Vandkikkert, sightfishing og pighvar – lyder det mærkeligt? Det er hamrende effektivt, og har betydet flere fangster og større fisk for svenske havfiskere. Fisk & Fri’s Anders Nicander fortæller alt om den revolu­tionerende nye teknik!

Af Anders Nicander

Nicklas Kolbeck med beløn­ningen for sit pionerfiskeri – en fantastisk pighvar taget på sightfiskeri med en lille tobis-softbait fisket på jighoved.

Nicklas Kolbeck med beløn­ningen for sit pionerfiskeri – en fantastisk pighvar taget på sightfiskeri med en lille tobis-softbait fisket på jighoved.

PIGHVARFISKERIET oplevede i 2012 en lille revolution ved farvandet omkring Orust i Sverige. Nogle af de dygtigste, svenske havfiskere tog en helt ny metode i brug, der løftede fangsterne til hidtil usete højder. Ved hjælp af en vandkikkert praktiserede man sightfishing på kapitalpighvarrerne over lavt vand.

Med en let ombygget båd tilpasset vandkikkertmetoden, var Nicklas Kolbeck den, der gik længst for at optimere teknikken. En trafikkegle påsat glasplade og Sikaflex-fugemasse fæstnet til bådens elmotor blev til en permanent, flydende vandkikkert. Snart spredte rygtet om de nye sightfishing-tanker sig, og efter at have overværet fiskeriet – og tjekket fangstrapporterne – må jeg bare konstatere, at det virker!

VANDKIKKERTMETODEN har et enormt udviklingspotentiale. Både i salt- og ferskvand – så længe vandet er forholdsvis klart, og fiskene ikke går alt for dybt. På sin vis kan man sige, at metoden forandrer noget grundlæggende ved fiskeriets natur.
At få fisken, som man ser med det blotte øje, til at reagere på agnen, bliver næsten et »fiskeri i fiskeriet« – så opslugende spændende er det at have blikket hvilende på fisken, mens hugget forsøges tirret frem. Nærkontakten med naturen er ekstrem, når båden glider stille fremad, og øjnene er fokuseret i undervandsverdenen.

Sightfiskeri genne vandkikkert en en uhyggelige effektiv metode til pighvar – men det kræver lidt øvelse at indlære det søgebillede, der skal til for at spotte fisken. – Fisken er så godt camoufleret, at det første man ser ofte er pighvarens øje, fortæller Niklas.

Sightfiskeri genne vandkikkert en en uhyggelige effektiv metode til pighvar – men det kræver lidt øvelse at indlære det søgebillede, der skal til for at spotte fisken. – Fisken er så godt camoufleret, at det første man ser ofte er pighvarens øje, fortæller Niklas.

I FORÅRET findes pighvarren på ganske lavt vand. Til en start var det bifangster og observation af hvarrer ved havørredfiskeri, der sporede fiskerne ind på teknikken. Fine fisk blev fanget på både spin og flue, og vadende kystfiskere så ofte fladfiskene på knædybt vand.

Hvarren virker meget lidt sky, trods at den i forårssæsonen svømmer tæt til strandkanten og på særdeles beskeden dybde.
– Det ser ud som om, at pighvarren – ulig andre fladfisk som eksempelvis skrubben – fuldt og helt stoler på sin evne til at gå i ét med omgivelserne, mener Nicklas. Når vandet varmes op, tror vi, at den søger ud på dybere vand, men vores viden om artens adfærd er stadig i sin vorden.

FRA SIN TILPASSEDE BÅD kigger Nicklas koncentreret ned i den fastmonterede vandkikkert. Samtidig styrer han elmotoren i zig­zag-rute langs kysten – og metoden kræver et vågent øje for i tide at spotte fisken. Fantastisk camou­flage og let grumset vand i konstant bevægelse er udfordringer, man må træne sig til at mestre.

Den rette dybde at søge sight-fiskene på er en-to meter, selvom de store fladfisk til tider kan opholde sig på blot 20-30 centimeter vand. Planerne for dagens fiskeri er, at fiskemakkeren Peter styrer agnen ned til de flade, så snart Nicklas har fået et sikkert spot.

Ofte spottes fisken på 1-2 meter vand – og det kræver koncentration at holde båden i rette position, mens jiggen sænkes ned. Her ser en flot pighvar for første og sidste gang sin banemand i øjnene.

Ofte spottes fisken på 1-2 meter vand – og det kræver koncentration at holde båden i rette position, mens jiggen sænkes ned. Her ser en flot pighvar for første og sidste gang sin banemand i øjnene.

Efter et kvarters søgning langs et plateau neden for en bjergvæg signalerer Nicklas, at der ligger en fisk på bunden lige under båden. Peter må overtage vandkikkerten, mens en færdigrigget stang med jig tages frem. På trods af ivrig guidning fra Nicklas lykkes det ikke Peter at se fisken. Fiskeri i blinde er noget nær umuligt, så Nicklas overtager stangen, og demonstrerer hjemmevant sin metode. Sekunder senere kroger han en solid fisk, og den lette stang bøjer dybt. Kampen er kort, og snart kan drengene løfte en pighvar i omegnen af to kilo i båden. Vi hopper på land til en kort foto-session, mens Nicklas forklarer teknikken, der anvendes for at fremprovokere hugget.

VERTIKAL JIGGING er medicinen. Når pighvarren er fundet, føres jiggen ganske forsigtigt ned foran hovedet. Fine, små ryk i glidende bevægelser får agnen til at danse, mens hvarrens øjne ikke kan undgå at bemærke godbidden. Oftest hugger fisken inden for et par minutter – ellers er den som regel ikke interesseret. Nicklas har filmet pighvarhuggene, og hans teorier ser ud til at stemme – samme fisk kan bide til agnen flere gange, men for at få hugrefleksen udløst skal jiggen ultratæt på hvarren. En glædelig erfaring fra fiskeriet er også, at de store pighvarrer går langt mere aggressivt til jiggen end de små!

Noget øvelse er dog påkrævet for at få teknikken til at gå op i en højere enhed – vind og bølger skubber til båden, og får dig nemt ud af fiskeposition. Derfor bliver bådmanøvreringen også et afgørende element i fiskemetoden. Svag modvind udgør de optimale forhold, ligesom det er en klar fordel at være mindst to fiskere, der hjælpes ad.

For at optimere fiskeriet har Nicklas altid to stænger med forskellige typer jigs liggende klar – hvis den ene jig ikke provokerer hugget frem, kan en anden model hurtigt præsenteres, og ikke sjældent giver netop agnskiftet fast fisk.

At fange en pighvar som denne på sightfiskeri er en fantastik oplevelse, der blot venter på at blive dyrket af danske lystfiskere.

At fange en pighvar som denne på sightfiskeri er en fantastik oplevelse, der blot venter på at blive dyrket af danske lystfiskere.

SPOTTING AF FISKEN er teknikkens absolut vigtigste element. Pighvarren kan ligge mellem tang, på en sten eller delvist nedgravet i sand. I begyndelsen misser man helt sikkert mange hvarrer, fordi man ganske enkelt ikke får øje på dem. Men med tiden lærer man sig at afkode afvigelser i bundstrukturen, der afslører en pighvar i sit skjul.
Derefter gælder det om hele tiden at holde fokus med vandkikkerten, ellers kan øjet hurtigt smutte fra lokaliteten og være svær at finde igen.

Næste skridt er så at holde sin nøjagtige position, for at præsentationen kan ske eksakt, hvor hvarren ligger på havbunden.
Findes der én, er der i øvrigt sikkert også flere – hvarren er nemlig, som de fleste andre fladfisk, selskabeligt anlagt. Fanger eller ser man en fisk, kan man derfor roligt gå ud fra, at der er andre i nærheden. Hotspots bør af samme grund afsøges grundigt! Nicklas fortæller, at han har set helt op til 15 pighvarrer på et ganske lille område.
Med højsæson for pighvarfiskeri i starten af maj er det nu, du skal have båden i vandet og kikkerten for øjet!

Pighvar i Danmark
Pighvarren kan findes adskillige steder i landet. Både Øresund, Storebælt, Lillebælt og Langelandsbæltet har en fornuftig bestand. Det sikreste fiskeri finder man dog nok ved Vesterhavet langs den jyske vestkyst. På Sjælland kunne forslag til fiskeområder være ved Jammerland og Hesselø Bugt. Led efter spots med hård, gruset bund og strøm – ikke for stor dybde tæt til land, og lang, bred brænding.

 

Jans Lystfiskershop

 

Grej og udstyr
Stang og hjul kan med fordel bruges i en let udgave – så får man mest glæde af fighten. Niklas anvender en 8-fodsstang, fletline på cirka 0,16 millimeter og et forfang af 0,35 millimeter monofilline. Favoritjigs er Skippy Fish og Relax. Som oftest rigger Nicklas op med en 6 tommer Skippy og en 3 tommer Relax på de 2 stænger – jighoveder i vægt svingende fra 15 og helt op til 40 gram afhængig af dybde og strømforhold.
Et stort fangstnet bør også medbringes – så håndteres fisken mest humant, og kan lettest genudsættes. Selve vandkikkerten kan man købe i de fleste, velassorterede bådbutikker. På nettet kunne mulighederne eksempelvis være hos:
www.apmarine.dk
www.butik-maritim.dk
www.bue-net.dk
www.watski.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This