NY BRANCHEFORENING VIL STYRKE DANSK LYSTFISKERI

Dansk Lystfiskeri, som vi skrev om her på fioskogfri.dk i går, er som nævnt navnet på den nystiftede brancheorganisation, der samler alle virksomheder, der arbejder aktivt med lystfiskeri og lystfiskere i Danmark. Eksempelvis fiskesøer, grejproducenter og -butikker, turbåde, selvstændige fiskeguider og -turisme.

I går var der stiftende generalforsamling, og opbakningen var tydelig at mærke. På trods af mange coronarelaterede afbud var omkring 70 nøglepersoner fra danske lystfiskervirksomheder mødt op på Lundsgård Gods i Kerteminde.

– Udviklingen af lystfiskeriet kan ikke ske uden, at grundlaget i form af fisk og natur er til stede, og arbejdet med at sikre den del, er derfor en også en helt naturlig del af det arbejde, der ligger forude for Dansk Lystfiskeri, forklarer Christen Stenild, direktør for fiskegrejsgrossisten Pure Fishing.

Større gennemslagskraft

For Danmarks Sportsfiskerforbund bliver det en styrke at få et tættere samarbejde med den kommercielle gren af lystfiskeriet, understreger forbundets formand, Torben Kaas:

– Vores stemme trænger bedre igennem på Christiansborg, når vi kan redegøre for lokaløkonomi, skattegrundlag og arbejdspladser forbundet med lystfiskeri. Brancheforeningen kan hjælpe os med at få de tal med til forhandlingsbordet. For Danmarks Sportsfiskerforbund giver den kommercielle tilgang os nogle nye argumenter ved siden af naturhensynet og befolkningens ønsker om rekreative oplevelser ved vandet.

Claus Eriksen, direktør for fiskegrejsbutikkerne Go Fishing, bakker ligeledes op: – Vi er rigtig mange, der tjener penge på, at der er fisk i vores vande, men det er de færreste af os erhvervsdrivende, som aktivt bidrager til at understøtte bestandene. Jeg tror, vi kan nå virkelig langt, når vi kommer til politikerne med både en grøn og en økonomisk vinkel på den samme dagsorden – at fremme vores fiskebestande. Min erfaring er, at Danmarks Sportsfiskerforbund og lystfiskererhvervet hver især kan åbne forskellige døre på Christiansborg, og til sidst bliver det svært for politikerne at lukke døren igen. Indsatsen for flere fisk er dog kun ét af flere formål, som Dansk Lystfiskeri er sat i verden for at tjene, understreger Claus Eriksen.

Brancheforeningens overordnede formål er naturligt at varetage medlemsvirksomhedernes erhvervsmæssige og økonomiske interesser – blandt andet ved at fremme både antallet af lystfiskere og fiskebestande i Danmark. Foreningen forbereder også tiltag, der har fokus på at udvikle branchen og fortsat skabe vækst og øget grundlag for erhvervet.

Organisationen kommer til at være et naturligt centrum for fælles projekter i branchen såvel som at være branchens politiske talerør. Blandt andet forventer Dansk Lystfiskeri at sidde i Fiskeristyrelsens paragraf 7-udvalg, hvor vigtige politiske beslutninger om fiskeri og forvaltning af fiskevande i Danmark træffes.

Kampvalg i Kerteminde

I Kerteminde blev der talt bredt om nødvendigheden af en sådan organisation og de mange indsatsområder, der er at tage fat på fremadrettet. Ud over formalia såsom godkendelse af vedtægter og fastsættelse af kontingent, blev foreningens bestyrelse valgt ved et kampvalg, der gav en del spænding i salen.

Dansk Lystfiskeris bestyrelsesformand, Peter Lyngby, glæder sig over brancheforeningens brede opbakning: – Efter knap et års forarbejde er stiftelsen af brancheforeningen en historisk dag for lystfiskeriet i Danmark. Med opbakning fra både producenter af fiskeudstyr, grossister, detailbutikker, NGO’er, turbåde, mediefolk og fiskesøer har vi fuld tillid til, at Dansk Lystfiskeri hurtigt får vokseværk. Nu er vi klar til at tage arbejdshandskerne på og begynde arbejdet for at forbedre fiskemulighederne for alle lystfiskere i Danmark.

For yderlige info kontakt Dansk Lystfiskeri: info@dansklystfiskeri.dk. Bestyrelsesformand, Peter Lyngby telefon 2888 8423.

 

Jans Lystfiskershop

BRANCHEFORENINGEN “DANSK LYSTFISKERI” NU EN REALITET

Der er igennem snart et års tid arbejdet hårdt bag kulisserne for at få stablet en brancheforening for alle med kommercielle interesser for dansk lystfiskeri på benene. I dag blev foreningen så endelig en realitet efter en vellykket stiftende generalforsamling på Lundsgård Gods ved Kerteminde på Fyn.

Formålet med foreningen, der ikke er for private, er at være branchens politiske talerør og fremme danske rekreative fiskebestande – blandt andet ved flere udsætninger af fisk. Man vil endvidere arbejde for at fremme bredden i dansk lystfiskeri – rekruttere, uddanne og fastholde lystfiskere i sporten og mange andre ting.

Blandt de over 60 nye medlemmer ved stiftelsen af brancheorganisationen findes blandt andet producenter, grossister, butikker, ørredsøer, turbåde, guides, fiskeopdrættere, sommerhusudlejere og medier samt DSF.

Bestyrelsen, der blev i valgt dag, består af Peter Lyngby fra Strip Strike Media (formand), Claus Eriksen fra Go-Fishing, Christen Stenild fra Pure Fishing, Torben Kaas fra DSF, Gordon P. Henriksen fra Megalops, Hanna Bossow Vestergaard fra The Fly Company og Martin Hubert fra Spar lystfiskeri.

Fisk & Fri bakker selvfølgelig op om det spændende nye projekt, og håber på at det nye initiativ på den lange bane vil betyde flere fisk til alle, da det er netop dem, som giver branchen sin driv- og sammenhængskraft. Så længe der er fisk, vil der være rigtig mange ting, der kommer af sig selv helt automatisk. God vind til “Danske Lystfiskere”, som vi forhåbentlig kommer til at høre meget mere til i fremtiden.

 

Jans Lystfiskershop