Søhåndbogen på fiskepleje.dk er netop blevet opdateret med de sidste års erhvervsfiskerfangster på de danske søer.

Vi har på fiskogfri.dk skrevet en del om problemstillingen med erhvervsfiskeriet efter sandart på landets største sø Arresø, hvor fjernelse af store mængder af sandart – blåstemplet af DTU Aqua – ikke blot ødelægger et potentielt godt lystfiskeri, men også gør det endnu sværere at nå i mål med EU Vandrammedirektivernes målsætning om god økologisk kvalitet inden 2027. Nu har DTU Aquas Søren Berg, som rådgiver NST og den lokale skovrider til hård befiskning af de store sandartårgange, publiceret de seneste tal for søen med følgende kommentar:

”Fangsten har som sagt i mange år været domineret af fiskeriet i Arresø, der i de fleste år har udgjort mellem 70 og 90 % af den samlede årlige fangst i Danmark, i 2021 så meget som 94 %.

Fangsten i Arresø satte alle tiders rekord i 2003, hvor der blev landet ikke mindre end 91,6 tons sandart fra søen. I årene 2001 – 2004 udviklede der sig i Arresø en usædvanlig stor bestand af sandart bestående af 2 meget stærke årgange, som var basis for de meget store fangster. Også lystfiskerne oplevede rekordfangster i de år. Fra 2005 og frem har bestanden været tilbage på et mere normalt niveau. I 2018 og 2019 blev fangsten i Arresø yderligere reduceret og var ikke dominerende på landsplan. Det ændrede sig i 2020-2021, hvor fangsten i Arresø igen blev dominerende.”

Fra graferne kan man se, at den tidligere erhvervsfisker, har fisket godt igennem lige inden koncessionen udløb med cirka 20 tons årligt i både 2020 og 2021, så det bliver spændende at, om man nu igen har fået fisket bestanden helt i bund.

Pt er en lokalpolitikeres forsøg på at få en ny erhvervsfisker på søen skudt til hjørne kort et interview med Jens Bursell om emnet i Frederiksborgs Amts Avis samt denne artikel blev publiceret på fiskogfri.dk – som efterfølgende blev debatteret på lokale sociale medier i byerne omkring Arresø. DSF har også haft et indlæg om sagen i Frederiksborg Amts Avis, hvor man har fokuseret på søens rekreative og socioøkonomiske værdi.

Desværre rådgiver DTU Aqua stadig til hård befiskning af store sandartårgange – og DSF ønsker stadig ikke offentligt at påtale denne rådgivning samt de uheldige konsekvenser det kan have for søerne over for myndighederne.  

I omtalen af fiskeriet skriver Søren Berg endvidere følgende: ”Ligesom det skete i Arresø, må man forvente at fangsterne i Tissø vil blive reduceret inden for få år, når fiskene i den stærke årgang forsvinder grundet alderdom.” Jo tak – alle årgange vil på et tidspunkt forsvinde på af alderdom. Pudsigt, at forskerne slet ikke udkrystalliserer det, der helt oplagt måske kunne tænkes at være årsagen til det svigtende sandartfiskeri – nemlig at man lige har bortfisket store mængder sandart…i øvrigt efter rådgivning fra selvsamme forskere… Man kan undre sig over, at DTU Aqua tror, at læserne er så dumme, at de ikke er i stand til at gennemskue denne sammenhæng.

DTU Aqua er blevet forelagt denne kritik, men har ikke ønsket at kommentere den. Du kan læse DTU Aquas nyhed om opdatering af fangststatistikker for erhvervsfiskeriet på søerne her, hvor der også er data på fx fangster af gedder og aborrer.

 

Du kan læse mere om erhvervsfiskeriet efter sandart i Arresø her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This