– Grundet fund af PFOS-stoffer i vandet frarådes det foreløbig at spise fisk fanget i Furesø og Vejlesø og den øvrige del af Mølleå-systemet nord for København. Sådan lyder det i en udmelding fra Rudersdal Kommunes hjemmeside. – Region Hovedstaden orienterede den 5. november 2021 Rudersdal Kommune om foreløbige data, der viste overskridelse af grænseværdien for det giftige stof PFOS i Mølleåen nedstrøms Kongens Lyngby, fortsættes det. – Region Hovedstaden har ikke vurderet mulige kilder til forureningen i Mølleåen, og Rudersdal Kommune kan ikke udpege en oplagt kilde ud fra de oplyste data. Rudersdal Kommune har derfor sammen med Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner fået undersøgt vandet i Farum Sø, Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. På baggrund af undersøgelsen frarådes det foreløbigt at spise fisk fanget i hele Mølleå-systemet. Det skyldes fund af PFOS over drikkevandskriteriet og et samlet PFAS-indhold over indikatorværdien på 9 ng/L vand for fisk, der hjemtages til spisning. De fundne værdier er under badevandskriteriet, hvorfor der for nuværende ikke er nogen anbefalede restriktioner med hensyn til vandsport og badning i søerne, pointeres det. – Kommunerne koordinerer spørgsmålet om eventuelle restriktioner med Styrelsen for Patientsikkerhed. PFAS-stofferne, herunder PFOS, er tidligere anvendt bredt og er fundet på grunde, der tidligere har huset forskellige typer industri, herunder forkromningsindustri, træindustri, møbelindustri og renserier samt fyld- og lossepladser, som ifølge Danske Regioner anses som de stærkeste forureningskilder.

Du kan læse mere om PFAS-stoffer på Miljøstyrelsens hjemmeside

På billedet ovenfor ses salige Josef Hochmut med den største sandart taget i Furesøen på 9,35 kilo.

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This