Blot nogle få timers kørsel fra Danmark ligger Halland – med noget af Sveriges bedste fiskeri efter Atlanterhavslaks. Hele 13 formidable åer snor sig gennem landskabet. Her giver Fisk & Fri’s Hans Schibli dig den nødvendige insiderviden, så du selv kan opleve lakselykken hinsidas.

Af Hans Schibli

Nissan byder på smukke omgivelser og mange gode muligheder for laksefluefiskerne.

Nissan byder på smukke omgivelser og mange gode muligheder for laksefluefiskerne.

HALLAND har nogle fantastiske bestande af vildlaks – ikke mindst i de berømte, store åer Ätran, Nissan og Lagan. Ätran er vild­laksåen med den største betydning for gydningen – og dermed sikring af fremtidens bestand, mens Nissan både er vildlaksbærende, og har udsætninger. Laksefiskeriet i Lagan er til gengæld helt funderet på udsætninger. De tre vande leverer talrige og store laks, men Halland har meget mere laksefiskeri at byde på – og til absolut rimelige priser.

I SYD finder vi Stensåen – én af landets fineste vildlaksåer beliggende i den nedre del af Hallands­åsen. Åen løber malerisk gennem naturskønne omgivelser, og må betegnes som ét af de mindre laksevandløb med en middelvandføring på 3,6 m³/s. Sæsonen varer fra 1. marts til 30. september, og byder på en stærk laksestamme i voksenstørrelse – rekordlaksen ligger på 13 kilo! Åen har ligeledes et særdeles godt havørredfiskeri – den største havørred taget her vejede 9,3 kg, og det var endda en nedgangsørred! Med karakter af flomelv, har man det bedste fiskeri i nedbørsrige perioder, og både flue samt spin fungerer fint. Orange og gult er lokale favoritfarver, ligesom Jensen-woblere og Mickey Finn er populære agnvalg.

I Stensåen er laksemede med orm en meget brugt og effektiv metode.

I Stensåen er laksemede med orm en meget brugt og effektiv metode.

Laksen ankommer tidligt – allerede i marts fanges nystegne fisk. Storlaks har man de bedste chancer for at møde fra slutningen af april frem til midsommer. Havørredfiskeriet topper i sensommeren med gavmilde fangster de senere år af især eksemplarer mellem 2 og 4 kilo. Forårshavørreder kan du også med held gå efter på de kystnære strækninger ved Båstad.

SYD FOR HALMSTAD slynger Gene­vadsåens og Fylleåens bugtende bredder sig. Førstnævnte er fortrinsvis privatejet med begrænsede fiskemuligheder, men Fylleåen, i udkanten av Halmstad, er en vaskeægte naturperle og et glimrende laksevand. Middelvandføringen er på 6 m³/s – og den har en vandfarve, der leder tankerne i retning af mørk cognac. Nystegen laks landes fra midten af april, mens de største først er fremme fra midten af maj, og bliver indtil midsommer. Det bedste fiskeri foregår i zonerne direkte nedstrøms Tullgrens Mølle og på strækningen oven for møllen. Grilse trækker op i åen efter midsommer, og fortsætter med dette indtil sæsonsafslutningen d. 30. september. For havørredfiskerne er der chancer på hele strækningen ud til havet – særligt i marts og april. Krasse farver til både fluer og kunstagn anbefales af de fleste, lokale fiskere.

GENNEM SELVE HALMSTAD – laksestaden – løber Nissan, én af egnens største lakseåer med en middelvandføring på 40 m³/s, og fiskeriet efter laks og havørred er i dag blandt Hallands bedste. Her fanges flere hundrede fisk årligt.
Laksefiskeriet er inddelt i 9 zoner. Zone 8 er udelukkende for fluefiskere, og strækningen mellem Åled og Oskarsstrøms nedre kraftværk anses for at være en af Vestkystens fineste til laksefluefiskeri.

Ätran byder ikke blot på laks, men også kapitale havørreder, som denne.

Ätran byder ikke blot på laks, men også kapitale havørreder, som denne.

De første laks har opgang i begyndelsen af april. Indledningsvis er de få, men til gengæld af velvoksen størrelse. I midten af maj kommer der et rykind af storlaks, og ved denne tid er det bedste spot nok ved Skafferiet i Zone 1. Rekord­laksen på pladsen er en 13 kilo-fisk. Også indsnævringen opstrøms Järnvägsbron er et hot sted. Laks, der er gået igennem fiskepassagerne ved Slottsmöllans Kraftværk, stopper gerne i det strømstille parti ved pladsen »Paradiset« i Zone 2. Dette er ligeledes et maj-spot, hvor både spinne- og fluefiskeri giver gode resultater.

I takt med, at sommeren skrider frem, trækker stadigt flere laks op – jo bedre vandføring, desto flere fisk. Fiskeriet topper i august og september, og fisker man i selve Halmstad, er det i særdeleshed ved Skafferiet, at laksene skal tages. Slotts­mölleforsen og partiet mellem Öster­bro og Järnvägsbron er andre sikre stræk. Gælder det agn, er rørfluer, blink som Viking Herring 15-20 gram eller Jensen-woblere i orange ofte brugt i Nissan.

Strækningerne med stærk strøm omkring Kanin- og Laxön er også ret stabile, og hvis vandføringen er meget høj, findes både laks og havørred hele vejen mellem Österbro og Slottsmöllan.

På Viskan nedstrøms Kullagård er det let at komme til med fluegrejet.

På Viskan nedstrøms Kullagård er det let at komme til med fluegrejet.

Zonerne opstrøms Halmstad har de bedste måneder i august og september. I Zone 6 hviler laksen sig ved Pråms Brane – et parti til både spin og flue. Prøv endelig her det blanke stykke på den anden side af fossen. De nok smukkeste fiskeområder kan du opleve ved Zone 8, udelukkende med fluefiskeri, og 9 med både flue og spin. Er strømføringen omkring 35 m3/s, fisker begge zoner fremragende. For den førstegangsbesøgende kunne et godt valg falde på Nissans mest berømte fluefiske-pool, Taxi pool, i Zone 8, en langstrakt pool midt i Sännan.

Naturen stiller sine krav til flue­fiskeren ved Nissans øvre fiskeområder. Den smukke å er smal her, og gamle egetræer strækker deres knoklede grene langt ud over vandet. Underhåndskast er nødvendige for at nå standpladserne i de fleste pools. Flydeline eller intermediateline, og en stang på 10-13 fod, vil være passende udrustning til normal vandføring. Fluer i røde og orange farver med en krogstørrelse 4-8 plejer at være sikre valg, eventuelt i de lokale mønstre som Taxi pool fly, Sotarn og Sennan fly.

Laksefiskeri når det er bedst – her i frodige omgivelser på Ätran.

Laksefiskeri når det er bedst – her i frodige omgivelser på Ätran.

Ved kraftig vandføring tilføjes en synketafs eller synkeline for at komme ned til fisken, ligesom noget større rørfluer anvendes. Vadestaven må heller ikke glemmes, for Nissans mørke vand gemmer på mange skjulte huller.
Sæsonen er i Zone 9 forlænget til den 14. oktober. Denne del rummer adskillige fiskespots, men specielt Järnvägsbropoolen, og poolen nedstrøms Ryab, er værd at give sig i kast med.

MELLEM HALMSTAD OG FALKENBERG løber den fine, lille Suseån. De bedste stræk er private, men forhør dig hos Falkenbergs turistinformation om mulighederne – kontaktoplysningerne findes sidst i artiklen.

FALKENBERG byder på en af Hallands bedste lakseåer – Ätran, som passerer gennem Falkenberg By på vejen ud mod Kattegat. Den har en middelvandføring på 50 m³/s.

Der fanges ved åen mellem 500 og 1.000 laks per år, og fra den 31. marts kører sæsonen videre til 30. september. 4. juni 2011 blev en af nyere tids største laks i denne å landet af Timo Martini – hele 15,5 kilo vejede den, og huggede på en plads i selve Falkenberg.

 

Jans Lystfiskershop

 

Opstrøms Falkenberg By fiskes laks hele vejen til Vessigebro – dernæst igen fra hvor Högvadsåen løber ud i Ätran. Högvadsåen kan til tider også være fremragende, og når den har meget vand, er laksen på plads allerede fra starten af maj. Fiskeriet topper dog først i august og september. Storlaksen er mest talrig i Ätran fra midten af april frem til midsommer. Først derefter plejer grilsene at indfinde sig – visse år i rig mængde. Omkring midsommer kan man ligeledes begynde havørredsatsningen, og i Ätran er det ørreder af betragtelig størrelse, der trækker op. Både spin og fluefiskeri egner sig fint til åen, og i Falkenberg By er medefiskeri med rejer ligeledes tilladt. Også her er det de stærke farver til fluer og kunstagn, som oftest pilles op af grejboksen. Strong Medicine er en klassikerflue, ligesom også Blue Charm og Silver Doctor i små størrelser er det i tørre sommermåneder med begrænset vandføring.

Den nedre del af Lagan byder på fiskeri efter udsætningslaks – og der kan være et rigtigt godt fiskeri, som dette billede viser.

Den nedre del af Lagan byder på fiskeri efter udsætningslaks – og der kan være et rigtigt godt fiskeri, som dette billede viser.

MELLEM FALKENBERG OG VARBERG forgrener en del mindre åer sig. Især Himleåen er et oplagt valg til besøg – lige i udkanten af Varberg By. Himleåen har frem for alt en stærk havørredbestand, men også laksen har haft en fin opgang de seneste 10 år.
Der er ikke statistik til rådighed for antallet af fangede laks i 2012, men 20 havørreder er registreret sidste sæson. Læs mere om fiskeri og priser på: www.varbergsflugfiskeklubb.com.

VISKAN STRØMMER NORD OM VARBERG med en middelvandføring på 34 m³/s. Periodevis er her gode chancer for laks med den bedste strækning mellem Åsbro og Kullagårds kraftværk. Fra slutningen af april fanges de første laks, og for fluefiskerne er det værd at have øjnene rettet mod Kullagård. Havørrederne er mest talrige på den nederste del af Viskan nær havet. Sæsonen er blevet forkortet for at værne om bestanden, og lyder nu 1. april til 31. august. Med hensyn til fluevalg er farver som sort og orange et »must« i flueboksen, mens medefiskerne har stort held til at overliste åens ædelfisk på orm.

Yderligere nogle kilometer mod nord snor den klejne, smukke Löfteå sig gennem landskabet, og flytter gennemsnitligt en vandmængde på 2,5 m³/s. Åen er først og fremmest et vandløb for havørredfiskerne med super forårsfiskeri, men er også et habilt laksevand i regnfulde somre.

Laksefangsterne er beklageligvis ikke registreret for Löfteåen i 2012. Til gengæld er 70 havørreder noteret fanget i sæsonen – en understregning af de fremragende muligheder for havørredfiskerne som denne å tilbyder. Information om fiskeri og priser: www.loftaanlillesjon.se/loftaan.htm

Når anemonerne blomstrer, kan der være et fint fiskeri efter grilse i Ätran.

Når anemonerne blomstrer, kan der være et fint fiskeri efter grilse i Ätran.

VED KUNGSBACKAJFORDEN har både Rolfsåen og Kungsbackaåen udløb. Rolfsåen kendes for sine massive storlaks, og har en middelvandføring på 20 m³/s. Rekordlaksen vejede små 18 kilo, taget på flue – en »Garry« i størrelse 6 med dobbeltkrog blev laksens skæbne. Åen har et krystalklart vand, og gennemstrømmer et åbent landskab af landbrug og marker.

Der sælges 8 fiskekort per dag til strækningen af Rolfsåen mellem havet og Järnvägsbron, samt fra Hanhals Bro og cirka 1 kilometer opstrøms. Hanhalsstrækningen er reserveret fluefiskerne – der i øvrigt sværger til fluer i sorte og blå nuancer. Glödhäck og Uldsok kunne være fine bud på specifikke mønstre, mens spinnefiskerne ofte vælger Jensen- og Rapalawoblere i orange og guld.

Kungsbackaån er en mindre flomå i Kungsbacka, der primært giver godt med havørred, men kan også i regnfulde somre have en fornuftig lakseopgang.

Bemærk endelig, at både Rolfs- og Kungsbackaåen er de eneste hallandske åer, som ikke er inficeret af lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Vær derfor omhyggelig med at desinficere dit grej hvis du veksler mellem forskellige lakseåer.

OVERORDNET FOR HALLAND I 2013 er der forventninger om fortsat godt storlaksefiskeri. Dette beror på tendenser i landede storlaks siden 2004 – i hele perioden frem til 2011 har der været en stigning i antal ton landet fra år til år – med en enkelt undtagelse. Således landedes der i 2004 5,9 ton og i 2011 16,7 ton, altså næsten en tredobling af fangsterne! 2012 havde en nedgang til 8,8 ton, men 2011 var også et exceptionelt godt år.

Så hvorfor ikke pakke laksegrejet og nyde Hallands vidunderlige fiskeri og smukke natur – lige i Danmarks baghave!

Suseån
Gennem 2012 blev der registreret fangster af 29 laks og 33 havørreder. For en lille, og ikke voldsomt fisket, å et ganske habilt fangstantal.
Information om fiskeri og priser: www.visitfalkenberg.se

Rolfsåen og Kungsbackaåen:
2012 gav henholdsvis 30 laks og 14 havørreder i Rolfsåen og 18 laks og 73 havørreder i Kungsbacka­åen. Tal der nok burde få havørredfiskerne til alvorligt at overveje et pitstop ved Kungsbackaåen.
Fiskekort købes hos Lars-Bruno Johansson fra Elektrotjänst, telefon: +4630010382. Lars–Bruno kan hjælpe med al information, du har brug for omkring fiskeriet.

Viskan
113 laks kom på land i sidste sæson og dertil 15 havørreder – dermed endte Viskan på en tredjeplads over Hallands lakseåer. Information om fiskeri og priser: http://kullagard.homeip.net og www.marknadvarberg.se

Genevadsåen og Fylleåen:
2012 gav henholdsvis 19 laks og 41 havørreder i Genevadsåen og 25 laks og 17 havørreder i Fylleåen. www.destinationhalmstad.se

Nissan
Nissan leverede i 2012 dels 111 laks og dels 104 havørreder. Det medførte en tilbagegang på cirka 30 % fra 2011 – der dog også var et fremragende år. Information om fiskeri og priser: www.destinationhalmstad.se, www.nissansportfiske.se og www.fiska.se/fiskevatten/nissan_nedre_fvo_halmstad.asp

Ätran
Året 2012 kunne opregnes fangster af i alt 560 laks og 33 havørreder – Ätran var således den næstmest lakserige å i Halland. Information om fiskeri og priser: www.visitfalkenberg.se og www.lailaswell.com/hogvadsan.html

Stensåen
Sæsonen 2012 var 83 laks i glade lystfiskerhænder og dertil 38 havørreder, hvilket er ganske flot for et forholdsvis lille, laksebærende vandløb. Se mere på www.algonet.se/~runtek/stensan/index.htm og www.stensanslaxfiske.se

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This