delfin1_fotograf-tania-lundberg-lykkegaard

Foto: Tania Lundberg Lykkegaard

Året 2016 var et fantastisk år for de marine dyr i Øresund. Aldrig før har marinbiologer og naturvejledere på Øresundsakvariet oplevet en så divers og mangfoldig fauna på alle niveauer lige fra plankton til hvaler.

– Jeg tror ikke jeg har oplevet et år hvor Øresund i den grad bugnede af dyreliv som det var tilfældet i år og specielt sensommeren har været usædvanlig. Det har virkelig været et fantastisk år at være formidler af Øresunds uerstattelige naturværdier, siger marinbiolog og akvariechef Jens P. Jeppesen fra Øresundsakvariet.

Varmen gør godt
Det er helt normalt, at dyreaktiviteten i Øresund boomer i sensommermåneder. Men i år er et særsyn. Produktiviteten har været ekstrem høj, og måske fordi vandet blev rigtigt varmt lyder det fra marinbiologen.

– Øresund er meget speciel blandt andet på grund af de lagdelte strømforhold som bl.a. giver unikke tilførsler af plankton og de uspolerede levesteder som blandt andet skyldes forbuddet mod bundtrawl i det smalle sund. Disse fakta, den enorme varme og en masse ubekendte som vi ikke kender til har gjort noget fantastisk i forhold til dyrelivet, siger marinbiolog Jens P. Jeppesen.

Antallet af stimefisk eksploderede
Stimefiskene invaderede Øresund i slutningen af juli og mange af arterne blev faktisk i Øresund oktober måned ud. Årets favorit blev selvfølgelig den længe ventede blåfinnede tun der efter 50 års venten igen viste sig i overfladen ud for Landskrona sikkert lokket ind i Sundet af de mange andre stimefisk som den traditionelt lever af nemlig makrellen. Noget af det mest påfaldende var nemlig også den store bestand af makreller og i størrelser som man skal mange årtier tilbage for at finde lignende mængder af. Men den var ikke den eneste gæst der dukkede op. Tæt under land i hele den nordlige del af Øresund opstod pludselig kæmpe stimer af almindelig arter som sild og brislinger og i halen af disse kom noget så usædvanligt som ansjoser, sardiner og hestemakreller i stimer som vi aldrig havde set før. Stimerne af især ansjoser og sardiner var så store at de dannede de såkaldte ”baitballs” som er massive ”flyvende” formationer af fisk. Akvariets medarbejdere var i disse perioder på massivt overarbejde grundet indfangning af disse stimefisk og det har resulteret i at Øresundsakvariet har noget så usædvanligt som en kæmpe stime af sardiner svømmende i et ottekantet akvarium. Faktisk er denne stime den første i et akvarium i Danmark.

Dejligt at være torsk i Øresund
Man hører meget omkring fejlslagne torskekvoter og truede bestande af torsk men bestanden af torsk i Øresund fejler absolut intet. Akvariets medarbejdere har hele sommeren og hele efteråret observeret enorme mængder af torskeyngel fra 5-15 cm inde på de lavtliggende tangskove og ålegræsbanker og flere har udtalt at de aldrig har set så store mængder af torskeyngel før. Disse observationer tegner et lovende billede for fangsten af torsk i de kommende år og en profitabel tid for lystfiskerskibene, erhvervsfiskerne samt de mange andre som ernærer sig af torskens tilstedeværelse.

Hvalboom i Sundet
Også når det gælder de store pattedyr har 2016 været helt speciel. D. 19. maj fik den nordlige del af Øresund besøg af en kaskelot og som Øresundsakvariets medarbejdere fik den store glæde og fornøjelse af filme og opleve.

– Det var meget mærkeligt og stort at se dette store pattedyr ret ud foran Hornbæk Plantage men ikke desto mindre en oplevelse større end så mange andre oplevelser med hvaler jeg har haft rundt omkring i verden, siger Jens P. Jeppesen.

Og som om dette ikke var nok kom der endnu en sjældenhed til syne i august måned nord for Ven nemlig i form af en springende alm. kortnæbbet delfin. Også her var Øresundsakvariets havbiologer og naturvejledere på pletten og videoer og fotos af den springende delfin gik viralt.

Også vores hjemmehørende marsvin har haft et usædvanligt godt år. F.eks. har akvariets guider og publikummer aldrig observeret og moniteret så mange mødre med deres kalve som i år og på de offentlige arrangerede marsvinesafarier blev der set rigtigt mange og faktisk har der kun været én uge hvor de af en eller anden grund ikke var på deres vante pladser i det nordlige Øresund.

Slangen i paradis
– Så med historien om dette fantastiske år i Øresund skulle man jo umiddelbart tro at alt åndede fryd og gammel i det gamle Sund. Men sandheden er desværre en anden. Godt nok så vi rekordmange marsvin i den nordlige del af Øresund, fra omkring Hornbæk Plantage og nordvestover men realiteten er desværre at marsvinene er decimeret i stort antal fra området Helsingør og op til kanten af Hornbæk Plantage og vi tror at de forsvinder grundet de store sandsugninger der desværre stadigvæk foregår i et offentlig ”sugehul” på den nordlige side af Lappegrunden. Det er efterhånden en kendt sag at disse små hvaler ikke kan lide sandsugningsområder på bunden af havet. I 2010, hvor vi startede med at lave offentlige marsvinesafarier, og frem til 2012, så vi dem i store antal i hele Lappegrundsområdet som var en yndet fouragerings – og opvækstområde for især marsvinemødrene og deres kalve grundet den lave dybe og de rige fiskeforhold. Området var simpelthen et perfekt sted for marsvinekalvene at vokse op i under de første kritiske måneder. I 2013 begyndte sandsugningen at tage fart, kulminerede i 2014 med fjernelse af store mængder sand og huller i området helt op til 16 meter hvor der før kun var 7 meter og i alle årene herfra har marsvinene undgået området måske grundet de ødelagte levesteder og dermed ringere fødevilkår. Der er ifølge skipperne på turene en tendens hvert år til at de bliver trængt længere og længere over mod Sverige og nordvest over altså mod det Natura 2000 område som er udlagt netop som marsvinehabitat. Vi er meget bekymrede over denne udvikling og frygter at vi fremover skal sejlede længere og længere væk for at vise danskerne og alle vores gæstende turister disse fantastiske skabninger. Selvom vi for nuværende har et rekordstort antal offentligt tilgængelige marsvinesafariture og har overvejet at indkøbe flere gummibåde har vi indtil videre skrinlagt planerne grundet usikkerheden om marsvinene nu også er i det nordlige Øresund fremover.Vi har i alle årene fra 2010 overvåget el. moniteret marsvinenes forekomst i det nordlige Øresund og har i øjeblikket en biologistuderende til at se på disse mange data for at blive klogere på hvordan udbredelsen af marsvinene har ændret sig. Selvom dataerne er helt uvidenskabelige håber vi stadigvæk på at de kan vægtes i en sådan grad at vi kan få overbevist Naturstyrelsen om at de skal forbyde al sandsugning på og omkring de livgivne sandbanker i Øresund.Og dette ville ikke kun benefitte marsvinene i området. Fiskene og især mange arter af fladfisk lider under de seneste års sandsugning på især Lappegrunden og Disken som før var deres vigtigste fourageringspladser i forårs og efterårsmånederne og deres forekomst på disse er decimeret til ubetydelige størrelser ret fordi deres foretrukne fødekilder er forsvundet. Øresund er på mange måder et fantastisk område som har kæmpe uforløste potentialer – lad os ikke tabe det på bunden.

Øresundsakvariet er beliggende ved Nordhavnen, Strandpromenaden 5, 3000 Helsingør (tæt på Kronborg Slot) Tlf. 35 32 19 70.

Kontaktpersoner: Øresundsakvariet, Københavns Universitet, akvariechef / marinbiolog Jens P. Jeppesen (tlf. 28 75 19 70).

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This