Torskefiskeriet på Sundet er langt fra fantomfiskeriet i fordoms tid, hvor 20+ fisk var mere talrige, men 2014 tegner til at blive det bedste sæson i nyere tid. Følg med David Thormar på torsketur i Øresund.

Af David Thormar

En flot måler på ca. samme størrelse som den fra januar­turen, 15,7 kg... Det gælder om at have kameraet klar, hvis man vil have de gode billeder.

En flot måler på ca. samme størrelse som den fra januar­turen, 15,7 kg… Det gælder om at have kameraet klar, hvis man vil have de gode billeder.

TORSKESÆSONEN på Øresund ser modsat de seneste par år ud til at være kommet godt i gang. Allerede inden jul blev der meldt om godt fiskeri fra flere kanter, hvor både turbåde og private småbåde kunne melde om godt fiskeri. Kaste og drivfiskeriet på de mere grunde pladser over 5-15 meter vand havde været særdeles givtigt, men der var også begyndende buler på de dybere pladser. Der har også lydt fine meldinger fra bådene, der sejler fra Københavnsområdet, som hovedsageligt praktiserer kastefiskeri i det sydlige Øresund, men også skibene, som sejler i den nordlige del, har haft forrygende fiskeri.

De første meldinger om turbådsmålere – dvs torsk over 10 kilo – kom fra det svenske skib Vandia d. 18. december 2013. En heldagstur med få deltagere resulterede i en masse fine mellemfisk og hele tre flotte torsk over 10 kg. Dette var startskuddet til julens fornemme fiskeri, hvor mange både var på vandet, og hvor de fleste, der var ude, reddede sig nyt­års­torsken.

Den 28. december blev jeg ringet op af den erfarne havfisker Nikolaj Bielecki, der var med den altid ihærdige skipper Jesper Lyngsie i hans båd First-Timer. De havde en forrygende dag hvor hele 6 målere var oppe at vende ved båden. Nikolaj viste vejen med en meget flot torsk på 15,3 kg. Jeg havde ikke selv mulighed for at være ude mellem jul og nytår, men da Jesper tilbød mig at komme med den 4. januar i år var jeg selvfølgelig klar.

Nikolaj Belicki og Kim Jæger med to af de flotte målere fra turen mellem jul og nytår, sammen med Jesper i båden First-Timer.

Nikolaj Belicki og Kim Jæger med to af de flotte målere fra turen mellem jul og nytår, sammen med Jesper i båden First-Timer.

DA JEG ANKOMMER på havnen, bliver jeg mødt med et »klar til at sejle?« fra Jesper, som allerede er i gang med at klargøre båden. Da trediemanden Martin er på pletten, sejler vi i det første lys ud mod pladserne. På vej ud fortæller Jesper, at fiskeriet har været super godt dagen før, hvor der pga. vinden kun har været få både ude – og generelt har fiskeriet været en hel del bedre end foregåendende år.

– Der har været fisk stort set på alle de normale vinter pladser, vi har kigget på, fortæller Jesper ivrigt. – Fiskene har været fra pladserne syd ved Hven og helt op til Trapperne i nord, men dog har det den seneste tid været klart bedst fra Kobberværket op til Pålsjø, og det er da også her vi begynder i dag, konstaterer han.
I tillæg til, at der har været mange fisk, er Jesper også imponeret over størrelsen og standen på fiskene i forhold til de senere år. – Vi har fået rigtig mange fine fisk mellem 3-7 kilo, og kronen på værket er, at de målere, der kommer op helt generelt også er større end før, fortsætter Jesper. – Der er foruden Nikolajs fisk på 15,3 kilo også kommet nogle stykker på 15 kilo op fra andre både, slutter Jesper.

Svenske Vandia i vanlig stil med fisk i rigelige mængder. Der er gode muligheder for at få rigeligt med torsk med hjem lige nu.

Svenske Vandia i vanlig stil med fisk i rigelige mængder. Der er gode muligheder for at få rigeligt med torsk med hjem lige nu.

DER GÅR IKKE LÆNGE, før vi er ved den første plads nær Kobberværket. Vi cruiser rundt et par gange, før der dukker fisk op på loddet. – Yes de er her! råber Jesper og vender båden rundt en gang for at sejle den rigtige vej over fiskene i forhold til strømmen. Da han stopper båden, er jeg åbenbart stadig ikke helt vågnet, og alt for sent får jeg fumlet min pirk frem. Da jeg når bunden, er vi for længst drevet forbi fiskene, men Jesper og Martin var klar og står nu med fast fisk. Jespers fisk kommer hurtigt op, mens Martins er mere genstridig, og allerede i dette første stop ser det ud til, at vi skal have en måler i båden. Efter en rum tids fight står den desværre af, og vi bander alle højlydt, men er dog fortrøstningsfulde efter den gode start.

FISKERIET FORTSÆTTER i den gode stil, og vi fanger flere fine 3-5 kilos torsk på de næste stop. Jeg er så småt ved at have fisket mig varm, da de første turbåde nærmer sig, og vi nærmer os den næste bule, der dukker op på ekkoloddet. Den er cirka tre meter høj, og Jesper er helt oppe at køre, for det her kunne bare godt ligne store fisk. Da Jesper vender båden for at lægge os rigtigt, nærmer turbåden Sværd sig hastigt. Han har opdaget, at vi har set fisk, og vil selvfølgelig deltage i festen.

Kort efter står vi alle med fast fisk ligesom mange på Sværd gør det. Denne gang er det mig, der pruster noget… Fisken er virkelig genstridig, og har lige fra den huggede bare taget et langt roligt udløb langs bunden, kun afbrudt af nogle dybe og kraftfulde rusk i stangen. Jeg er udmærket klar over, at det her er en stor fisk, men som fighten trækker ud, virker den større og større. Der løber en kraftig strøm ved bunden, som fisken nu har sluppet, og med et jævnt pres får jeg den til overfladen. Da den ligger der, er der både jubel og panik. En massiv torskemadamme ligger i overfladen, og da vi har fint med fisk i båden, beslutter vi hurtigt, at fisken skal genudsættes. Nænsomt bliver den løftet indenbords til vejning og et hurtigt billede. Mit kamera ligger desværre begravet i forrummet, så den 15,9 kilo tunge fisk bliver hurtigt foreviget med mobilen. Det er flere år siden, jeg har fanget en torsk i den størrelse i Danmark, så glæden er stor. Sværd, der ligger lige ved siden af, får også en torsk over 10 kilo op i dette stop foruden flere mindre fisk, og da vi hører meldinger senere, viser det sig, at Sværd i alt har fået fire målere i løbet af morgenen.

 

Friluftsland

 

Jubel i nabobåden... TC (Torben Christensen) med en fin måler!

Jubel i nabobåden… TC (Torben Christensen) med en fin måler!

BULEFISKERIET KRÆVER tunge pirke, da hurtig præsentation af agnen er altafgørende for succes. Det dybe vand og den ofte hårde strøm gør, at man nemt misser fiskene, når der bliver stoppet over dem, hvis ikke man har det tunge grej med. Det gælder om at holde bund hele tiden, og får man bid, kan selv en mindre fisk virke enorm i strømmen. Endnu voldsommere er det selvfølgelig, hvis fisken er stor. Jeg bruger selv en solid Westin 3776 stang i 20-30 lbs klassen, et Trinidad 14 hjul med en 0,38 fletline og en Gadusen pirk eller lignende mellem 300-500 g. Til kastefiskeriet bruger jeg en 60-180 grams stang og et fastspolehjul i str. 5000-6000. Her er pirke mellem 80-200 gram perfekte alt efter dybde og strøm, og her er gode forslag Romsø eller Hven pirken.

I skrivende stund er fisken på 15,9 kilo den største, jeg har hørt om fra Øresund i år, men mon ikke den bliver overgået indenfor kort tid. Det gode fiskeri i begyndelsen af sæsonen kunne tyde på et godt år med masser af fisk, og forhåbentlig nogle af de rigtige tunge fisk over 20 kilo, som Øresund engang leverede i overflod. Så byder muligheden sig, er det bare med at tage af sted i den kommende tid.

Gode torskepositioner på Øresund
Ørkenen Skrænt 56.03.056 12.38.886
Algetønden Knold 56.05.877 12.34.517
Trapperne Skrænt 56.04.901 12.37.151
Cowboykant Skrænt 56.05.625 12.35.426
Pålsjø Knold/hul 56.03.866 12.38.346
Muslingerne Skrænt 56.03.289 12.39.129
Makrelm4 Skrænt 56.03.328 12.39.017
DM knolden Knold 56.03.056 12.38.886
Makrel Kronb. Skrænt 56.02.234 12.37.513
Grænsen Skrænt 56.02.597 12.39.262
Forbudte Knold 56.02.206 12.39.496
Vandias Knold 56.01.307 12.39.971
Kobberværket Grund 56.00.020 12.41.540
Disken Grund 56.00.299 12.38.499
Hukommelsen Knold 55.55.778 12.38.761
Makrel Ven Skrænt 55.55.591 12.40.806
Robert Vrag 55.55.537 12.43.232
Rungsted huller Knold/hul 55.54.315 12.36.166
Fedterøven Knold 55.54.955 12.44.157
Ebbes Knold 55.52.890 12.44.630
Susannes flak Skrænt 55.51.770 12.45.000

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This