Det er de færreste der ved, at maller under de rette forhold sagtens kan yngle med god succes i Danmark. Men det kan de faktisk. I Roskilde Fiskeland, hvor der er en god bestand af større udsatte maller, har man i år fundet godt med perfekt malleyngel, fortæller Leon Lyberg, som er med til at drive søen.

At maller kan yngle i Danmark er selvfølgelig ikke overraskende, eftersom de har levet helt naturligt i de danske vande i årtusinder, indtil den sidste oprindelige ynglebestand blev udryddet i Sorø Søerne omkring 1799. Vi har spurgt Henrik Carl fra Fiskeatlasset, hvor ofte og hvor mange steder det egentlig sker, at udsatte maller yngler med succes yngler i Danmark:

– I løbet af de seneste 10-15 år har Fiskeatlasset registreret malleyngel i en god håndfuld søer i Danmark, hvilket viser, at de udsatte maller er i stand til at yngle herhjemme, fortæller Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum. – Der er dog også mange steder, hvor udsatte maller tilsyneladende ikke har ynglet, og det tyder således på, at de stiller ret specifikke krav til omgivelserne, hvis de skal have ynglesucces. Om det er vandtemperaturen eller konkurrence med andre arter, der er den begrænsende faktor, er det for tidligt at sige noget om. Formentlig forholder det sig sådan, at mallerne yngler så sent på sæsonen, at fødenichen allerede er udfyldt af ynglen af vore hjemmehørende arter (fx aborrer, gedder, skaller og brasener), der yngler tidligere på sæsonen. Det samme ser fx ud til at være grunden til, at karper generelt heller ikke har den store succes med at yngle. De steder, hvor mallerne har ynglet, er ynglen fundet i et begrænset antal. Det skyldes sandsynligvis konkurrence fra andre arter og kannibalisme fra både søskende og forældrefisk. Ligesom med gedder må man regne med en forholdsvis lav bestandstæthed, og på sin vis er det positivt, for det mindsker risikoen for, at en ynglebestand bliver så stor, at den helt tømmer søen for andre fisk, slutter han.

Der er således talrige eksempler på ynglende maller i Danmark i nyere tid, og det giver optimisme for udbredelsen af mallen som naturlig ynglefisk set i et bredere sydøstdansk perspektiv: Det betyder nemlig, at der på sigt er gode muligheder for, at man vil kunne etablere sunde naturlige bestande af maller i Sydøstdanmarks åbne vandsystemer, når man forhåbentligt på et tidspunkt får de nødvendige tilladelser.

Pt er status i sagen om re-introduktion af malle i Sørø Søerne, at Sorø Lystfiskerforening i samarbejde med Danske Mallefiskere arbejder på at få lavede en indledende konsekvensvurdering, for at kunne komme videre med sagen.

 

Et grønnere valg - Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This