden afgørende faktor i Fredriks fiskeri. Langt hovedparten af hans store fisk er blevet fanget i forbindelse med fuldmåne. Det lokale vejr kan til enhver tid overtrumfe effekten af månen, men omvendt også forstærke den. I sommer­halv­året er chancen for store fisk – alt andet lige – størst fra fire dage før til to dage efter fuldmåne. I vinterhalvåret er det fra to dage før til én dag efter. Fiskeriet er dårligst 3-4 dage efter en fuldmåne.

Viden og indsigt kommer kun efter mange timer på vandet, og når Fredrik fisker, så fisker han igennem. – På den måde er der ingen genveje til succes, fortæller han. – Det er vigtigt at fiske et interessant område grundigt af: Skift agn, størrelse, farve og måden du fisker dem på – lige indtil kontakt opnås eller til du mener, de fleste muligheder er afprøvede.

Valg af agn gør en forskel for flodens monstersandart

Fuld hus i vertikalbåden!

Fuld hus i vertikalbåden!

– NÅR FORHOLDENE ER IDEELLE og fiskene er i jagthumør, så er store agn på 20-25 cm bedst til de store fisk, fortsætter han. – Jeg garnerer mine gummiagn med to str. 2/0 ekstra stærke trekroge. Alligevel har jeg ved flere lejligheder fået disse kroge tygget flade i selve hugget! I perioder med koldt vejr og/eller meget grumset vand m.m. er de mere almindelige størrelser agn på cirka 15 cm bedre. Det er ekstra vigtigt, at huske stingerkrogen i disse perioder, da fiskene oftest hugger meget forsigtigt/yder­ligt. Ligeledes er små og frem for alt rolige bevægelser et must. I modsat fald skræmmer man fiskene.

Metode med mange variable giver de kæmpestore sandart

– Det kan måske virke ret usædvanligt, men jeg fanger faktisk mine store fisk under kastefiskeri fra opankret båd, når ellers forholdene og/eller reglerne tillader, pointerer Fredrik. – Al støj fra båden, herunder ekkolod og motorstøj fra især elmotor, kan enten risikere at skræmme mange fisk væk eller, hvad der er lige så slemt, lukke munden på dem. Masser af gange er det lykkedes for Fredrik at fange to store sandarter samme dag, indenfor relativt få kvadratmeter – masser af gange under kastefiskeri vel at mærke, men kun én gang under traditionelt vertikalfiskeri! Moralen er, at man skal være utrolig dygtig og heldig for at overliste én stor, gammel og snu fisk. Men at lykkes med kunststykket to gange samme dag kræver en strategi, der fokuserer på minimal støj og maksimal afstand til fisken.

 

Forshaga Akademin

 

Under kastefiskeri eller vertikalfiskeri hugger sandart stort set altid, når agnen synker.

Fredrik Harbot på vej mod nye storsandartpladser.

Fredrik Harbot på vej mod nye storsandartpladser.

Faldhastigheden kan visse dage være helt afgørende for fangst. langsommere er ofte bedre, men ikke altid. Fiskenes humør kan visse dage diktere en væsentlig højere både hæve og sænke hastighed for at provokere hug, men det skal dog siges, at 95% af tiden er det et langsomt og roligt tempo, der skal til

Halvskyet vejr med tidvise solglimt er bedst i uklare vande, og sandarterne hugger næsten altid, når solen bryder frem. Af en eller anden grund holder sandarterne på Weser – og utvivlsomt mange andre steder – af at opholde sig sammen med brasen – eller i hvert tilfælde de samme steder som brasen. Så finder man en stime store brasen, er der som oftest også mange sandart, slutter Fredrik Harbot.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This