Gedden ynder ofte at falde sit bytte i baghold, men når gydeperioden nærmer sig og vegetationen på det lave vand indtages som jagtrevir, kan det være en udfordring at præsentere sine flash beklædte kroge for søens store rovfisk. Løsningen kunne være en Weed Dancer.

Tekst: Marc Skovby

Forårsgedderne samler sig tit nær de store rørskove på lavt vand. Står de mellem rørene er en Weed Dancer det oplagte valg.

Forårsgedderne samler sig tit nær de store rørskove på lavt vand. Står de mellem rørene er en Weed Dancer det oplagte valg.

EN MILD FEBRUARDAG i et lille lokalt geddehul er startskuddet til det hele. Formiddagen er forløbet ualmindeligt roligt, og kun en lille håndfuld mindre gedder har været oppe i flyderingen og hilse på. Alle har taget fluen uden tøven, kort efter den rammer vandet tæt op af rørskovens henvisnede siv og tagrør.

På trods af, at rørene i rørskovene er knækket af lige over vandoverfladen, står de stadig for tæt til at fiske fluen i mellem. Jeg får dog klemt flyderingen forsigtigt gennem de mange rør, og med super korte kast til de få åbninger, der er at finde, finder jeg fiskene. Det er dog tydeligt at se, at min korte distance til fiskene i vegetationen, resulterer i mange skræmte fisk og spildte chancer. Men på trods af et hæderligt resultat med et to cifret antal gedder, er det de mange skræmte fisk, der fylder i mine tanker på køreturen hjem.

Umiddelbart er løsningen simpel. En weedguard vil løse problemet med den begrænsede mængde vand, der kan dækkes mellem sivene. Det har dog aldrig tiltalt mig at dække krogspidsen med flourocarbon eller hard mono. Erfaringen har lært mig, at diameteren skal være så høj, at det går ud over fluernes krogningsevne. Især, hvis man vil bevare muligheden for en hurtig og kontant indtagning uden at weedguarden kollapser mod vegetationen under overfladen.

En anden umiddelbar løsning er at binde fluen upside-down. Men da det ofte kræver en relativ hård belastning eller en keel-hook, som begrænser fluens profil og materiale valg, grundet den begrænsede plads på krogskaftet. Dette resulterer ofte i en slankere silhuet, hvis krogspidsen ikke skal kvæles i materialer. En slank silhuet kan i flere situationer være det rigtige valg, men er vandet farvet, som i den lille sø hvor problemet opstod, er min første prioritet at skabe volumen i fluen. Begge ovenstående metoder ville have løst en del af problemet, men når det kommer til fluer, har jeg meget svært ved at sætte en flue på, som jeg ved der har fejl og mangler i den gældende situation.

Weed Dancers leddelte system medvirker at fluen let glider af i rørskoven.

Weed Dancers leddelte system medvirker at fluen let glider af i rørskoven.

INDEN DEN NÆSTE TUR blev mange nye tiltag prøvet ved stikket. Forskellige kroge blev bukket og bøjet i forsøg på at få den helt rigtige form, men ingen af dem ramte det jeg søgte. Efter at have været hele krogarsenalet igennem fandt jeg, nederst i min krogkasse, en pakke af Fish Skull’s articulated hookshanks – en moderne form for waddingtons udviklet til streamere eller intruder style mønstre.

Tankerne om en flue med led, der kunne slange sig gennem siv og rør flød hurtigt af sted, og en 3-delt flue blev hurtigt kreeret. På næste tur viste den sig at være virkelig effektiv til at glide af på alt, der måtte komme i vejen, men desværre også geddens kæber. Gedderne kastede sig over fluen, men kun et fåtal af dem blev hængende. Problemet med grøden var løst, men med den nedsatte krogningsevne var jeg tilbage ved de traditionelle weedguards, og egent­lig ikke kommet en løsning nærmere.
Jeg følte dog, at der var noget at arbejde videre med og på den næste tur, blev en ny og forbedret to-delt variant bundet for enden af titanium forfanget.

Efter et par prøvekast på det åbne vand, var forventningerne til fluens forførende zig-zag gang høje og håbet om gode krogningsegnskaber steg. Der skulle ikke mange kast til, før den første gedde klappede kæberne om fluen, og til en forandring fra den 3-delte version, satte krogen sig hårdt i den tandbesatte kæbe. Snart svømmede fluen igennem det mest af rørskoven og en hel del flere gedder var en tur oppe i flyderingen.

FLUEN er som sagt bundet på en Fish Skull articulated hookshank og monteret med en TMC600sp str. 1 enkeltkrog som det bagerste led. Jeg har prøvet en del forskellige kroge, og de virker alle i en eller anden grad. Dog giver de kortskaftede kroge generelt en bedre krogning og TMC krogen har vist sig rigtig giftig for enden af denne flue. Mange ville måske foretrække en større krog, men her er det vigtig at holde sig for øje, at jo lettere krogen er desto større bevægelighed har fluen.

 

Hvidovre Sport

 

Efter fluen havde fundet sin grundform, var det nærliggende at begynde at udvikle lidt på konceptet og en variant med udskiftelig hale blev til. Den eneste ændring, der blev foretaget var at i stedet for at montere krogen i hookshanken, monteres en No Knot Fas Snap i # XL hægte, så du kan skifte mellem haler i forskellige farver og materialer. Jeg binder dog stort set kun mine haler af Craft Fur, da det har nogle fantastiske pulserende bevægelser og fås i mange forskellige farver. Når det gælder farvevalget, hænger jeg mig sjældent i specifikke farver, men mere om det er en hidsig eller neutral farve. Jeg har ofte oplevet at have følgere på en helt neutral flue, for så at skifte til en hidsig farve, hvorefter hugget falder prompte. Men det er lige så ofte tilfældet med omvendt fortegn. Haler i flash er også en løsning, der ofte kan få geddernes kæber på gled. Det handler helt enkelt om at ændre lysets spil i fluen for at udløse hugget, hvad end det gøres gennem flash, mørke eller lyse farver.

Materialer:
Krog: TMC 600 sp + 3,5 mm Fish Skull articulated hookshank.
Tråd: UTC 140d chartreuse.
Krop og Hale: Chartreuse Extra Select Craft Fur + flouro Gul Taimen Pearl flash.
Krave: Flouro orange Extra Select Craft Fur+ fl. orange Taimen Pearl flash.
Hoved: flouro orange UTC140d + 6 mm Evil Eyes + thick Clear Cure Goo.

POPPERS, SLIDERS OG DIVERS kan bestemt også nyde gavn af det leddelte koncept. Jeg har længe haft opfattelsen af, at krogningsprocenten hos poppers ikke var tilfredsstillende, men på et par ture i marts måned ændrede dette sig. Jeg prøvede at overførte det leddelte koncept til overfladen. En sort popper blev monteret og da den første dag var omme, havde 27 gedder været oppe til afkrogning – alle taget på en leddelt flue i overfladen. Turen efter var antallet af fisk også et godt stykke oppe i tyverne, denne gang på en slider. I dag bruger jeg stort set kun overfladefluer, der er monteret med et led mellem hoved og krog.

Enhver der har fisket gedder på overfladen ved hvor eksplosivt hugget kan være og ofte rammer fiskene forbi fluen, hvilket formentligt skyldes, at de selv skubber fluen væk i hugget. Et hårdt popper hoved i skum kollapser ikke under pres på samme måde som vores almindelige fluer af flash, fjer og hår, eftersom krogen er fikseret på popperhovedet, følger krogen med i skubbet. På det leddelte system er krogen mere eller mindre fri af hovedet og sætter sig nemmere, selv under de hårdeste hug. Uanset hvad, vil der altid være hug der misses, men med det leddelte system bliver en større procentdel hængende, og dem der misser kommer ofte igen.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This