Når du fisker fra land, kan kastelængden have afgørende betydning for, hvorvidt du overhovedet kan nå ud på den distance, hvor gedderne opholder sig – og når fiskene er over 40-50 meter fra land, vil de traditionelle geddeteknikker ofte komme til kort. Vejen til succes kan være at kystagn størrelse XL, der med det rette grej kaster op mod dobbelt så langt som de konventionelle metoder. Og gedderne ved ikke, at kystblink officielt er beregnet til ørreder…

Af Jens Bursell

Gennemløbere som Fladbukken og Snurrebassen, der roterer om egen akse ved spinstoppet, har en magisk effekt på gedder i alle størrelser. Fladbukken er perfekt på alle dybder – også til lavt vand under 1 meter, mens de store Snurrebasser, der synker lidt hurtigere – er mere velegnede på 1-3 meters dybde.

Gennemløbere som Fladbukken og Snurrebassen, der roterer om egen akse ved spinstoppet, har en magisk effekt på gedder i alle størrelser. Fladbukken er perfekt på alle dybder – også til lavt vand under 1 meter, mens de store Snurrebasser, der synker lidt hurtigere – er mere velegnede på 1-3 meters dybde.

EN SVAG VIND kruser overfladen, men i læ af træerne i den uigennemtrængelige sumpskov på den anden side af søen, kan jeg tydeligt se hektisk aktivitet. Med jævne mellemrum signalerer paniske kølvandsbølger og springende småfisk, at gedderne er på jagt.

Alt vand fra 0-40 meter ud er gennemfisket med jerkbait og wobler – uden et eneste hug. Jeg fisker fra land – og kan derfor ikke bare sejle over til fiskene, og det er umuligt at kaste til dem fra land på den anden side. Til alt held har jeg min nifods 20-50 gram geddespinnestang med – samt en håndfuld kystgennemløbere i 30-60 gram. Det er især kystklassikerne Fladbukken og Snurrebassen i 35-40 gram jeg bruger – men jeg har fået speciallavet Snurrebasser helt op til 57 gram. Enhver, der fisker på kysten ved, hvor godt disse blink fisker og kaster – og der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvad en gennemløber størrelse XL kan gøre for din kastelængde ved geddesøen. Især hvis du går ned i fx 0,13-0,15 mm fletline som hovedline og en slagline på 6-10 meter af 0,15-0,18 mm flet, kan du uden problemer kaste 80-100 meter.

Store gennemløbere kaster med det rette grej meget længere end det er muligt med traditionelt geddegrej – hvilket giver mulighed for at komme i kontakt med nogle fisk som dine fiskekammerater slet ikke kommer i nærheden af. Denne fisk taget i forbindelse med Fisk & Fri’s Streetfishing konkurrence i 2012 – huggede over 80 meter ude.

Store gennemløbere kaster med det rette grej meget længere end det er muligt med traditionelt geddegrej – hvilket giver mulighed for at komme i kontakt med nogle fisk som dine fiskekammerater slet ikke kommer i nærheden af. Denne fisk taget i forbindelse med Fisk & Fri’s Streetfishing konkurrence i 2012 – huggede over 80 meter ude.

Kort efter er jeg klar – og med et ubesværet kast lander blinket 70-80 meter ude helt ovre ved den anden bred. Jeg når knapt nok at tage to omdrejninger på hjulet, inden en flot femkilos gedde går fri af vandet – med blinket siddende i kæften – og på det relativt lette grej sammenlignet med det traditionelt jerk- og woblergrej, er fighten en nydelse. Fiskedagen byder på masser af action – og en hel del af de fisk jeg får, er fisk som hugger så langt ud i kastet – at jeg aldrig ville have været kommet i nærheden af dem med normalt geddespinnegrej. Mange af de traditionelle geddeblink i den tunge ende af vægtskalen kaster på det rette grej også længere end fx jerkbaits og woblere, der har en lav massefylde og giver meget stor luftmodstand – men flertallet af disse geddeblink, som ofte er pladeblink og skeblink, kaster ikke tilnærmelsesvis lige så langt som en tung og toptunet gennemløber. Vil du for alvor ud på distancen og få fat på de fisk, som de andre går glip af – så er det altså værd at kigge kystfiskernes kunstagn i kortene.

ØGET KASTELÆNGDE kan være en stor fordel i mange sammenhænge. Et er, at fødeudbud eller specielle topografiske forhold kan gøre, at fiskene måske opholder sig længere ude. Noget andet er, at man i hårdtfiskede vande, hvor man kun må fiske fra land – ofte vil komme ud for, at fiskene lærer at undgå de områder, hvor de bliver fanget oftest – dvs inden for den kastedistance, de fleste geddefiskere har.

Her vil en øget kastelængde ofte gøre dig i stand til at nå de fisk, som dine fiskekammerater overhovedet ikke får skyggen af chance for at præsentere deres agn for. Og det siger sig selv, hvad det kan betyde for dine resultater. Et oplagt eksempel er konkurrencefiskeri – som man fx ser det i de streetfishing konkurrencer, der afholdes flere og flere af i Europa. I disse konkurrencer kan det være marginaler, der tæller. Her fisker folk fra land i sektioner, hvor man flytter rundt mellem de forskellige sektioner i løbet af konkurrencen. Det betyder i praksis, at alt det vand, der er indenfor rækkevidde med det traditionelle geddegrej vil være totalt gennemfisket efter kort tid. Forstil dig, hvad det potentielt set kan betyde, hvis du har noget, der minder om den dobbelte kastelængde af alle andre? Det betyder, at du i løbet af hele konkurrencen, har et areal svarende til det totale fiskebare areal for alle de andre – helt for dig selv.

Den bedste krogning får du med et release-takel, hvor frontdelen af taklet består af flettet 30-40 lbs E-Sox Titanium wire og enden af taklet af 50 lbs monotrådet titanium. Denne konstruktion giver mulighed for at forskyde endekrogen lidt bagud, hvilket er med til at sikre en bedre krogning. Enden af taklet, må ikke være af flettet og blød wire, da dette vil give ophægtninger af endekrogen. Se detaljerne om dette takel på www.bursell.dk

Den bedste krogning får du med et release-takel, hvor frontdelen af taklet består af flettet 30-40 lbs E-Sox Titanium wire og enden af taklet af 50 lbs monotrådet titanium. Denne konstruktion giver mulighed for at forskyde endekrogen lidt bagud, hvilket er med til at sikre en bedre krogning. Enden af taklet, må ikke være af flettet og blød wire, da dette vil give ophægtninger af endekrogen. Se detaljerne om dette takel på www.bursell.dk

Kastelængden kan, i vande hvor der er meget lidt problemer med grødeophægtninger i indspinningsforløbet, også være med til at give en øget afsøgningseffektivitet; jo mindre tid du bruger på at kaste, og jo mere tid kunstagnen er i vandet – desto større er din chance for at præsentere agnen for flest muligt fisk.

Der kan også være situationer, hvor der er grødeproblemer eksempelvis de første 0-30 meter ud – og her vil du med mange af de traditionelle metoder kun kunne fiske effektivt de første 5-10 meter af indtaget. Men kaster du fx 80 meter, vil du i denne situation have cirka 50 meter effektiv indspinning. Og er situationen med det omvendte fortegn – dvs grøde længere ude eller spredt fordelt over hele indspinningsforløbet – ja så kan du jo bare vælge at kaste lidt kortere, for at maksimere den effektive intagningstid. Eller sagt på en anden måde – her er en situation, hvor ekstra lange kast – blot øger risikoen for at agnen ikke fisker effektivt under hele indspinningsforløbet.

 

Tohatsu

 

BÅDFISKERI er ikke et fiskeri, hvor folk normalt forbinder øget kastelængde med fordele – »Man kan jo bare sejle hen til fisken«. Ja – det er i nogle situationer helt rigtigt, men – særligt i hårdtfiskede vande, kan der også her være en fordel i øget kastelængde. Flere internationalt anerkendte predatorfiskere har erfaret, at store, sky fisk – der måske er blevet fanget flere gange – lærer at associere larm og vibrationer fra både med fare. Og her kommer den øgede kastelængde ind billedet – for med forøget kastelængde, er det nemmere at præsentere agnen, uden at fisken bliver skræmt – hvilket meget vel kan give ikke blot flere, men også større og mere sky fisk.

Snurrebassen i en specialmalet version med gul/orange ryg og sølv bug samt bagside, fisket på release-takel, udløste hugget fra denne gedde knapt 80 meter fra land.

Snurrebassen i en specialmalet version med gul/orange ryg og sølv bug samt bagside, fisket på release-takel, udløste hugget fra denne gedde knapt 80 meter fra land.

Er du typen – der selv i godt kammeratligt samvær – ikke har noget imod at være den, der fanger flest – og måske også størst fisk, kan der også ligge en konkurrencebetonet og egoistisk fordel i at være den, der kaster længst: Med øget kastelængde er du mere uafhængig af bådens placering i forhold til at lægge sine kast strategisk rigtigt – og ikke mindst først. Den der præsenter agnen for fisken først – har nemlig ofte også størst chance for at være den, der udløser hugget.

Befinder båden sig eksempelvis, så den er 70 meter fra en interessant feature, som måske holder fisk – ja så kan du lægge et kast over spottet før nogen af de andre i båden. Tilsvarende ved blindfiskeri fra fx drivende båd. Her kan du lægge dine kast længere ind over drivretningen – og dermed øge din chance for at være den, der først får præsenteret din agn for fisken – og dermed også for­øge chancen for, at det er dig der fanger den. At kaste længere end de andre, kan altså være en stor fordel i mange situationer – og med større kunstagn, der originalt er designet til kystfiskeri – er du et skridt nærmere mange af disse fisk.

Montering af gennemløberen
Gennemløberen kan fiskes præcis, som man ville gøre det på kysten – blot på et wireforfang. Det bedste er flettet wire, da fx monotrådet titanium kan få nogle underlige knæk, som hæmmer rotationen af agnen. Vil man fiske agnen med normale store kroge – fx str. 1-1/0 kan det anbefales at montere den som vist på fotoet øverst med en lille 3-4 mm rig-ring cirka 1 cm foran gennemløberen. Den løse hængsling af blinket giver lidt bedre bevægelse i agnen – samt mulighed for at variere forfangsmaterialet – eksempelvis wire under normale forhold eller 0,8 mm fluorocarbon i klart vand. Den bedst krogning og højeste landingsprocent får du ved at fiske gennemløberen på et release-takel.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This