Hindsholm på Nordfyn byder på et væld af spændende kystpladser. De mange rev og pynter er ideelle til sommerfiskeriet, og er man til lidt hornfisk eller flade, så er mulighederne bestemt også gode her. Her fortæller Simon Gad dig nøjagtig, hvor det hele foregår.

Af Simon Gad

En sommer aften ved Snave på Hindsholm. Det hele er perfekt – og om lidt hugger havørreden.

En sommer aften ved Snave på Hindsholm. Det hele er perfekt – og om lidt hugger havørreden.

Hindsholms lækreste kystpladser

MÅLE STRAND er kendt for sit fremragende medefiskeri efter fladfisk og undertiden også torsk. I sæsonen er det en af de sikreste pladser til hornfiskene, og derudover er der året rundt chance for havørreder – endda i rigtig grov kaliber. Måle Strand findes bedst ved at køre til Kerteminde og herfra mod nord af Hindsholmvej. Efter lidt tid drejer vejen skarpt mod venstre, og her går Hverringevej ned mod højre. Herfra fortsætter man til Måle by, hvor der er skilt mod Måle Strand.

Det er en rigtig familie plads, fordi der dels kan køres hele vejen ned til stranden, og dels fordi der ikke er langt mellem fangsterne af de flade eller de langnæbede, hvilket er godt for en utålmodig ung lystfiskersjæl. Mens familiens yngste er i gang med medefiskeriet, kan farmand med fordel forsøge sig med lidt spin eller fluefiskeri. Vaders ikke nødvendigt på dette stræk, da dybdekurverne skærer meget tæt på land. En anden fordel ved pladsen i forhold til de små størrelser er, at bunden primært består af sten, så man ikke skal bekymre sig om så mange bundhug hele tiden.

Er man til bundmedefiskeri, og søger man en mere uspoleret naturoplevelse væk fra molernes grå og hårde beton, så er Måle Strand et besøg værd. Pladsen fisker helt klart bedst i sommerhalvåret, med maj, juni og juli som topmåneder.

Klassikeren i det fynske kystlandskab

Der er ofte marsvin omkring Bøgebjerg. Nogle mener de skræmmer fiskene væk, andre tager det som et positivt tegn på der er fisk at komme efter...

Der er ofte marsvin omkring Bøgebjerg. Nogle mener de skræmmer fiskene væk, andre tager det som et positivt tegn på der er fisk at komme efter…

BØGEBJERG finder du længere nordpå op ad Hindsholms østkyst ud mod storebælt. Denne plads er en rigtig klassiker i det fynske hav­ørredeldorado. Fiskepladsen nås bedst ved, at man i Munkebo kører mod Fyns Hoved. Efter at have kørt igennem den lille by Dalby, drejes der mod højre af Kirkebakken. Fortsæt af vejen til du kommer til en lille bøgeskov. Her kan på venstre side parkeres på en lille parkeringsplads, og man kan følge en lille sti ned til kysten. Den første plads i området der skal affiskes, er det store rev, som strækker sig ud fra kysten umiddelbart neden for bøgeskoven. Det er vigtigt at man får fisket revkanterne af, inden man stiller sig op midt på revet. De små bugter på hver side af revet holder også på fisk, så lad være med at vadefiske for dybt, men gå gerne nær strandkanten, så du ikke skræmmer eventuelle fisk.

På højre side af revet går der en lille bugt ind ned mod sommerhusområdet. Her er der mere sandet, men man skal også være opmærksom på, at dette område hurtigt opvarmes af den tidlige for­årssol, hvilket kan betyde gode fangster netop her i sæsonen. Generelt fisker pladsen godt fra marts til november med sommerfiskeriet på de to store rev som absolut topsæson.

Giver det store rev neden for skoven ikke noget, kan man med fordel forsøge sig længere mod nord på kyststrækningen. Bunden består af mellemstore og store sten, blæretang og sandpartier ind­imellem. Der er dybt vand på hele strækket, og det er generelt svært at vadefiske samt komme hurtigt derudad. Det er egentlig også godt nok, for intet andet sted på Fyn, kan man finde en mere oplagt ørred kyststrækning – og der er chance for fisk hele vejen mod nord. Strækket afsluttes med det andet store rev ved Bøgebjerg, som består af en del store sten. Igen skal det pointeres, at siderne af revet skal affiskes grundigt, inden man stiller sig op og kaster ud midt på revet. Sommerfiskeriet i de lyse nætter findes ikke bedre end ved Bøgebjerg, hvor springende havørreder og marsvine­snøft i mørket for alvor kan sætte gang i fiskepulsen.

Der er ikke særligt dybt omkring Langø og fiskeri med bombarda og flue er en oplagt metode.

Der er ikke særligt dybt omkring Langø og fiskeri med bombarda og flue er en oplagt metode.

Fynske havørreder – ved den måske mest kendte plads

FYNS HOVED er måske Fyns mest kendte plads. Så kan man ikke komme længere mod nord på Hindsholm. Her afsluttes med maner med en klassisk plads, der har givet utallige flotte fisk til de ihærdige lystfiskere. Pladsen nås ved, at man følger skiltningen fra Munkebo mod Fyns Hoved. I Korshavn fortsættes der ud mod vandet, hvor der kommer et stort feriekompleks på højre hånd. Her drejes der til højre af en grusvej, som ender i en parkeringsplads

Fiskeriet kan påbegyndes umiddelbart neden for parkeringspladsen og faktisk kan der fiskes hele vejen nordpå ud til selve hovedet. Den første plads, der skal afprøves, ligger dog lige umiddelbart til venstre for den store parkeringsplads. Det er det lille rev, som strækker sig ud fra kysten, der undertiden holder på en havørred eller to.

Giver det ikke nogen fisk, kan man som sagt vælge at fortsætte ud langs kysten, hvor strækningen byder på mange stenrev, som skal affiskes grundigt. Bunden på hele strækket består primært af store og mellemstore sten med en del tangformationer undervejs. Vaders er faktisk ikke nødvendige hele vejen ud mod spidsen, hvor der med fordel kan fiskes direkte fra kysten. Selve strækket afsluttes på selve spidsen, hvorfra et stort rev strækker sig ud. Vadefiskeri er vanskeligt grundet de store sten, men en strategi, hvor man stiller sig ud i havstokken og afsøger området med kast i vifteform er en mulighed her. Igen skal sommerfiskeriet fremhæves på dette rev, men der er gode chancer for fisk året rundt netop her. Mange vælger ikke at fiske ud mod spidsen, men går istedet oppe på stien, hvorudfra der er en fantastisk udsigt ind over overdrev og engområder.

 

Hvidovre Sport

 

Inden man forlader Fyns Hoved helt, skal man lige slå et smut forbi pladsen ved Korshavn umiddelbart inden den store parkeringsplads. Gå ud til det lille fyrtårn og fisk direkte fra kysten mod venstre til den lille pynt. Specielt ud fra pynten kan der være et rigtig godt fiskeri. Der er meget dybt vand lige her, og man skal ikke være bange for at prøve nogle lidt tungere agn, der går et stykke nede i vandsøjlen.

Som et lille krydderi til fiskedagen er der gode chancer for at se sæler, da området omkring Fyns Hoved tit får besøg af disse dyr. Selvom det nok ikke er gavnligt for fiskeriet, så er det en sjov oplevelse at se de storøjede og nysgerrige fyre stikke hovedet op derude.

Spidsen af Fyns Hoved skal selvfølgelig også lige have et forsøg inden dagen er omme

Spidsen af Fyns Hoved skal selvfølgelig også lige have et forsøg inden dagen er omme

Forårspladsen og en perle i Odense Fjord

BOGENSØ er en rigtig god plads i det tidlige forår, hvor det lave vand hurtigt kan varmes op og byde på et rigtig godt fiskeri. Kan man ramme vandskiftene på denne plads, er det optimalt, da fiskeriet har det med at blomstre op i timerne før og efter disse skift. Pladsen finder man ved at køre mod Fyns Hoved i Munkebo. Når man kommer til Mesinge, er der til venstre skilte mod Bogensø. Man følger vejen ud mod kysten, parkerer på venstre side af vejen og går ned til kysten.

Der er tale om et rigtigt vadefiskeri, hvor man fisker ud fra sand­revler, der går på langs af kysten.

Stavre er ikke alene et smukt stræk. De mange store sten tiltrækker også byttedyr og havørred.

Stavre er ikke alene et smukt stræk. De mange store sten tiltrækker også byttedyr og havørred.

Man kan fiske både mod venstre ned mod Dalby Bugt eller mod højre op mod Langø. Det er oplagt at fiske med lette agn på denne plads grundet den ringe vanddybde, og bombarda- samt fluefiskeren har optimale forhold på en plads som denne. Selvom fiskeriet er bedst i forårsmånederne, er pladsen bestemt et besøg værd året rundt, da denne plads næsten altid holder fisk.

VESTERMAEN er en rigtig fjordplads i bunden af den østlige del af Odense fjord, hvor det er det tidlige forårsfiskeri der giver de bedste fangster. Er man på pladsen en dag med forårssol og svag vind, hvor vandet bliver varmet lidt op, er der næsten garanti for aktivitet og gode chancer for et fint fiskeri. Man finder pladsen ved at køre mod Fyns Hoved i Munkebo. Efter kort tid kommer Odense Fjord til syne på venstre side, og her hvor man kører helt ude ved vandet, kan man parkere bilen i vejkanten. Pladsen er kendetegnet ved en stor skallebanke, som ligger cirka 100 meter ude i fjorden.

Hindsholm byder på et væld af fede kystpladser.

Hindsholm byder på et væld af fede kystpladser.

Det mest oplagte er at vade ud på banken, som man kan bruge til base for fiskeriet. Her kan man stille sit grej, og herefter vade længere ud i fjorden og begynde sit fiskeri. Man kan vade både mod venstre og højre for banken, og bunden er en blanding af blød bund med små tangformationer samt ålegræsbælter. Det betaler sig at koncentrere sit fiskeri omkring disse opblomstringer i fjordbunden, da havørrederne gerne søger deres bytte her. Flue-, bombarda- og spinnefiskeri med små lette blink eller woblere er den rette medicin på denne plads

God tur!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This