Der er rigtigt mange gode grunde til at køre til Sydhavsøerne, og især Falster for at fange dine første, næste eller største blankfisk! Falster er nok den ø – og samtidig det sted i Danmark, hvor du indenfor kortest afstand finder det mest varierede kystfiskeri overhovedet

Af Mads Christoffersen, Foto: Mads Christoffersen og Jens Bursell

Sydvestkysten buder på flere fede badekar, hvor fiskene ofte opholder sig. Her er det ikke nødvendigt at vade langt ud.

Sydvestkysten buder på flere fede badekar, hvor fiskene ofte opholder sig. Her er det ikke nødvendigt at vade langt ud.

PÅ FALSTER findes alt – lige fra det mest brakke fjordfiskeri i Guldborg Sund og Bredningen på den vestlige side, hvor der er fine ålegræsbælter og lavt stille vand – til fiskeri på den åbne østvendte kyst med alt hvad det indebærer på godt og ondt af høje skrænter, dybt vand, store sten og til tider hårdt vejr.

Uanset vind – Falster kan altid levere en kysthavørred

Når denne store variation kombineres med det faktum, at Falster kan fiskes, uanset hvilket hjørne vinden er i, giver det næsten uanede muligheder. Og hvis du stadig ikke er helt overbevist om, at Falster er destinationen på din næste kysttur, så tag lige med i overvejelserne, at gennemsnits­størrelsen på de fisk der landes her, som regel er langt højere end, hvad du finder mange andre steder i Danmark. Ifølge de lokale er snitvægten her faktisk højere end Falsters lille nordlige ø-fætter Møn, som ellers er kendt for en høj snitvægt. Et sidste plus ved Falster er, at du ofte kan få lov at gå en hel weekend for dig selv i dette havørredparadis – uden at møde andre fiskere. Falster har nemlig af ukendte grunde – indtil videre – ligget lavt på havørredfiskernes popularitetsskala

 

In-line Claw Fly by Jens Bursell

 

Det vil vi forsøge at lave om på. Vi har derfor fået os en sludder med et par Falster eksperter – John Larsen og Tue Blaxekjær. Her får du nogle af deres bedste pladser:

John Larsen har fanget masser af ørred på Falster på sine hjemme­lavede woblere. Her er han med en på 2,1 kilo fra Birkemose.

John Larsen har fanget masser af ørred på Falster på sine hjemme­lavede woblere. Her er han med en på 2,1 kilo fra Birkemose.

GULDBORG HAVN er en populær plads – sandsynligvis på grund af de lette parkeringsmuligheder, der findes her på havnen. Der fanges havørred her, men det er mest, når store sildestimer trækker dem med ind i havnen.

ALSTRUP REV, lige nord for Guldborg, er let at komme til i bil, hvilket betyder, at der allerede kan være andre på pladsen, når du ankommer. Vælger du at gå nord­over, skal du lidt ud i vandet for at komme ud over noget ordentligt vand, hvorimod hvis turen går sydpå, kan der fiskes helt inde under land. Dette er en af de gode efterårspladser. Vinden skal være i det lette hjørne, hvis den kommer fra vestlige retninger, men en god østen eller nordøstenvind fisker også rigtig godt her. Dog kan det nogle gange betale sig at komme her i en hårdere vestenvind, for på de tidspunkter er det eventuelle møg, der normalt er i vandet – allerede blæst ind på land så du nemt kan komme til at fiske. Strømmen kan løbe ret kraftigt, og især indadgående strøm er godt.

Tue Blaxekjær sender sit blink ud i brændingen ved sydspidsen af Falster og Gedser Rev, som ofte er holdeplads for fisk, der trækker rundt om pynten.

Tue Blaxekjær sender sit blink ud i brændingen ved sydspidsen af Falster og Gedser Rev, som ofte er holdeplads for fisk, der trækker rundt om pynten.

BROSLUNDE er en strækning, hvor kysten går direkte øst/vest – lige ved Resle Skov. Denne plads er for fiskeren, der ikke har noget imod en travetur. Der parkeres allerede inden byen Vålse, hvorefter man går ud i bugten lige syd for Broslunde Skov. Men har man taget turen, bliver man ofte belønnet, og der er mulighed for noget rigtigt godt fluefiskeri helt ude på den vestlige spids, da det her er muligt at vade langt ud og fiske over nogle skiftende sand – samt ålegræsbælter.

På denne plads kan en hård vestenvind være strid, da den har mulighed for at få fart på henover Guldborg Sund, mens stort set alle andre vindretninger fungerer fint.

VED GÅBENSE HAVN ligger der en lang stenmole, hvor der sjældent er nogen, der fisker. Som ved Guldborg Havn er det let at komme til og ud langs molen bliver der dybere og dybere. Ude på spidsen kan man fiske over 2,5 meter vand. Dette er et af de få steder på Falster, hvor det ikke er nødvendigt at benytte vaders, da man har mulighed for gå direkte på molen og fiske.

Toppladsen ved Grønsund – usædvanlige 13-14 meter vand at fiske over

Falster byder på uanede muligheder for havørredfiskeren. Denne fisk snuppede en 24 grams Hugorm fisket på release-takel.

Falster byder på uanede muligheder for havørredfiskeren. Denne fisk snuppede en 24 grams Hugorm fisket på release-takel.

GRØNSUND lige øst for Stubbekøbing er en af de absolutte toppladser på Falster. Her kan du helt ude på spidsen fiske over 13-14 meter vand, og her er der nogle rigtig gode kanter at affiske, hvor ørrederne ofte jager byttefisk indover. Samtidig er det let at komme hertil, og disse ting kombineret betyder ofte, at du godt kan forvente, at andre har fået samme gode idé som du selv, så I skal deles om pladsen. Strømmen kan løbe ret kraftigt – både på grund af det dybe vand tæt på land og det smalle stræde, som presser vandet igennem her. Både spin- og fluefiskeren har gode muligheder her. Bunden er dækket af åle­græs og blandede tangarter. Dette er specielt en topplads om foråret

Fra Grønsund og sydover ligger de næste mange kystpladser som perler på en lang snor.

MEELSE KLINT ELLER SKYDEBANEN er den plads du kommer til, når der forsættes forbi Næsgård og derefter køres lidt nordover. Herefter er man ved vandet, hvor det er muligt at køre 3-400 meter sydover langs vandet. Her kan man risikere at blive stoppet, hvis der er folk på skydebanen.

Hvis du vil have en plads, er det bare at ankomme tidligt om morgenen, så kan man komme forbi, inden skydebanen åbner. Herefter er det bare at håbe på, at de lystfiskere som kommer efter dig, ankommer så sent, at de bliver stoppet af skydebanen. Så har du strækket for dig selv. Det kan være noget af en oplevelse at gå her og fiske, mens man ser skuddene fra skydebanen sprøjte op langt ude i vandet.

Skelby området på en lækker efterårsaften. Måske er det lige nu, at en af Falsters store havørreder hugger.

Skelby området på en lækker efterårsaften. Måske er det lige nu, at en af Falsters store havørreder hugger.

P

SKANSEN ligger umiddelbart syd for Meelse Klint udfor Korselitse Østerskov. Her er et godt fiskestræk – og det kan betale sig at have en cykel med, da der er mulighed for at komme ned til kysten mange steder af små stikveje, som ellers er lukkede for motorkøretøjer. Man parkerer på skovvejen, der går parallelt med kysten. Det er også muligt at gå, men forvent det tager 20-25 min. Fiskeriet strækker sig over 2-3 kilometer, og fortsætter helt ned til Hestehoved Fyr – Falsters østligste punkt.

HESTEHOVED FYR er måske Østfalsters topplads, og netop fordi det er det østligste punkt, er det også her de fleste fisk kommer forbi. Denne plads er rigtig god helt tidligt på foråret, eller hvis der kommer år med grønne vintre. Disse vintre bringer normalt også vesten- eller sydvestenvinde med sig, og det betyder total fralands­vind her. Når der samtidig er høje skrænter og skov bag dig, så er det let at finde læ, hvilket kan være rigtig rart og ligefrem lunt, hvis solen kommer lidt frem. Hvis du rammer en sydgående strøm og højvande, skulle chancerne være ekstra gode her. Det er dog meget besværligt at vade her, da der er mange sten på stranden og i vandet, så det kan være en fordel at medbringe en vadestav.

STUBBEHAGE ligger cirka 500 meter syd for Hestehoved, og herfra kan der fiskes uafbrudt helt til Hesnæs Havn. Også på dette stræk møder man store sten både på land og i vandet, og der er også dybt vand tæt under land. Her kan det være en fordel at smutte om hvis vinden skulle dreje i nordvest, da det så vil være muligt at finde lidt læ her.

I læ for vestenvinden findes det kendte kystspot – Pomlenakke

Tue Blaxekjær har fanget masser af havørred op til 6 kilo på Falster. Denne 4 kilos tog en Snurrebasse str. 4 ved Pomlenakke.

Tue Blaxekjær har fanget masser af havørred op til 6 kilo på Falster. Denne 4 kilos tog en Snurrebasse str. 4 ved Pomlenakke.

POMLENAKKE er en af de helt klassiske og mest kendte pladser på Falster. Fiskestrækket går fra restauranten lige nord for Pomle­nakke til Halskov Vænge. Man vader på sand, og nogle år er det muligt at komme ud at gå på en revle og fiske ud over mørkt vand. Der er både skrænter og bøgeskov i ryggen, så også her findes der god læ for vestenvinden. Fluefiskere har som på mange af de andre pladser rigtigt gode chancer her.

HALSSKOV VÆNGE ligger lige syd for Pomlenakke, og måske derfor er denne plads også rigtig kendt. Pladsen kan fiskes lige effektivt med flue som med spinnestang. Der er store sten og pletter med sandbund helt ind til land. Det er let at komme til denne plads i bil, da der er flere veje, som fører dig helt ned til vandet.

GENERALENS LYSTHUS kommer man til, når man oppe fra hovedvejen kører igennem to hvide søjler, idet man drejer fra og følger skiltet mod Korselitse. Derefter kører man lige udenom den store gamle Kongsgård. Vejen fører lige ned til stranden. Man går på kanten af sandbunden og fisker over mørk bund. Efterårsfiskeriet her er til tider rigtig godt.

Falster byder på varierede kystpladser næsten hele vejen rundt, og der er noget for enhver smag uanset vindretning.

Falster byder på varierede kystpladser næsten hele vejen rundt, og der er noget for enhver smag uanset vindretning.

SØNDER ULSLEV ligger lige syd for Generalens Lysthus. Her er der væsentlig mere sand end de mere nordlige pladser. Her både går og fisker man på revler. Der er få store sten spredt over strækket, men bunden flader mere ud her. Pladsen fisker godt i lavvande, og der kommer jævnligt rigtigt store fisk trækkende forbi her i det tidlige efterår, indtil midten af oktober

Herefter springer vi forbi de mere populære badestrande, såsom Marielyst, for som John siger, jeg går ikke så meget rundt i vandet med badebukser på…

BIRKEMOSE er den næste plads på den østlige del af Falster lige nord for Gedser Rev . Her går man og fisker over nogle mørke fedtemøgsbælter, og pladsen er også karakteriseret af meget sand. Gedser Rev kommer lige i forlængelse af Birkemose, og her er der en del mindre rullesten, som kan være lidt generende at vade i. Fiskeri på revet er ret vindpåvirkeligt, og stenene gør det svært at vade, så det er en god ide at have vadestav med.

De sidste pladser – og så er det ellers at gå på kystopdagelse på egen hånd

KROGHAGE DYB mellem Rødsand og Gedser er lidt en overset plads, og der er sjældent mennesker på strækket. Det kan skyldes, at det ved første øjekast ser meget kedeligt ud, men det er det bestemt ikke. Der parkeres ved Lystbådehavnen. Her kan der fanges både havørred, aborre og hornfisk i sæsonen. Der er op til fem meters dybde tæt på land, da sejlrenden kommer meget tæt på land. Derfor fisker denne plads også rigtig godt om sommeren, men er også god forår og efterår.

Langs østsiden af Falster er der mange pladser med dybt vand tæt på land og chancen for en grov sildeæder er til stede. Her er der en af slagsen der gylper en halvfordøjet sild op.

Langs østsiden af Falster er der mange pladser med dybt vand tæt på land og chancen for en grov sildeæder er til stede. Her er der en af slagsen der gylper en halvfordøjet sild op.

SKELBY ligger lidt nord for Gedser på vestsiden. Man kører ned af Skelby Møllevej, hvor der er parkering lige nede ved vandet. Der er skrænter bagtil lige ved parkeringspladsen. De første par hundrede meter både syd og nordpå er dog ret lavvandede og kedelige rent fiskemæssigt, men derefter kommer der nogle meget interessante badekar, som bare fortsætter flere kilometer både nord og sydover. Få steder kan det lade sig gøre at komme ud og gå på anden revle, og her fisker man over en rigtig interessant bund. En let vestenvind, eller en rigtig kraftig øst- og sydøstenvind er at foretrække her, da der så kommer lidt gang i vandet, som oftest er bedst.

Ren fiskelykke. Stefan Jensen fik dette pragteksemplar af en falsterørred ved Tunderup en aften med pålandsvind. Fisken målte 70 centimeter, vejede 4,7 kilo og huggede på Sømmet. Imponerende

Ren fiskelykke. Stefan Jensen fik dette pragteksemplar af en falsterørred ved Tunderup en aften med pålandsvind. Fisken målte 70 centimeter, vejede 4,7 kilo og huggede på Sømmet. Imponerende

STAVREBY også kaldet Gedsergård findes ved at køre af Stavreby Strandvej. Her er bunden meget varieret, både med fladt vand, men også med fine badekar. Der er ret lavvandet, så vandet skal ikke være for stille.

HASSELØ lige nord for Bredningen – ud for de to små øer Flatø samt Kalvø – er en lille hage, der stikker ud i vandet. Man kommer til pladsen ved Hasseløvej, hvor der går en lille mole ud. Det er en typisk fjordplads med ålegræsbælter og revler. Det er en rigtig god vinter og forårsplads.

Dette er bare nogle af denne fantastiske ø’s kystpladser. Nu er det bare om selv at på opdagelse. Du vil med stor sandsynlighed ikke blive skuffet.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This