Som du kunne læse i går har et byrådsmedlem fra Halsnæs Kommune nu foreslået at erhvervsfiskeriet, som ellers var stoppet for blot otte uger siden, skal kunne fortsætte – og Naturstyrelsen er ikke afvisende overfor at et fiskeri efter sandart kan fortsætte.

I den anledning har vi stillet tre skarpe til Danmarks Sportsfiskerforbunds formand – Torben Kaas:

1 – Bliver der først skrevet kontrakt på en ny erhvervsfiske koncession på fx sandart, kan det blive meget svært at omstøde: Kommer vi til at se et DSF, der hurtigt, seriøst og målrettet går ind i sagen om sandartfiskeriet på landets største sø, inden det er for sent?

– Den her sag er vigtig, og vi har allerede mobiliseret på den, svarer han. – Vi går seriøst og målrettet ind i alle de sager, vi går ind i. Det gør vi selvfølgelig også her. Jeg er enig i, at er der først givet håndslag på en løsning mellem den pågældende byrådspolitiker, borgmesteren, skovridderen og Foreningen til Ågabets Bevarelse, så er det svært at lave om på. Vi har derfor lagt en plan for at søge indflydelse på alle involverede parter og herunder også offentligheden, inden der skal være møde om sagen.

2 – Du har – efter vi bragte nyheden om en potentiel ny koncession – udtalt til Fisk & Fri, at ”det bedste vil være at få de lokale lystfiskere på banen”. Det er selvfølgelig fint at involvere de lokale, men i så stor og vigtig en hastesag gælder det vel om hurtigst muligt at få sagen op på højeste niveau, så DSF´s ledelse og sekretariat bidrager aktivt til at påvirke beslutningstagerne?

– Skal vi have indflydelse i en kommune, så er det stærkeste våben altid, at der er opbakning til vores synspunkter fra lokale grupper og borgere, fortsætter han. – Det her handler om at vise borgmesteren og andre, at der lokalt er et stærkt ønske om en anden løsning end fortsat erhvervsfiskeri. Som forbund er vi med i processen hele vejen både fordi sagen er vigtig for vores lokale medlemsforeninger, og fordi det også i det store perspektiv er vigtigt, at vi giver modstand til erhvervsfiskeriet i ferskvand, som bidrager med uendeligt lille værdi pr. fanget fisk sammenlignet med stangfangede fisk.

3 – Hvad tænker i at gøre fremadrettet?

– På langt sigt holder vi fast i vores strategi vedr. redskabsfiskeri i ferskvand, afrunder han. – Det handler om generelt at indføre redskabsbegrænsninger, omsætningsforbud og bag limits for fiskeriet i ferskvand gennem ændringer af bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri. Det arbejde pågår lige nu. I mellemtiden tager vi så kampene en for en, når de som her ved Arresø dukker op. Erhvervsfiskeri i ferskvand er en anakronisme, og bidrager med en meget lille værdi sammenlignet med den værdi, lystfiskeriet på de samme fisk giver både i lokalsamfundene og generelt i samfundsøkonomien.

Her på Fisk & Fri følger vi op med et interview, hvor vi har snakket med byrådsmedlem Kim Jensen, der har kommet med forslaget om at genindføre erhvervsfiskeriet på Arresø. Vi forventer at komme med dette i næste uge.

Læs mere om problematikiken om erhvervsfiskeri på Arresø i blandt andet artiklen her.

 

 

Friluftsland

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This