SKIPPERANSVAR GÆLDER OGSÅ FOR LYSTFISKERE

Skipperen bærer et stort ansvar for at være et godt eksempel med redningsvest – her er det Per Sjøstrøm.

Dit grej er i orden, du har styr på vejrudsigten – og så er det bare ud at fiske. Men har du også sørget for, at alle ombord har redningsvest på? Måske ser du dig selv som fisker mere end som skipper, men det er stadig dig, der har ansvar for alle ombord. Og alle skal have redningsveste på, hvis vi skal redde flere liv til søs. 

Tekst: Sejlsikkert/Trygfonden

 

NÅR ALT SKAL LÆGGES TIL RETTE for en god fisketur, er der en vigtig detalje at få på plads: Redningsvesten. Ombord på et fartøj er det skipper, der har det sidste ord. Der er stor autoritet forbundet med at have ansvaret for en båd, og alle ombord vil naturligt rette sig efter det, hvis skipper har en fast holdning til, at alle ombord skal have vest på. 

En undersøgelse fra 2017 viser, at om man bærer redningsvest eller ej er stærkt socialt betinget. I 85 pct. af de tilfælde, hvor der er mere end en person ombord, har enten alle vest på – eller ingen har vest på.

Fiskere ser sig først og fremmest som fiskere og ikke som sejlere. Alligevel har de et ligeså stort skipperansvar som sejlerne, når de begiver sig til havs. Og den enkeltstående faktor, der øger chancen mest for at overleve ved ulykker ved vand, er redningsvesten, siger Sune Abelgreen, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd. Han fortsætter: Det virker måske emsigt at sige til dem, der er med ude og fiske, at vesten skal på. De har måske lige så meget eller endnu mere erfaring end én selv. Men så må man et øjeblik forestille sig, hvordan det ville være at skulle ringe til en kone eller kæreste og fortælle, at hendes mand var faldet overbord. Man er nødt til at være sig sit ansvar voksent, slutter Sune Abelgren. 

I SejlSikkert-indsatsen som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag, er det da også skipperens ansvar, der står i centrum under sloganet: Hey skipper, om få meter har du ansvaret! 

Selv i godt vejr skal du have redningsvest på, for det er ofte under disse forhold, at ulykkerne sker - måske fordi man ikke passer så meget på under disse forhold.

Selv i godt vejr skal du have redningsvest på, for det er ofte under disse forhold, at ulykkerne sker – måske fordi man ikke passer så meget på under disse forhold.

Den erfarne skipper

Per Sjøstrøm ejer den bornholmske virksomhed Verona Sportsfiskeri, der tilbyder chartersejlads og fisketure fra havnene i Hammerhavn og Tejn Havn. Han er selv skipper, når han sejler ud med turister på trollingkurser og fiskeri. Når man kommer ombord på hans båd, får man en sikkerhedsbriefing – og så ligger der ellers flydedragter og redningsveste klar. Per Sjøstrøm siger: 

Med flydedragt bliver man ikke kold, og der er indbygget opdrift. Det er 100 pct. det, jeg vil anbefale. Man kan også tage en ekstra oppustelig redningsvest på, så er man helt sikker. Det har de på, ellers sejler jeg ikke ud. Sådan har jeg altid gjort, det er mig, der er kaptajnen, fortæller Per Sjøstrøm og fortsætter: 

Om sommeren er her masser af turister, og hver eneste dag ser jeg nogen, der sejler ud uden redningsvest. Det er deres eget valg. Men jeg ser mest sejlerfolket med redningsveste, motorbådsfolket har ikke veste i samme omfang. Vi har altid haft havet ved siden af os på Bornholm, og når det er koldt, er det lumsk. Hvis man har et liv, så skal man passe på det, slutter Per Sjøstrøm. 

Statistik på omkomne.

I DAG er det omkring halvdelen af fiskere og fritidssejlere, som bærer vest. Dermed mangler en lige så stor andel måske en venlig opfordring til at bryde vanen og få vesten på, lyder det fra René Højer, programchef og ansvarlig for vand- og badesikkerhed i TrygFonden. 

Jeg håber, at vi kan nå dertil, hvor vesten er lige så selvfølgelig som det i dag er tilfældet med sikkerhedsseler i bilerne. Indtil da kan vi kun opfordre til, at skipperne går forrest som gode eksempler for sikkerhedskulturen. Og så er jeg overbevist om, at det vil brede sig til resten af sejlerne, slutter René Højer. 

Artiklen blev oprindeligt publiceret i Fisk & Fri 4/2019

Friluftsland

 

Skipperansvar - statistik

 

SejlSikkert-2020: Ta’ skipperansvar – i hele havnen

Spørger man sejlere, kano- og kajakroere eller garn- og lystfiskere, om de bruger vest, svarer 66 pct. ”altid”, og 92 pct. mener, at de altid tager skipperansvar. Det viser, at viljen er der, men virkeligheden ser en smule anderledes ud ifølge SejlSikkerts årlige redningsvesteoptælling i havnene. Derfor handler dette års SejlSikkert-kampagne om at opfordre og påvirke hinanden til at sejle mere sikkert, og sommeren over vil havne i hele landet være fyldt med de gode budskaber om at huske vesten og tage skipperansvar.

 AF MERETE KABEL

 Det er højsæson for fritidsaktiviteter på vandet, og dermed er det tid til årets SejlSikkert-kampagne. De iøjnefaldende gule skilte og klistermærker fra SejlSikkert, vil i de kommende måneder sende sejlere, fiskere, roere og andre, der bruger vandet, afsted med en venlig opfordring til at sejle/ ro sikkert.

Årets tema er endnu en gang veste og skipperansvar, og det er der en god forklaring på, lyder det fra Sten Emborg, der er specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd, som sammen med TrygFonden står bag indsatsen:

– I vores seneste undersøgelse blandt 2.804 fritidssejlere, fritidsfiskere og roere, svarer 92 pct., at de tager skipperansvar, og 98 pct. mener, at skipper er i sin gode ret til at bede alle om bord om at have vest på. Det viser en meget positiv indstilling til at sejle sikkert og prioritere sikkerheden. Men når vi ser på, hvad der rent faktisk foregår i havnene, så ser det ikke helt så flot ud, fortæller Sten Emborg og henviser til de redningsvesteoptællinger, som SejlSikkert har gennemført én gang hvert efterår siden 2016, siger Sten Emborg.

Tag skipperansvar og brug redningsvest er blot to af budskaberne i SejlSikkert kampagnen 2020.

Tag skipperansvar og brug redningsvest er blot to af budskaberne i SejlSikkert kampagnen 2020.

Viljen er der, men….
I den seneste redningsvesteoptælling fra 2019*, var det sammenlagt 52 pct. af sejlere, fiskere og roere, der havde vest på, da de sejlede ud af havnen, og på 47 pct. af fartøjerne havde alle personer redningsveste på. Til sammenligning har 86 pct. af skipperne svaret i en spørgeskemaundersøgelse, at de altid sørger for, at alle ombord har redningsveste på.

Kampagnen opfordrer derfor til, at man ikke alene selv udviser ansvar på sit eget fartøj, men også lægger et positivt forventningspres på andre i havnen, forklarer René Højer, der er programchef i TrygFonden:

– Det handler om, hvordan du kan være med til at få andre i nabobåden, i havnen eller i klubben til at tage et ekstra skridt for sikkerheden. Mind dem på en venlig måde om at huske vesten. Du kan også tale for, at alle bruger vest på klubbens fællesture, fx pinseturen eller på de lokale aftenkapsejladser. I det hele taget handler det om ikke at være bange for at give gode råd om sikkerhed eller komme med en venlig og velment opfordring til hinanden. Det kan føles svært at komme med råd til andre voksne, men i virkeligheden er det jo at vise omsorg for dine kammerater, når du ikke er ligeglad med deres sikkerhed. Vi håber derfor, at det kan være med til at skabe en kultur i havnen, hvor alle bidrager til at højne sikkerheden, siger René Højer.

Læs mere om SejlSikkert-kampagnen her.

Ta’r du skipperansvar?

  • 98 pct. mener, at det er ok, at skipper beder dem om at tage vest på
  • 92 pct. af skipperne svarer, at de tager skipperansvar for alle ombord
  • 91 pct. af bådejerne svarer, at de ikke synes, det er svært at bede andre ombord om at tage vest på
  • 86 pct. svarer, at de tager ansvar og sørger for at alle ombord bruger vest 

Bruger du vest?

  • 86 pct. angiver, at den mest udbredte grund til at bruge vesten er, at det øger ens sikkerhed
  • 60 pct. svarer, at de gerne vil blive bedre til at bruge vest

Kilde: Evaluering af SejlSikkert 2019. Rapporten er udarbejdet af Als Research for SejlSikkert 2019. I alt deltog 2.804 respondenter blandt sejlere, fritidsfiskere og roere i undersøgelsen.

*Observationsstudiet er gennemført af Als Research i 15 havne i alle dele af Danmark over to dage i efteråret 2019. Undersøgelsen er blevet gennemført én gang årligt siden 2015 og har indtil nu indsamlet flere end 27.000 observationer.

Hvor mange bærer redningsvest i 2019

– Samlet set angiver 66 pct. af sejlerne, fiskerne og roerne, at de altid bruger vest, når de er på vandet. Men vores redningsvesteoptælling fra havnene viser et andet billede. Jeg tolker det som en stor velvilje over for vesten, men at der er brug for at blive mindet om, at den ikke gavner, hvis den blot ligger i båden – den skal på, siger Sten Emborg.

Andel der bruger redningsvest

Når man spørger sejlerne, roerne og fiskerne, om de bruger vest, har andelen været stødt stigende siden 2017. Det er tegn på en positiv vilje til at bære vest.

Kilde: Evaluering af SejlSikkert 2019.