Garmin lancerer i dag et satellitkompas. Fisk & Fri har fået en snak med Lars Frithjof Nielsen fra Garmin om nyheden:

– GPS er jo nok den vigtigste teknologi vi har i bådfiskeriet, men siden vi første gang kunne genfinde en god fiskeplads med satellithjælp, er GPS jo blevet en del af hverdagen på utroligt mange måder, siger han. – I dag tager man måske teknologien lidt for givet og glemmer nemt hvor imponerende, den egentlig er. Men der bliver i høj grad stadig udviklet på GPS, blandt andet hvad angår præcision, hvor man eksempelvis med Garmins seneste antenne GPS 24xd kan navigere med en nøjagtighed, som det meste af tiden er langt under en meter.

–  Nu tager Garmin yderligere et skridt videre og bruger GPS i et marinekompas, fortsætter han. – To sammenbyggede GPS-antenner kan bestemme en båds kurs med stor nøjagtighed. Traditionelle magnetkompasser måler på jordens magnetfelt, så de er i sagens natur følsomme over for magnetisk påvirkning. Det stiller store krav til placeringen i båden, og man skal være omhyggelig med ikke at udsætte det for magnetisk påvirkning. Får man eksempelvis lagt pirkemappen for tæt på autopilotens kompas, er det ikke sikkert, at den sejler lige længere. Og højt mod nord – som i Grønland eller Nordnorge – fungerer magnetiske kompasser ikke rigtigt. Med et satellitkompas på taget er man helt ude over disse problemer, for her har man nøjagtig kursangivelse, når bare antennen kan se himlen. Har man en nyere Garmin autopilot med opdateret software, kan man uden videre tilslutte det nye kompas, og vælge det som kurskilde.  

Garmin MSC 10 satellitkompas har en vejledende udsalgspris på 7.799 kroner og er tilgængeligt indenfor få dage. Læs mere her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This