Forskning viser, at hvor dybt fisken er kroget – samt hvordan krogen fjernes, er de faktorer, som har størst betydning for fiskens overlevelseschancer ved genudsætning. Her får du vores bud på de mest skånsomme krogløsere og afkrogningsmetoder – samt hvilke spinneteknikker, der skal til for at kunne udnytte krogløsernes potentiale fuldt ud til gavn for fiskebestandene anno 2012.

Af Jens Bursell

ÅERNE ER LUKKET, og der er god tid til at gøre klar til den kommende sæson. Og med et øget fokus på skånsom genudsætning, hvad kan så være mere oplagt end at bruge vintermørket til at klargøre og optimere udrustningen, så du er toptunet til ikke blot at fange – men også genudsætte dine fisk på den mest skånsomme måde – dvs med mindst mulig sår, på kortest muligt tid – og allerbedst fuldstændig nedsænket under vand. Hvordan du kan minimere krogsårene ved valg af mindre kroge, kunne du læse om i Fisk & Fri 9/2010, men krogløseren, afkrogningstekniken samt selve fiskemetoden har også stor betydning for en vellykket genudsætning, hvor fiskens chancer for at overleve er maksimale

For at kunne afkroge fisken så skånsomt som muligt, kræver det, at du er i besiddelse af både tang, discorger og saks. For at få det rigtige greb om krogen, så en hurtig og skånsom håndtering sikres, er det ikke ligegyldigt, hvilke afkrogningsredskaber du vælger.

Et udvalg af discorgers på det danske marked – fra venstre mod højre, Zebco, Korsholm Discorges og X-2. Disse krog­løsere fungerer perfekt på dybe krogninger på fisk op til cirka 4-5 kilo, men til større fisk er de for korte. Den optimale discorger til brug ved dybe krogninger på større laks er af denne type, men blot 25-30 centimeter lang.

Et udvalg af discorgers på det danske marked – fra venstre mod højre, Zebco, Korsholm Discorges og X-2. Disse krog­løsere fungerer perfekt på dybe krogninger på fisk op til cirka 4-5 kilo, men til større fisk er de for korte. Den optimale discorger til brug ved dybe krogninger på større laks er af denne type, men blot 25-30 centimeter lang.

KROGLØSERE findes i mange udformninger, og vil du være sikker på at kunne foretage den mest skånsomme genudsætning, uanset hvordan fisken er kroget, bør du til enhver tid medbringe disse tre værktøjer

Pean: Når der anvendes mindre kroge, er en almindelig tang fra værktøjskassen uanvendelig. Her er det vigtigt, at tangen har små præcisionskæber samt er af en sådan kvalitet, at den giver et godt greb. Der bør således være en låsemekanisme i håndtaget, så man lettere kan fastholde grebet af krogen og få den hurtigt ud. En såkaldt pean, kirurgtang eller clamp er derfor bedste afkrogningsværktøj, hvis krogen sidder i kæben eller forholdsvis yderligt

Discorger: Denne type af krog­løser er suverænt dem mest skån­somme til de problematiske dybe krogninger i fx svælgregionen. Via en slids køres den på linen og skubbes ned til krogen, som skubbes baglæns ud. Når krogen er fri, kan man ved at holde linen kontra afskærme krogspidserne fra at få fat igen på vej ud, hvilket er en stor fordel. Denne krogløser er den eneste, som kan anvendes, selv når man ikke kan se krog/agn, hvilket gør den til den mest velegnede krogløser til dybe krogninger, når fiskens skal holdes 100% under vand samtidig

 

Friluftsland

 

Saks: Forskning viser, at dødeligheden ved genudsætning er mindst, hvis man klipper krogen af, når fisken er ubehjælpsomt dybt kroget i fx gællerne. Derfor bør man naturligvis medbringe en saks. Nogle peans har en saks som en del af kæberne, hvilket mindsker antallet af redskaber, man skal have med

Krogløserne bør ligge lettilgængeligt i lommen, så man til enhver tid kan få hurtigt fat i dem uden at slippe stangen – især hvis du er alene ved åen. Skal du have »et mål« på fisken er det mere skånsomt at måle længden i vandoverfladen – end af løfte den fri af vandet med en vægt/vejeslynge.

Et udvalg af kvalitets peans eller clamps, der sikrer en skånsom afkrogning af især yderligt krogede fisk. Fra venstre mod højre: Dr. Slick – Standard Clamps, Barb Plier (specielt fremstillet til at klemme modhager ned) og Mitten Clamps (Korsholm) – samt Clamps with Hookrelease og Scissors/forceps Straight fra Scierra. I sidstnævnte er der som antydet både tang og saks, hvilket gør den til et perfekt afkrogningsredskab.

Et udvalg af kvalitets peans eller clamps, der sikrer en skånsom afkrogning af især yderligt krogede fisk. Fra venstre mod højre: Dr. Slick – Standard Clamps, Barb Plier (specielt fremstillet til at klemme modhager ned) og Mitten Clamps (Korsholm) – samt Clamps with Hookrelease og Scissors/forceps Straight fra Scierra. I sidstnævnte er der som antydet både tang og saks, hvilket gør den til et perfekt afkrogningsredskab.

FISKEMETODEN kan også have stor betydning for en skånsom genudsætning, for det er ikke alle spinneteknikker, der muliggør optimal udnyttelse af krogløsernes potentiale

Problemet med de traditionelle danske åspinneteknikker er, at hvis krogen skal klippes af, så indebærer det, at hele agnen efterlades i fisken, fordi krogene er monteret på springringe. Og efterlader man kunstagnen, kan det gøre endnu større skade på fisken – især, hvis den er monteret med flere kroge. Tilsvarende gør et stort spinnerblad, der kværner rundt i gællerne, næppe skaden mindre. Problemet med springringsmonterede kroge er desuden, at mange af simpel nærighed og/eller kærlighed til deres yndlingswobler nok uanset hvad, vil have en tendens til at forsøge at få agn­en fri, hvilket kun kan ende galt for fisken.

Hvis du er interesseret i at maksimere overlevelseschancen på dybtkrogede fisk, bør du derfor vælge en spinnemetode, hvor krogen er monteret i en linestump, eller endnu bedre direkte på linen – så den på et splitsekund kan klippes af, uden at agnen bliver i fisken til skade for både fisk og fisker.

Sådan kan du montere wobler og spinner med efterhængt krog, så du har mulighed for at klippe krogen af, hvis den er dybt kroget. Krogen bindes i en stump 0,45-0,50 mm nylon. Krog og linetafs monteres lettest og bedst med en rapalaknude, hvor øjet ikke er større end krogøjet. Se flere varianter over samme tema på www.bursell.dk

Sådan kan du montere wobler og spinner med efterhængt krog, så du har mulighed for at klippe krogen af, hvis den er dybt kroget. Krogen bindes i en stump 0,45-0,50 mm nylon. Krog og linetafs monteres lettest og bedst med en rapalaknude, hvor øjet ikke er større end krogøjet. Se flere varianter over samme tema på www.bursell.dk

EFTERHÆNGT KROG med nylon­tafs – en åteknik, som vi første gang beskrev i Fisk & Fri 7/2007 – er den letteste og mest simple metode til at opnå denne effekt. Udover at give en bedre krogning med mindre kroge, så maksimeres chancen for, at fisken overlever en dyb krogning, netop fordi det er let at klippe krogen af, hvis den fx sidder i gællerne. Har linestumpen den rette længde i forhold til discorgerens hoved, har denne teknik endvidere den fordel, at det i nogle tilfælde også er muligt at anvende discorger.

Vil du for alvor optimere dine chancer for at kunne afkroge fisken på den ultimativt mest skån­somme metode – nemlig 100% nedsænket i vand, er teknikker, hvor kunstagnen kan glide frit op ad linen – fx gennemløbsmonteringer og releasetakler uden sammenligning de mest skånsomme spinnefiskemetoder til åfiskeri efter ørred og laks. Læs hvordan du laver disse takler på www.fiskogfri.dk og www.bursell.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This