Laksesæsonen starter først d. 16. april, men kvoterne er til gengæld sat op, så man kan hjemtage flere fisk. Her får du en update på den nye laksebekendtgørelse – samt et par gode tips med på vejen, så du er klar, når det hele går løs ved de jyske åer.

Af Jens Bursell

Det er en fisk som denne, vi alle drømmer om efter en lang vinter.

Det er en fisk som denne, vi alle drømmer om efter en lang vinter.

DANSK LAKSEFISKERI bliver bedre og bedre – men på trods af det, er bestanden langt fra oppe på sit fulde potentiale. Af samme årsag lægges der med de nye lakseregler stor vægt på, at fiskeriet foregår på en skånsom og bæredygtig måde, som sikrer, at vi også fremover kan nyde dette fantastiske fiskeri, der efterhånden er oppe på et niveau, som også er interessant i international sammenhæng.

Ny laksebekendtgørelse for vestvendte, jyske åer – her har du reglerne:

Den nye laksebekendtgørelse for de vestvendte lakseåer, er netop blevet godkendt efter en offentlig høring – og er nu publiceret i Lovtidende. Essensen af reglerne er følgende:

1) Fiskesæsonen starter den 16. april og ophører den 15. oktober i Storå og Skjern Å, som begge har udløb i fjordområder. Fiskesæsonen starter den 16. april og ophører den 31. oktober i vandløb, som har udløb i Vadehavet. Dog er fiskeri i søer, som er en del af vandsystemerne, tilladt hele året

2) Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn

3) Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

4) Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved medefiskeri med enkeltkroge på str. 12 eller derunder anvendes modhager. Ovenstående punkter gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemet

5) Når kvoten for det pågældende vandløb er overskredet, skal alle fisk genudsættes forsigtigt i frit vand – så vidt muligt i levende tilstand. NaturErhvervstyrelsen fastsætter laksekvoten på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer under hensyn til forvaltning af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jfr.§ 10 d i fiskeriloven

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 12. marts 2012 og gælder indtil den 31. december 2013.

Laksepremiere er hygge med stort H – her en lille pause i fiskeriet ved Storåen.

Laksepremiere er hygge med stort H – her en lille pause i fiskeriet ved Storåen.

– SKÅNSOM GENUDSÆTNING er uhyre vigtig, eftersom mellem 40 og 90% af de stangfangede laks bliver genudsat, fortæller Finn

Sivebæk fra DTU Aqua. – Vi opfordrer derfor til, at lystfiskerne gør alt hvad de kan for, at laksen overlever at blive genudsat

Udover de konkrete regler i laksebekendtgørelsen giver DTU-Aqua derfor en række anbefalinger i rapporten »Fiskeri i vandløb med bestande af laks«, som er notatet, der danner fundamentet for de nye regler. Her anbefaler DTU helt konkret følgende

•At fisk, der skal genudsættes, ikke løftes over vandet, når den skal afkroges

•Til spinnefiskeri anbefales metoder, som muliggør afkrogning 100% under vand – også når fisken er dybt kroget

•Er fisken kroget dybt, anbefales det at klippe linen over, frem for at forsøge sig med et større »kirurgisk indgreb«. Anvendelse af krogfjerner kan være den bedste løsning til dybt krogede fisk, dog ikke når krogen sidder i gællerne

•Hvis man ønsker at fotografere fisken inden genudsætning, skal den ligeledes holdes i vandet og ikke løftes i vejret

•Sørg for, at fotograferingen af fisken bliver så kortvarig som mulig

•Fiskeren skal altid medbringe en krogløser, krogfjerner og en saks på fisketuren.

Vil du maksimere chancen for at kunne genudsætte en dybtkroget fisk i levende live er det mest skånsomt at montere din spinner som en gennemløbsspinner – se hvordan på www.bursell.dk

Vil du maksimere chancen for at kunne genudsætte en dybtkroget fisk i levende live er det mest skånsomt at montere din spinner som en gennemløbsspinner – se hvordan på www.bursell.dk

For at kunne leve op til anbefalingen om at afkroge fisken 100% under vand i forbindelse med spinnefiskeri – også når der er tale om dybtkrogede fisk, anbefaler DTU Aqua i bilaget til rapporten følgende:

Ved at montere din krog direkte på linen eller i en lille linestump, kan du bruge mindre kroge, som laver mindre krogsår.

Denne simple montering øger chancen for, at fisk, som er kroget dybt, overlever. Man kan nemlig let klippe krogen af, så fisken ikke skal svømme videre med blink, spinner eller wobler. Og du kan fiske videre med din favoritagn

Den letteste måde at opnå denne effekt, er i al sin simpelhed at montere spinner, blink eller wobler med en efterhængt krog: Krogen bindes i en stump 0,45-0,50 mm nylon.

For erfarne fiskere, der har mod på at prøve kræfter med nye metoder, kan det anbefales at eksperimentere med andre former for efterhængte kroge eller »hook-extensions« som fx helikopter-rigs samt gennemløbsmonteringer og release-takler. Disse metoder er endnu mere skånsomme over for fiskene end en simpel efterhængt krog.

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

– Netop fordi de nye lakseregler sikrer et mere bæredygtigt fiskeri og en mere skånsom genudsætning, har vi kunnet give større hjemtagningskvoter uden at risikere at gå på kompromis med den positive bestandsudvikling, slutter Finn Sivebæk, der henviser til www.fiskepleje.dk, hvis man vil have mere information om de nye regler samt blive opdateret med den nyeste viden indenfor forskning af laksebestandene i de danske vandløb.

Der er ikke længe til lakse­premieren d. 16. april – så det er bare om at være klar.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This