foto: fiskepleje.dk

foto: fiskepleje.dk

– En ny undersøgelse i Villestrup Å i Himmerland viser, at den vilde bestand af ørreder er mangedoblet, efter at flere opstemninger er fjernet. Det gavner både miljøet og fiskeriet og er et fantastisk eksempel til efterfølgelse, skriver fiskepleje.dk i en webnyhed.

Villestrup Å er af vandløbskendere betegnet som et af de ypperligste vandløb i Danmark. Åen har et hovedløb på 20 km med – et fra naturens hånd – godt fald med en bund af grus og sten. Villestrup Å`s fald har været udnyttet af helt op til 17 vandmøller og dambrug, som har opstemmet åens vand.


Markant fremgang i ørredbestanden
Fremgangen i ørredbestanden har været markant, idet bestanden på en reference lokalitet steg fra 5 til 2721 ørred pr. 100 meter vandløbsbred, vel at mærke på en strækning der ikke selv var påvirket af opstemningerne. Resultaterne viser, at effekten af genopretningen virker langt udover selve projektområdet og giver store ørredtætheder på de strækninger, som ligger både op- og nedstrøms den strækning, hvor opstemningen fjernes.

Når opstemninger fjernes helt – kommer gyde- og opvækstområder igen
De fleste opstemninger i danske vandløb er placeret i områder, hvor fiskene oprindeligt havde de bedste gyde- og opvækstområder. Når man fjerner disse opstemninger helt, genskaber man naturligt de gydeområder, som er forudsætningen for at have en sund og stærk fiskebestand. Netop derfor er en fuldstændig fjernelse af opstemninger så effektfuld, hvis man vil have den oprindelige ørredproduktion tilbage.

Ved at nedlægge en opstemning får man ikke blot en optimal passage, så fisk og smådyr kan vandre. Produktionen af fisk og smådyr stiger også, og dette dyreliv spreder sig over lange strækninger, hvorved biodiversiteten stiger. Derudover betyder en større ørredbestand bedre fiskeri for både lokale og turister, uanset om de fisker i åen, fjorden eller langs kysterne. Dette falder godt i tråd med Fødevareministeriets store satsning på det rekreative fiskeri.

Læs meget mere HER

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This