Christian »Jokeren« Møller er en af de skrappeste danske geddefiskere, og hans foretrukne metode har i mange år været dørg med kunstagn. Det har primært foregået over dybere vand, men med nogle små justeringer og en ny simpel metode har Christian finpudset teknikken, så han nu også kan dørge effektivt over kun få meter vand.

Af Christian Møller

Jesper Eriksen er en af dem, der har haft succes med at bruge udløserflåd til sine store kunstagn. Denne flotte fisk tog en Butch wobler.

Jesper Eriksen er en af dem, der har haft succes med at bruge udløserflåd til sine store kunstagn. Denne flotte fisk tog en Butch wobler.

I MIT GEDDEFISKERI er jeg altid på udkig efter nye metoder, som gør fiskeriet endnu sjovere, eller måske mere effektivt. Mine nye idéer er for mig en succes, når følgende tre vigtige elementer er til stede. Det skal virke i praksis, det skal være simpelt og andre end dig selv skal kunne se pointen i dem. Er alle disse elementer til stede, så har du en spændende ny metode til glæde for dig selv og din omgangskreds.

DET ER NETOP EN NY TILGANG til geddefiskeri med kunstagn som jeg her vil afsløre for dig. Det er en metode, som passer perfekt til mange af de lavvandede søer, og som med garanti vil give dig både flere fisk og ikke mindst få dine agn serveret på dybder, hvor de normalt ellers ikke ville kunne fiske.

FISKERI PÅ LAVT VAND, er som overskriften antyder lige præcis det denne artikel handler om – og med lavt mener jeg under tre meter. Jeg er født og opvokset i Østjylland, og mange af vores søer er enten lavvandede eller har store lavvandede områder.

Mit geddefiskeri startede med levende agn, og her var det ikke noget problem at fiske på det lave vand. Flåddet blev sat i den ønskede dybde, også var man mere eller mindre sikker på, hvilken dybe der blev fisket i. For efterhånden en del år siden blev agnfiskeri lagt lidt på hylden, og i dag er det næsten udelukkende fiskeri med kunstagn, som har min interesse. Ved fiskeri med kunstagn er man jo som bekendt overladt til en eller flere kunstagn, som afhængig af hvilken type det er tale om, kan fiskes ved en bestemt hastighed samt ikke mindst dybde. Og netop dybden er ofte en udfordring, fordi den valgte agn som oftest vil leve lidt sit eget liv og selv bestemme, hvilken dybde den vil fiske i. Farten man fisker agnen i er ofte afgørende for, hvilken dybde den vil bevæge sig ned på. Men hvad nu, når man kun har to meter vand under kølen, kan man så overhovedet have noget glæde af kunstagn, som normalt fisker på tre til fire meter nede? Svaret er ja!

 

En utraditionel løsning til dørg på lavt vand

LØSNINGEN ER SIMPEL og svaret er et flåd. Ja selvfølgelig – hvad ellers. Ved at betragte din kunst­agn som en agnfisk, er det nu muligt at få dine kunstagn ikke ned, men nærmere op, på dybder hvor de ellers ikke kan bruges. Det er altså igen længden imellem din endeagn og dit flåd, der har betydning for, hvor dybt du vil fiske.

Udløserflåddet fungerer på samme måde som et paravane­flåd – blot med den forskel, at flåddet ikke spiler ud til siden og derfor kan benyttes på de stænger, der fisker direkte bag ved båden. Alt hvad du skal gøre er at forbinde udløserklemme og blinklås via et stykke line gennem flåddet

Udløserflåddet fungerer på samme måde som et paravane­flåd – blot med den forskel, at flåddet ikke spiler ud til siden og derfor kan benyttes på de stænger, der fisker direkte bag ved båden. Alt hvad du skal gøre er at forbinde udløserklemme og blinklås via et stykke line gennem flåddet

HVORDAN foregår dette så i praksis? En af mine fortrukne agn til geddefiskeri er en Butch wobler i 21 centimeter. Den fisker normalt omkring 3,5-4,5 meter nede og vil altså under normale omstændigheder ikke have sin berettigelse på bare 2,5 meter vand. Men ved at sætte et flåd bare to meter foran wobleren kan du nu kontrollere dybden og du er nu sikker på, at agnen ikke sætter sig i bunden. Med denne metode kan du nu nå områder, som det ikke tidligere været muligt at affiske.

Jeg benytter mig ikke af et helt almindelig flåd – og dog alligevel. Det er et almindeligt geddeflåd som er rigget op til netop dørg på lavt vand. Flåddet er et såkaldt kontrol flåd, og i navnet ligger netop det, at det kontrollerer dybden. I toppen af flådet er monteret en lille udløserklemme, som oprindeligt beregnet til lakse fiskeri med downriggere. Udløseren er perfekt i denne sammenhæng også. I bunden af flådet er der monteret en blinklås, og det er altså blot tre elementer, som udgør denne lille smarte sag. De stænger jeg fisker lige bagved båden kan nu monteres med kontrol flådet, og dem jeg evt. fisker på paravanerne rigges bare op, så det er afstanden til paravaneflåddet, der bestemmer dybden. Det er simpelt – men det havde jeg jo også lovet…

KONTROLFLÅDDET er simpelt at lave – og du skal blot bruge et flåd, en hægte og en udløser­klemme. Grunden til, at jeg bruger en klemme i toppen af flådet, er at jeg på den måde nemt kan sætte flådet i den rigtige dybde. Det er altså afstanden i mellem, hvor klemmen er sat på line og længden ned til din agn, der bestemmer, hvor dybt du fisker.

Når fisken hugger, udløses klemmen, og fordi den er sat fast med en hægte i bunden, kan den nu glide frit ned til dit forfang uden at være til gene under figh­ten – præcis som når du bruger paravaneflåddene. De første par gange, man kommer dørgene med flåd på alle stængerne i wobler fart, kan det godt se lidt sjovt ud, og tro mig; jeg har også fået et par sjove kommentarer med på vejen. Men teknikken virker til fulde, og den er super simpel at benytte.

 

Jans Lystfiskershop

 

Kontrolflådet kan også bruges til at bestemme præcis, hvilken dybde din agn skal fiske i på dybere vand. Forestil dig du har en wobler, som fisker fire til fem meter nede ved normalt fart og line længde. Normalt vil mere fart og øget line længde medføre, at din agn bevæger sig længere ned i vandsøjlen, men ved at benytte kontrol flådet, kan du nu tage kontrollen tilbage og bestemme præcis hvor, din agn skal fiske.

Foto-CVI ER OFTE BLEVET FORTALT, at gedderne primært opholder sig langs skrænterne samt på dybere vand. Det er i mange tilfælde rigtigt, men i de lavvandede søer er der som bekendt ikke de muligheder, og fiskene kan derfor være overalt. Det er de imidlertid sjældent, og ved at dørge efter dem, kan man afsøge store områder, og dermed lettere finde fiskene samt optimere fiskeriet. Men også på de store dybe søer vil der være perioder, hvor fisken af den ene eller anden grund søger mod lavere vand, og her kommer kontrolflådet igen til sin berettigelse.

Omkring midten af februar søger mange af gedderne mod lavere vand, inden legen står for døren. Det er som regel også ofte her, at vandet er koldest. Gedderne kan derfor ligeså godt stå på én meter vand som på 15 meter. Efter legen i maj måned, er der igen en periode, hvor fiskene opholder sig omkring de lavvandede områder, og her er metoden giftig efter de store madammer, der er herinde for at jage. De elsker de store agn, som præsenteres på denne nye måde. Det er som om, at fiskene er nemmere at lokke til hug på det lave vand, og det er fordi de er herinde af én eneste simpel grund. De er sultne og på finnerne – og hvad kan man mere ønske sig som geddefisker.

Halvanden meter vand – og otte gedder over 7 kilo

Umiddelbart skulle man ikke tro, at der kunne være mange store fisk på det lave vand, men rammer man plet med timing og den rette metode, så kan resultatet være fantastisk. Den bedste dag jeg har oplevet på det lave vande og kontrolflåd resulterede i ikke mindre end otte gedder over syv kilo. Det hele skete på fire timer, og fire af dem var på den sjove side af de 10 kilo. Alle fisk blev fanget på bare halvanden meter vand.

Geddedørg foregår ofte på dybt vand, men med de nye typer af udløserflåd er det muligt at fiske nærmest alle typer af kunstagn på lavt vand – selv de tungeste Alien Eels.

Geddedørg foregår ofte på dybt vand, men med de nye typer af udløserflåd er det muligt at fiske nærmest alle typer af kunstagn på lavt vand – selv de tungeste Alien Eels.

MAN SKULLE MÅSKE TRO, at båden skræmmer fiskene på det lave vand, men det virker ikke til at være tilfældet. For det første, så er fiskene de fleste steder vant til en vis mængde bådtrafik. Mange gange tror jeg faktisk, at båden kan være med til at lokke fiskene lidt til, eller i det mindste fange deres opmærksomhed. Når jeg dørger på det helt lave vand, og her mener jeg under halvanden meter, så benytter jeg dog ofte kun min elmotor. Den larmer selvfølgelig mindre, men ligeså vigtigt så er det, at det er muligt at køre motoren højere op, så den ikke på samme måde hvirvler bunden op.

ALLE KUNSTAGN kan umiddelbart bruges til denne metode. Alligevel er der agn, som virker bedre end andre. Jeg har en forkærlighed for store gummidyr samt som tidligere nævnt den store Butch wobler. Det vigtigste er afstanden til flådet, og er der tale om en hurtigt synkende agn som fx Alien Eel, så skal afstanden selvfølgelig reguleres afhængigt af farten.

Denne fiske metode er bare én blandt mange, og der kommer hele tiden nye tilgange til fiskeriet. For mig personligt er nye metoder en stor del af det spændende ved at være lystfisker. Det er med til at dygtiggøre mig som fisker samt ikke mindst at give mig nye oplevelser, som igen skaber en glæde ved fiskeriet. Når alt kommer til alt, så er det netop dette, der er essensen ved fiskeriet: At opleve en glæde ved at være derude, hvor intet er sikkert, men alt er muligt.

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This