Er DIN længere end MIN? 

Rekordudvalget undersøger for tiden interessen for, om der oprettes længderekorder for fiskene som supplement til de nuværende lineklasserekorder, all-tackle-rekorder og fluerekorder. Længderekorderne er således ikke en erstatning for eksisterende rekorder. Med længderekorderne vil det bl.a. blive muligt at få godkendt rekorder for store fisk som tun og hajer uden at være nødt til at tage dem om bord (og eventuelt på land), og det vil i det hele taget fremme en mere skånsom catch-and-release – noget som en voksende del af lystfiskerne praktiserer. Det vil naturligvis ofte være sådan, at en rekordfisk vil være både den tungeste og den længste af sin art – og dermed løber med begge rekorder – men i mange tilfælde er rekordfiskene fanget lige inden yngletiden, hvor de er tungest, mens længere (men lettere) fisk er taget på andre tidspunkter af året. Det er disse lidt oversete fisk, som Rekordudvalget gerne vil være med til at anerkende, hvis der er interesse blandt lystfiskerne.

Så spøgsmålet er nu følgende:

Synes DU, at der skal oprettes længderekorder? 

Gå straks ind og giv din mening til kende på fiskogfris facebook samt stem ja eller nej på Fisk og Fris facebook story lørdag den 13 marts.

FOTO: HENRIK CARL

 

Hvidovre Sport

Masser af nye Danmarksrekorder

Rekordudvalget har netop holdt møde, hvor der blev behanldet 25 anmeldelser til den rekordlisten. De mange nye anmeldelser af rekorder skyldes naturligvis den store popularitet, som fiskeriet efter mikroarter har opnået her på det seneste.

Følgende arter blev godkendt:

Lineklasser:

4 kilo klasse Kulmule på 4,4 kg. fanget i NV Thyborøn af Peter M. Holmgren

6 kilo klasse Kulmule på 3,8 kg. fanget i NV Thyborøn af Peter M. Holmgren

Fluefanget:

Havbars på 3,10 kg. fanget af Jesper Nørgaard i Hirtshals

Pighaj på 1,375 kg. fanget af Jesper Søborg Heide Larsen i Kattegat/Fladen

Mikro:

Bitterling på 7,4 cm. fanget i Sø i Nordjylland af Mark Hemmingsen

Bitterling på 7,5 cm. fanget i Sø i Nordjylland af Mark Hemmingsen   

Bitterling på 7,8 cm. i Sø i Nordjylland af Mark Hemmingsen

Lille fjæsing på 10,5 cm. fanget i Thy af Brian Kristensen

Panserulk på 17,1 cm. fanget i Lillebælt af Brian Kristensen

Savgylte på 19,4 cm. fanget i Skagen havn af Martin Bech

Toplettet kutling på 4,8 cm. fanget i Lillebælt af Brian Kristensen

Toplettet kutling på 4,9 cm. fanget i Lillebælt af Mark Hemmingsen   

Smelt på 21,5 cm. fanget i Vadehavet af Dennis Stenger

Smelt på 25,1 cm. fanget i Vadehavet af Dennis Stenger

Hork på 17,0 m. fanget i Vonåen af Finn Bendorff Pedersen

Langtornet ulk på 16,9 cm. fanget i Lillebælt af Mark Hemmingsen   

Håising på 30,9 cm. fanget i Øresund af Freddy Hansen

P&T:

Europæisk malle på 26,452 fanget i Roskilde Fiskeland af Peter Sørensen

Sterlet på 5,30 kg. fanget i Blue Rock af Jacob Thybo Jensen

Afventer:

En spansk makrel på 38,0 cm blev fanget på Schultz grund af Ask Peter Ahrendt Futtrup. Rekordudvalget afventer DNA test og yderligere informationer fra DTU før en eventuel godkendelse.

Afviste fisk:

En bitterling på 7,7 cm. fanget i Vestjylland af Kasper Strube blev afvist, da den var for lille, fordi en på 7,8 cm blev godkendt. Hertil kommer en ”sølvkarusse” på 2,84 kilo fanget i Sø i Østjylland af Kasper Dahl Haugaard. Fisken viste sig at være en hybrid og altså ikke en sølvkarusse. Og så var der en brisling på 13,5 cm fanget i Hirtshals af Rasmus Juul Sørensen, der var en sild samt en ”skærising” på 32 cm fanget i Øresund af Freddy Hansen, der viste sig at være en håising. Fisken blev derfor flyttet til denne artsnotering, men nedskrevet til 30,9 cm. Endvidere afvistes en smelt på 19,6 cm fanget i Vadehavet af Dennis Stenger på grund af ringe fotomateriale samt en tangnål på 19,2 cm fanget i Øster Hurup af Martin Bech, fordi der manglede vidner.

Du kan se alle de nye rekorder her.

 

Friluftsland

Nye danske rekorder i massevis

Rekordudvalget har netop afholdt møde i Ishøj den 21. august – og det er ikke småting der er blevet godkendt som nye danske rekorder. I alt 18 nye rekorder er blevet godkendt. En af årsagerne til de mange rekorder lige nu er uden tvivl den store interesse, der pt er for artsfiskeriet, hvor man går målrettet efter at fange så mange underlige og sjove arter som muligt – uanset størrelse.

Her har du de nye rekorder:

DK-Rekord (all tackle):

Stavsild på 1,10 kg. fanget den 16. juni 2020 ved Thyborøn af Mark Hemmingsen

Fjæsing på 0,550 kg. fanget den 21. juni 2020 på Hertas Flak af Mario Kristensen

Kulmule på 13,5 kg. fanget den 23. juli i Vestthyborøn af Søren Arnvig Andersen

Helleflynder på 38,00 kg. fanget den 9. august i Nordsøen af Jacob Lausen

Lineklasser:

Søørred på 8,32 kg. fanget den 6. maj 2020 i Silkeborgsøerne af Jonas Bak Bødskov

Stavsild på 1,10 kg. fanget den 16. juni 2020 ved Thyborøn af Mark Hemmingsen

Mikro: 

Tangsnarre på 12,2 cm. fanget den 20. maj i Bønnerup af Mark Hemmingsen      

Tangsnarre på 15,1 cm. fanget den 29. maj i Bønnerup af Mark Hemmingsen

Toplettet kutling på 4,6 cm. fanget den 29. maj i Bønnerup af Mark Hemmingsen

Sandkutling på 8,6 cm. fanget den 21. maj i Lillebælt af Brian Kristensen

Glaskutling på 5,7 cm. fanget den 21. maj i Lillebælt af Brian Kristensen 

Regnløje på 8,0 cm. fanget den 14. juni i Sø i Thy af Brian Kristensen  

Brisling på 9,3 cm. fanget den 23. juni i Thorsminde af Mark Hemmingsen

Brisling på 9,9 cm. fanget den 23. juni i Thorsminde af Mark Hemmingsen

Bitterling på 6,4 cm. fanget den 18. juli på Sø i Nordjylland af Mark Hemmingsen

Bitterling på 7,3 cm. fanget den 1. august på Sø i Nordjylland af Brian Kristensen

Stribet Mulle på 25,0 cm. fanget den 2. august på Hertas Flak af Danny Søhus     

P&T:

Vestatlantisk stør på 16,7 kg. fanget den 27. maj i Blue Rock af Britt Haderslev

Se rekorderne på hjemmesiden fiskerekorder.dk.

 

Friluftsland