Her på fiskogfri.dk har vi skrevet en lang række artikler om den gennem årtier mangelfulde pleje og dårlige forvaltning af vores danske sandartbestande med det formål at få gang i genrejsningen af populationerne herhjemme. Vi har blandt andet foreslået støtteudsætninger, plejeplaner og genopretning af naturlige gydeområder. Rundt omkring i landet er flere nu begyndt at tage tråden op – senest Sønderjysk Sportsfiskerforening:

– Foreningens bestyrelse er blevet enige om at arbejde for at forøge bestanden af sandart i Haderslev Dam – og måske også Fjord – efter forslag fra næstformanden, Erik Tveskov. – Vi har i dag sendt en ansøgning afsted til DTU Aqua og bedt dem om at undersøge mulighederne for at gennemføre sådan et projekt, fortæller han. -.Selv kunne vi tænke os at sådan et projekt skulle følge to spor: 1) Udsætning af yngel/ungfisk fra opdræt og 2) Genetablering af gydemuligheder i dammen med og sten/grus-banker til erstatning for de oprindelige gydeområder, der i dag ligger begravet under mudder og slam. Vi krydser fingre for at ansøgningen bliver godt modtaget. I ”Atlas over danske ferskvandsfisk” fra 2012 kan man læse om, hvordan der med stor sandsynlighed er en oprindelig bestand af sandart i Haderslev Dam og Fjord. Lige siden dengang har foreningen drømt om at få genrejst bestanden, slutter Erik Tveskov.

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This