WWF – World Wildlife Foundation – har netop udgivet en stor rapport – ”The Worlds Forgotten Fishes” i samarbejde med bl.a. IUCN, Global Wildlife Conservation, Conservation International, World Fishmigration Foundation, Fisheries Conservation, Alliance for Freshwater Fish og en række andre miljøorganisationer.  

Målet er at sætte et tiltrængt fokus på at bevare alle de mange spændende fiskearter, som så ofte glemmes, fordi det er nogle arter, man normalt ”ikke ser” på samme måde som fx fugle og pattedyr. Men – fiskene er selvfølgelig mindst lige så vigtige for økosystemerne, som de dyr vi ser på land og i luften – og er mindst lige så vigtige for at opretholde en høj biodiversitet.

I rapporten fremhæves bæredygtigt lystfiskeri som en af de faktorer, der faktisk er – og fortsat kan være med til at bevare vores fiskebestande, fordi lystfiskerne ofte er de første til at spotte problemerne – og proaktivt gøre noget ved dem. Eller som WWFs fiskeambassadør Marina Gibson skriver: ”Angling also brings responsibility as anglers are the eyes and ears of the river, and the voices of the fishes themselves.”

Fiskeafsnittet afsluttes med ordene ”However, anglers as a whole still punch way below their collective weight when it comes to advocating for the future of freshwater fish. Imagine if all the world’s anglers – tens of millions of them – cast their voices in support of efforts to reverse the collapse in freshwater fish. They would certainly hook the attention of some key decision makers.”

Det er ofte de store rovfisk, der udryddes først – hvilket i Danmark har udmøntet sig i at bestandene af bl.a. ørred, laks, sandart, atlantisk stør og malle blev decimeret og/eller udryddet mange steder i perioden op til 17-1800 tallet. I Danmark har der i årtier været et ensidigt og unuanceret fokus på ørred og laks, hvor de andre truede og/eller udrydde arter har været stort set glemt. Vi må håbe at denne nye rapport kan være med til at vende udviklingen, så det fremover ikke kun er vores ørred og laksbestande, man gør en seriøs indsats for at ophjælpe.

 

Harald Nyborg

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This