KYSTFLUE: BIND EN TURBOTOBIS

Tobisfluer er et must i flueæsken i april og maj, hvor der for alvor kommer gang i havørredfiskeriet langs med kysterne. Her giver Morten Jensen sit bud på en fed tobisflue.

 

AF MORTEN JENSEN

 

90 % AF FLUERNE i mine fluebok­se er imitationer af mindre bytte­dyr som rejer, tanglopper, mysis, hundestejler og kutlinger. Men når foråret rammes af de første solstråler, og tobisen melder sin ankomst til det kystnære vand igen, så er det tid at få plads til effektive og letkastende tobisimi­tationer i boksen.

Tobis kommer tættere på ky­sten, når vandet varmes op, hvil­ket gerne sker i marts – april. Her kommer den ind for at planlægge den næste generation af tobiser, og det er havørreden vældig opmærk­som på. Tobisen udgør derfor et meget yndet måltid for havørreden i de kommende forårsmåneder og ind i efteråret, hvorfor fluefiskeren altid bør være klar på, at modtage tobisjagende havørreder med en velplaceret tobisflue.

Havørrederne på kysten elsker tobisfluer

Der findes mange typer af tobis­fluer, som alle imiterer det origi­nale byttedyr godt. Dog oplever jeg ofte, at nogle typer kan blive tunge at kaste med, eller har fjer, der konstant fanger kroggabet, og som tager for lang tid ved stikket. Derfor har jeg forsøgt at finde en flue, som passer mit temperament og alligevel lever op til de kriteri­er, som jeg finder nødvendige for en flues effektivitet.

Turbotobisen består af meget få 0materialer og kræver begrænset mængde bindeerfaring for at opnå et resultat, man bliver tilfreds med. Denne flue har den rigtige profil, farve samt den nødvendige transparens til, at den hurtigt bli­ver en fast flue i boksen.

Den kan både bindes uden og med med belastning, hvis man gerne vil skabe mere jiggende effekt, der kan imitere en flygtende tobis. For mig er vægten af UV-hovedet rigeligt, og fluen kaster bedre uden for meget vægt.

Sådan fiskes turbotobisen

Tobisen er en hurtigsvømmen­de fisk, så der skal gerne fart på indtagningen. Her kan stangen ofte smækkes under armen, så begge hænder kan rive linen ind. Havørreden skal nok fange fluen, hvis den vil have den. Anvend gerne pauser i ind­tagningen, så tobisen kan stå stille eller dykke mod bunden, som en flygtende tobis ofte gør. Havørreden hugger gerne hårdt i pausen.

Sådan bindes tobisfluen Turbotobisen:

 

1 Tråden bindes ind ca. ved krogspidsen.

1 Tråden bindes ind ca. ved krogspidsen.

 

Sådan binder du Morten Jensens Turbotobisen

 

 

Materialer til Turbotobisen

Krog: Ahrex NS 172 Curved Gammerus str. 8

Bindetråd: Grøn

Underkrop: Holo Gold Ice­dubbing

Undervinge: Ripple Ice Fiber UV Pearl

Overvinge: Ripple Ice Fiber Smolt Blue

Krop: EP Predator Fur String Olive.

Hoved: Pro Sportfisher UV Resin Thin Flex

Øjne: 3 mm Stick-On Eyes, white.

 

Tradea brugt fiskegrej

 

 

Der skal ikke mange materialer til for at du hurtigt skabe skabe en effektiv og velfiskende flue til de kommende forårsmåneder.

Der skal ikke mange materialer til for at du hurtigt skabe skabe en effektiv og velfiskende flue til de kommende forårsmåneder.