I Danmark kender de fleste af os appen “Fangstjournalen”, hvor man kan indtaste sine fangster og dermed bidrage til monitering af vores bestande til gavn for en optimal fremtidig forvaltning.

Fangstjournalen, der er betalt af vores Fisketegnsmidler og drevet af DTU Aqua, har igennem en årrække fra 2016-2019 også målt på graden af tilfredshed hos lystfiskere, og netop dette var et af start oplæggene på WRFC10 Online.

Hvor tidligere undersøgelser primært har adspurgt lystfiskere mere generelt – har det med appen været muligt at undersøge lystfiskernes grad af tilfredshed linket op til den enkelte tur og fangst – samt data på fangstested – fx å, kyst eller sø. Det giver en spændende indsigt i vores motivation for at fiske. Og netop denne motivation er god at vide noget om – som en ud af mange underliggende faktorer, når man tager de større værdidiskussioner om fx vægtningen af interesser omkring fx fiskebestande, udsætninger mv.

Ud af tilfældige lystfiskere, der havde indtastet data, svarede hele 80 % eller 3217 personer. Det viste sig – ikke overraskende – at lystfiskerne generelt var mere tilfredse, hvis de havde fanget en fisk på deres tur. Noget andet undersøgelsen vista var, at dem der vægtede bløde værdier som fx natur, fred og ro – generelt var mere tilfredse end dem, der vægtede fisk på bordet, spænding ved fangsten og trofæfisk. Tilfredsheden varierede også afhængig af hvem der blev spurgt. Eksempelvis var strømvandsfiskere generelt mere tilfredse end søfiskere.

Også i Holland arbejder man med fangstjournal apps og et af de næste oplæg til konferencen kom således fra hollandske Pieter Beelen fra det hollandske sportsfiskerforbund Sportsvisserijnederland. Her har man arbejdet med artsgenkendelse som en del af de apps der bruges til at monitere fiskebestandene. Årsagen er naturligvis det at det giver bedre data fra lystfiskere, der ikke selv er gode til at kende forskel på arterne. Man er nået meget langt med dette – og har nu en meget lav fejlprocent selv på arter, der for det utrænede øje ligner hinanden meget – fx karpefiskene.

Eftersom langt de fleste arter går igen i Danmark, foreslog Fisk & Fri, at det hollandske artsgenkendelses system måske var noget man kunne implementere i den danske Fangstjournalen – nu hvor den svære del af arbejdet er både udført og betalt. Det hollandske forbund var positive over for en dialog om dette – som det nu vil være op til DTU Aqua evt at følge op på.

FOTO: Pieter Beelen/Sportsvisserijnederland.nl

Friluftsland udsalg

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This