Arresø skal ifølge EU´s Vandrammedirektiver overholde god økologisk tilstand inden 2027. På trods af dette foreslår et byrådsmedlem i Halsnæs Kommune nu at genindføre erhvervsfiskeriet, der ved at fjerne større mængder af rovfisk, blot gør målet om god økologisk tilstand endnu mere urealistisk: – Min holdning er, at erhvervsfiskeriet skal sendes i udbud igen. Det behøver ikke nødvendigvis være den samme fisker, der får forpagtningsaftalen, men selvfølgelig skal der fortsat være erhvervsfiskeri på Arresø, siger Kim Jensen (K) til Frederiksborg Amts Avis i går.

At man fra Naturstyrelsens side lod den tidligere erhvervsfiskerkoncession løbe ud ved udgangen af 2021 skyldes et ønske om at beskytte den truede ål, men Naturstyrelsen har løbende signaleret, at de ikke har noget problem med, at der drives et fortsat erhvervsfiskeri efter sandart, der er søens mest talrige rovfisk. Naturstyrelsen og Skovrider Jens Bjerregaard rådgives af DTU Aqua, der – tilsyneladende uden fagligt belæg for det – opfordrer til hård befiskning af større sandartårgange, hvilket de sidste to gange, det er sket på Sjælland, har ført til et meget markant fald i søernes klarhed – samt efterfølgende et markant ringere lystfiskeri efter sandart.

Det er derfor bekymrende, at man overvejer at give nye tilladelser til erhvervsfiskeri på landets største sø – ikke blot for søens fiskebestand samt chancen for at opnå god økologisk tilstand, men også for de mange lystfiskere, der ellers på sigt ville kunne få fantastiske fiskemuligheder på søen.  

Sandarten er uden tvivl en af vores vigtigste sportsfisk med et i Danmark forholdsvis uudnyttet potentiale, fordi bestandene i langt de fleste vande er ret fåtallige. Denne problemstilling bliver helt sikkert ikke bedre ved at nedfiske de store årgange, der gerne skulle danne grundlaget for mere stabile og større årgange af kommende generationer. Men netop dette er desværre et realistisk scenarie, hvis man genindfører erhvervsfiskeriet efter sandart på Arresø.

Her på Fisk & Fri følger vi situationen nøje, og vender tilbage med nyt i sagen.

Du kan læse mere om erhvervsfiskeriet på Arresø i denne artikel.

 

Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This