– Miljøstyrelsen har i november og december 2021 undersøgt i alt 54 vandløb nær brandøvelsespladser for PFAS-forbindelser, heriblandt PFOS, lyder det i en udmelding på Miljøstyrelsens hjemmeside. – I 27 vandløb er der fanget fisk, og kødet fra fiskene er blevet analyseret. Alle prøverne var under PFOS-grænseværdien, også kaldet miljøkvalitetskravet på 9,1 µg/kg, der skal beskytte menneskers sundhed. Det gennemsnitlige indhold var 0,24 µg/kg, altså næsten 40 gange mindre end grænseværdien.

– I andre 27 vandløb er der taget vandprøver i stedet for prøver fra fisk, da det ikke i alle vandløb har været muligt at indfange fisk. Ni vandprøver overskrider miljøkvalitetskravet for PFOS på 0,65 ng/L. Alle undersøgte vandløb fremgår af kortet nedenfor. Vandløb med overskridelser er vist med en rød prik – fx Mølleåen ved København.

Blandt de større vandløb der blandt andet gik fri er Odense Å. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Forshaga Akademin

 

PFOS forurening i danske vandsystemer.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This