KØBENHAVNS HAVN: FISKEFORBUD NU BLOT DELVIST HJEMTAGNINGSFORBUD

Som du har kunnet læse om på fiskogfri.dk havde Fødevarestyrelsen tidligere på året stillet forslag mod forbud mod fiskeri i Københavns Havn. Fisk & Fri, Dansk Lystfiskeri, DSF, Fiskeklub København samt flere andre aktører i branchen har gjort indsigelse mod dette forbud ved høringen – og det er blevet hørt. Det er således nu offentliggjort, at man i stedet for et generelt forbud mod fiskeri blot får et forbud mod hjemtagning af bundlevende arter som fx torsk, skrubber, aborrer, ål og sild, mens man som Fisk & Fri har foreslået stadig må hjemtage havørred.

Bekendtgørelsen, som du kan se her, træder i kraft den 1. juli 2022.

 

Tohatsu