Rekordudvalget undersøger for tiden interessen for, om der oprettes længderekorder for fiskene som supplement til de nuværende lineklasserekorder, all-tackle-rekorder og fluerekorder. Længderekorderne er således ikke en erstatning for eksisterende rekorder. Med længderekorderne vil det bl.a. blive muligt at få godkendt rekorder for store fisk som tun og hajer uden at være nødt til at tage dem om bord (og eventuelt på land), og det vil i det hele taget fremme en mere skånsom catch-and-release – noget som en voksende del af lystfiskerne praktiserer. Det vil naturligvis ofte være sådan, at en rekordfisk vil være både den tungeste og den længste af sin art – og dermed løber med begge rekorder – men i mange tilfælde er rekordfiskene fanget lige inden yngletiden, hvor de er tungest, mens længere (men lettere) fisk er taget på andre tidspunkter af året. Det er disse lidt oversete fisk, som Rekordudvalget gerne vil være med til at anerkende, hvis der er interesse blandt lystfiskerne.

Så spøgsmålet er nu følgende:

Synes DU, at der skal oprettes længderekorder? 

Gå straks ind og giv din mening til kende på fiskogfris facebook samt stem ja eller nej på Fisk og Fris facebook story lørdag den 13 marts.

FOTO: HENRIK CARL

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This