Flådfiskeri efter suder er en æstetiske oplevelse – og der er intet så spændende som at iagttage suderboblerne og flåddets mindste bevælgelser, mens mosekonen brygger og nattergalene synger i krattet. Her fortæller Lasse B. Højrup, hvordan du skal bære dig ad med fiskeriet.

Af LASSE B. HØJERUP

FISKERI EFTER STORSUDER er meget sæsonbetonet. Fiskene topper vægtmæssigt i slutningen af maj til midten af juni og når aldrig i nærheden af denne optimalvægt resten af sæsonen. Vil du fange den helt store suder er det altså her, du skal lægge din tid, men fiskeriet er faktisk ofte lettere senere på sommer og tidligt efterår indtil vandet for alvor begynder at køle ned.

MORGENFISKERIET er ofte langt mere effektivt end aftenfiskeriet. Tidligt på sæsonen kan aftenfiskeriet dog være næsten lige så fint som morgenfiskeriet, men i højsæsonen er morgenfiskeriet langt bedre end aftenfiskeriet. Aftenfiskeriet kan dog sagtens kaste gode fisk af sig, og ofte har jeg startet fiskeriet om aftenen, fået lidt søvn fra midnat til solopgang – og så fisket det eksplosive morgenfiskeri.

Suderen er uden sammenligning en af vores smukkeste ferskvandsfisk.

Suderen er uden sammenligning en af vores smukkeste ferskvandsfisk.

Tit har jeg haft boblende fisk på pladsen fra start af som følge af fodringen aftenen før, og så er det bare om at komme i gang. Er der godt gang i fiskene og sørger du for at holde fodringen kørende, kan fiskeriet holdes i gang til langt op af formiddagen og ofte har jeg først oplevet, at aktiviteten er sluttet ved 11-12 tiden.

Jeg har fanget sudere under de fleste forhold, men der er en tendens til, at suderne ikke bryder sig om pludselige temperaturfald – specielt ikke kold regn. Ved flådfiskeri er perfekte forhold for mig vindstille, da indikationen således bliver bedst. Lunt og trykkende vejr er ideelt og et fint skydække, der gør, at solen ikke bliver alt for skarp, kan sørge for at aktiviteten forbliver god langt op ad formiddagen.

DE BEDSTE PLADSER. Suderen er en fisk, som ofte patruljerer langs søens kanter, og den er dermed let at få i tale på nærdistancen – selv i større søer. Ofte har jeg fisket flåddet lige under stangtoppen.

Dybder på mellem 1 og 3 meter gerne for foden af skrænterne samt i nærheden af diverse snags vil næsten altid være hotspots. Åkandebælter virker til at være magneter for både sudere og suderfiskere. I det tidlige forår kan der være flere graders forskel på forskellige pladser alt efter hvilken retning, de er placeret i. Solen står op i øst, så i skovomkransede vande vil dens stråler først ramme pladserne beliggende mod vest.

En smuk storsuder sættes forsigtig tilbage.

En smuk storsuder sættes forsigtig tilbage.

Jeg har oplevet, at der kan være stor forskel på fiskeriet i sådan en situation – alt efter om du sidder på en øst- eller vestvendt plads, hvor suderne har virket til at søge mod det varmere vand mod vest.

Senere på sæsonen kan tendensen skifte, hvor aktiviteten hurtigt falder på en vestvendt plads,  mens den fortsætter på den østvendte plads, som stadig er i skygge. Her virker det til at være lysintensiteten, der er afgørende.

SUDERE ELSKER FODER – selv i ufiskede vande. Jeg fodrer typisk med 3-5 appelsinstore kugler grundfoder ved fiskeriets opstart for derefter at toppe op med en kugle for hver fisk – eller hvis fiskeriet dør ud. De sidste mange år har jeg benyttet mig af mit eget hjemmelavede krebsdyrfoder, som er et finkornet foder med masser af fiskeduftende ingredienser samt melasse.

Tidligt på sæsonen tilsætter jeg gerne godt med større partikler som majs, pellets og hamp, som holder fiskene aktive på pladsen. Jo tættere jeg kommer på gydningen, desto færre større foderemner tilsætter jeg, da jeg ofte har oplevet at fiskene kun kommer kort ind på pladsen, hvor de kun spiser lidt. Ved at minimere mængden af foderemner sørger du for at have en god chance for, at fisken tager din agn. Pellets i 2-6 mm fodrer jeg dog stadig med – gerne boostet i en væske som fx krebsdyrolie, da de langsomt bliver opløst og derfor ikke fungerer som egentlige foderemner.

Fouragerende suder afsløres ofte ved at de luftlommer de frigiver på bunden stiger til overfladen, og kan ses som suderbobler. Tøv ikke med at fiske direkte oven i boblerne, da suderne ofte svarer igen ved at hugge kort efter.

Pellets til løsfodring, boost, disgorger og ekstra splithagl er alle gode ting at have lige ved hånden under flådfiskeriet. Bemærk Powerbait Bloodworms, der er gode at toppe op med på krogen.

Pellets til løsfodring, boost, disgorger og ekstra splithagl er alle gode ting at have lige ved hånden under flådfiskeriet. Bemærk Powerbait Bloodworms, der er gode at toppe op med på krogen.

MAJS er den nok mest klassiske suderagn, og jeg har også fanget rigtig mange sudere på de gule, søde fristelser. Det er en rimelig småfiskebestandig agn, og jeg fisker typisk med to eller tre korn på krogen. Ulempen ved majs er dog, at det er en vidt udbredt agn og at fiskene i vande, hvor der bliver fisket en del, kan godt blive mistænksomme over for agnen.

Den tager dog heldigvis godt imod både smag og farve og her har jeg haft stor held med røde jordbærmajs. Disse laves nemt ved at hælde en dåse majs + væske i en frysepose og tilsætte lidt vand, rød pulverfarve og jordbærflavour. Efter en nat i køleskabet er majsene klar.

BRØD er efter min opfattelse en noget overset suderagn. Det er en af mine yndlingsagn, der virkelig virker på dage, hvor fiskene ellers er sløve. Jeg fisker brødet klemt som en flage om krogen. Et dyp ned i f.eks. hampeolie giver brødet en ekstra kant. Ulemperne er, at det let terroriseres af småfisk samt dets evne til at falde af krogen. Frisk toastbrød er dog rimelig fornuftigt at sætte på krogen.

SOFT HOOKERS – bløde pellets – er ligeledes en virkelig god agn, og især i situationer, hvor du ønsker, at din agn ikke skiller sig ud fra fodringen. Soft hookers er ligeledes ikke så sårbare over for småfisk, da de ikke gør så meget opmærksom på sig selv. Jeg har haft god succes med soft hookers i 8 mm og har været begejstret for versionerne fra Sonu Baits.

Lasse med en smuk suder på 3,45 kg fanget på flåd en tidlig juni morgen.

Lasse med en smuk suder på 3,45 kg fanget på flåd en tidlig juni morgen.

GRUNDFODER klemt om krogen kan også være en yderst giftig suderagn. Nogle gange virker det til, at fiskene bare står med hovedet nede i foderet, og så er det om at prøve med foder på krogen. Er foderet fint vådtet kan det nemt modelleres rundt mellem fingerspidserne og dermed formes som en dejagtig klump, der kan formes rundt om krogen. Foderet er så porøst, at det falder af i modhugget, men flåddet kan samtidig sagtens flyttes med forsigtighed. Denne agn har med tiden givet mig en del fine sudere.

GREJET til flådfiskeriet efter sudere er for mit vedkommende den klassiske stang Drennan Tench Float kombineret med et Shimano 2500 hjul fyldt med 0,205 Drennan Double Strength. Dette er den eneste line, der har opfyldt mine krav til flådfiskeri på nærdistancen. Jeg fisker typisk op af åkandebælter og vælger derfor en 0,205 line, hvor jeg i vande uden snags sagtens ville fiskemed en 0,185 line.

Ved flådfiskeri hærges den yderste meter ofte mest, og jeg har derfor aldrig helt forstået ideen med at tilføje et stykke tyndere forfangsline. Jeg fisker hovedlinen hele vejen igennem, hvilket også optimerer styrken af linen. Som flåd benytter jeg udelukkende Drennan Insert Crystal Waggler – typisk i 1½ AAA. Jeg monterer det glidende og har størstedelen af blybelastningen en halv meter fra krogagnen for at få den hurtigt igennem de øverste vandlag, hvor skallerne typisk står. Løftehaglet (BB eller no. 1) placeres 1-10 cm fra krogen afhængig af situationen. Dette bly skal lige akkurat stå over bunden, så flåddet løfter sig, når en fisk tager krogagnen og løfter denne samt løftehaglet op i vandsøjlen.

Flådrigget med splithaglet er monteret på et separat stykke line, for ikke at skade hovedlinen.

Flådrigget med splithaglet er monteret på et separat stykke line, for ikke at skade hovedlinen.

FLÅDDET AFBALANCERES. Hvordan et flåd skal afbalanceres er dybest set en subjektiv vurdering, men husk på, at flåddets formål blot er at registrere hugget. Der er derfor ingen grund til at have en mere synlig flådtop end, at du som fisker tydeligt kan se hugget. Jo mindre top, der stikker op – jo mindre modstand mærker fisken.

Jeg stiller typisk mit flåd, så der stikker 5-6 mm af flådtoppen op. Det er rigeligt til, at jeg kan registrere et tydeligt hug – enten ved at flåddet går under eller ved at det løfter sig.

Den almindelige opfattelse af splithagl er, at de monteres ved at blive klemt direkte på linen. Men – har du først prøvet at montere et splithagl på hovedlinen, som derefter skal flyttes, er der ingen tvivl om, at monteringen af haglet giver »klemsår« på hovedlinen, hvilket svækker hovedlinen. Det kan derfor betale sig at tænke i andre baner, når du skal montere dine bly. Jeg bruger en løsning, der for det første gør, at monteringen af haglene ikke skader linen og for det andet gør det meget nemmere at rykke på haglene uden at skade linen.

Ideen går ud på, at et lille stykke line bindes til en Micro Rig Ring, som trådes på hovedlinen og fikseres mellem to flådstop. Haglene kan så monteres på det lille linestykke. Sørg for at binde et par knuder i den anden ende af linestykket for at forhindre, at haglene kan glide af. Jeg har benyttet denne haglmontering i en del år nu, og det mindsker mængden af linebrud betragteligt.

Har du været forudseende og brugt en vinteraften på at binde små linestykker til en god håndfuld rig rings er det stort set lige så hurtigt at rigge til som den oprindelige måde.

Når storsuderen kæntrer og vender bredsiden til er det tid til at få den landet.

Når storsuderen kæntrer og vender bredsiden til er det tid til at få den landet.

FIGHTEN. At fiske med forholdsvis tynd line klods op af åkander kan hurtigt ende i mistede fisk og knækkede liner. Der er dog meget, du som fisker kan gøre, når du sætter modhugget. Lige så snart du kroger fisken bør du holde stangen højt og presse fisken opad. Instinktet vil ofte være at  sidepresse jernhårdt direkte væk fra åkanderne, men dette vil ofte resultere i, at suderen netop svømmer med hovedet direkte ind i dem. Lægger du presset lidt blødere og presser opad vil fisken ofte søge op i vandsøjlen. Herfra kan den enten søge mod åkanderne eller væk fra dem. Søger den mod åkanderne er du bedre stillet, da du nu har fisken højere i vandet og dermed nemmere kan få linen til at glide af åkanderne. Søger den derimod lidt væk fra åkanderne, bør du lægge dit pres imod åkanderne, hvilket ofte vil få fisken til at søge modsatte vej.

EN GRØDERIVE kan være altafgørende for en succesfuld tur. Først og fremmest fjerner den det værste snask på bunden og sørger for, at du kan præsentere din agn ordentligt. Dernæst frigør den en masse naturlige fødeemner, som vil lokke suderne til. Opfat den derfor ikke kun som et redskab til at gøre din plads fiskbar, men lige så vel som en del af din fodring.

FISH CARE: Jeg synes, det er på sin plads kort at berøre dette emne. Store sudere er typisk gamle fisk, og vi skal huske at behandle de ældre med den fornødne respekt. Til mit suderfiskeri sørger jeg for at bruge et knudeløst gumminet, og en landet fisk bliver placeret på en lille, vådtet afkrogningsmåtte. Vejningen sker i en våd plastic pose. Da suderfiskeriet finder sted i de varmere måneder er jeg meget opmærksom på hele tiden at holde fisken og mine egne hænder fugtige under fotoseancen.

Suderfiskeri med flådstangen er ren magi – det er bare med at komme ud og opleve sommeren ved mosen.

 

Harald Nyborg

 

En grøderive er guld værd, når man skal rydde en plads for vandplanter, så det er til at komme til at fiske efter suderne.

En grøderive er guld værd, når man skal rydde en plads for vandplanter, så det er til at komme til at fiske efter suderne.

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This