I 1992 og 2010 forpligtigede Danmark sig via Rio Konventionen og de 20 Aichi Biodiversitetsmål sig til at bremse tabet af biologisk mangfoldighed – samt til at søge at genetablere diversiteten lokalt som globalt. I Danmark har vi mistet flere oprindelige arter af ynglefisk – og en af dem er den europæiske malle, som er landets største ferskvandsrovfisk.

Lystfiskeriet efter europæisk malle er en af de former for fiskeri, der er under kraftigst vækst i Europa – og det er der en god grund til. Mallen er stærk, den kan blive virkelig stor – og så kan den kan fanges på både flue, spin og medefiskeri. Så et er, at vi som nation er forpligtiget til at genintroducere den – noget andet er, at vi også på sigt vil skabe et mere spændende fiskeri for os selv. Og – med mallen som top-predator, vil vi desuden kunne spare mange penge på nytteløs biomanipulation, der blot fjerner fødegrundlaget for vores rovfisk – og dermed forringer fiskeriet efter dem.

Indtil for en måned siden har mallen ved en fejl har været registreret som ”ikke-hjemmehørende art”, hvilket har besværliggjort tilladelser til udsætninger og dermed blokeret for en organiseret re-introduktion. Fisk & Fri har gjort noget ved sagen – og resultatet, som du kan læse om i den nye november udgave af Fisk & Fri er, at artens status nu er ændret til ”hjemmehørende”. Det betyder, at man ikke længere skal søge dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 31 for at udsætte fisk, så nu bliver det betydeligt lettere at udsætte arten med tilladelse fra kommunen. Hermed er vejen er banet for en re-introduktion af mallen, så vi kan overholde vores forpligtigelser – både overfor den danske natur og de internationale konventioner.

Mallen har i årtusinder sameksisteret med de danske fiskearter – og der er ingen grund til at være nervøs for at ”alt levende” vil blive ædt, fordi den kommer tilbage: I svenske Emåen, hvor mallebestanden er i vækst topper havørredfangsterne eksempelvis i disse år – og i Rhinens delta, hvor der også er maller, findes pt. noget af det bedste fiskeri efter gedde, aborre og sandart i Europa.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This